duminică, 19 septembrie 2010

Semne minunate la Locuri Sfinte


Taborul, Sinaiul şi Iordanul. Trei locuri biblice demult celebre, trei popasuri pentru arătări dumnezeieşti, de la Moise până la Hristos, de la umbră la deplinătate. Peste ani, teofaniile îşi păstrează pecetea spre contemplare tuturor celor ce vor să vadă…
Norul care învăluie Taborul
În Galileea neamurilor, la 610 m de la nivelul mării şi 855 m de la cota Tiberiadei cu pescuirile minunate se înalţă singuratic muntele Schimbării la Faţă a lui Hristos, Taborul, rămas pe veci în istoria mântuirii. Pe vârf, un mic podiş străjuieşte câmpia roditoare a Israelului.
Cei patru inspiraţi Evanghelişti au surprins clipa în care Apostolul Petru dialoga uimit şi copleşit cu Hristos Cel Schimbat la Faţă: pe vârful muntelui s-a coborât un nor luminos care i-a acoperit pe toţi, profeţi şi Apostoli, iar îndată a răsunat însăşi vocea Tatălui Ceresc.
An de an, Taborul este aureolat de un fapt miraculos, impresionant, spre întărirea credinţei celor ce îşi schimbă viaţa după şi prin Sfinţenia lui Hristos. La Sărbătoarea Împărătească din 6 august, în timp ce în biserica ortodoxă a mânăstirii de pe vârful Taborului se săvârşeşte Sfânta Liturghie, la ceasurile dimineţii un nor acoperă pentru câteva ore numai piscul muntelui. De îndată ce se apropie marele praznic, ortodocşii din Ierusalim sau împrejurimi se pregătesc să urce masivul Transfigurării. Ard de dorinţa să zărească mirificul nor care să le readucă în memorie „un nor asemănător luminos ce i-a acoperit pe ei”. Se spune că toţi cei curaţi cu sufletul surprind norul binecuvântat intens în luminozitate şi strălucire. O pecete divină peste sărbătorile creştine.
Rugul aprins şi pietrele de pe Sinai
Din Pământul făgăduinţei să ne mutăm privirea spre muntele minunat din Peninsula Arabiei, Sinaiul repetatelor arătări divine către conducătorul din vechime al lui Israel, Sfântul Prooroc Moise (aniversat anual la 4 septembrie). Lectorul fidel al Vechiului Testament reţine episodul teofaniei în chip de rug „aprins şi care nu ardea”. În spatele altarului celebrei mânăstiri sinaitice „Sfânta Ecaterina” se păstrează până astăzi rugul din vechime, care înverzeşte anual. Cu toate că există numeroase plante spinoase în necuprinsul pustiu arab, nu se mai întâlneşte absolut nici un rug!
Mai mult, în semn de adeverire a descoperirilor de altădată, Dumnezeu a lăsat motivul rugului întipărit pe stâncile din Sinai, şi la suprafaţă şi în interiorul lor. Fenomenul este uimitor: rugul este impregnat adânc, deşi pe unele porţiuni pare decolorat, pe altele curat, iar în alte zone neatins. După trei milenii, vizitatorii muntelui pe care a „păşit” Dumnezeu, văzând minunatele formaţiuni, nu omit să culeagă câteva pietricele, oferite contracost şi de micii negustori, copii de beduini.
Un astfel de fenomen supranatural nu este observat pe nici un alt munte de pe glob. Dacă undeva se vor găsi desene pe alte pietre, cercetătorii vorbesc de o pseudofosilă „arboricolă”, nu şi în cazul Sinaiului. Desenul rugului este prezentat în exclusivitate pe stâncile sinaitice, martore ale milenarei descoperiri dumnezeieşti…
Peştii Iordanului şi icoana Botezului
Să cercetăm apoi cu mirare râul sfânt unde S-a botezat Hristos şi unde Treimea Sfântă s-a descoperit spre închinare ca şi la Transfigurarea taborică. Aici vieţuiesc cei mai mari peşti de apă dulce, care pot depăşi un metru lungime şi o greutate de 40 de kg.: somnii.
Vieţuitoare corpolente, de pradă, cu mustăţi ca nişte antene radio, cu pielea ornată cu desene şi arabescuri ca frunzele toamnei, cu îmbelşugate şi gustoase icre, ei se întâlnesc în diferite lacuri şi râuri, fiind dotaţi cu deosebita capacitate de a presimţi cutremurele. La „seismografele vii” din apele Iordanului se observă însă un element unic, supranatural. Dacă îndepărtăm carnea de pe partea superioară a capului, mai mare de o şchioapă, vom distinge pe os o uimitoare reprezentare: diversele striaţiuni interne şi proeminente formează la mijloc un corp omenesc.
După descrierea arhimandritului Daniil Gouvalis, în dreapta şi în stânga se disting aripile întinse ale unor îngeri iar deasupra, clar şi accentuat, se vede un porumbel cu aripile deschise; lângă pasăre, lateral, razele se orientează în jos. O întruchipare limpede a Botezului lui Hristos, aşa cum este înfăţişat şi în iconografia creştină. Elementul neobişnuit este caracteristic numai somnilor din Iordan sau din lacul Ghenizaret (denumirea lucanică a Mării Tiberiadei), format din apele binecuvântatului curs de apă.
Dacă se întâmplă ca pescarii israeliteni să prindă şi vreun somn de Iordan sau Ghenizaret, îl aruncă înapoi deoarece are legătură cu Botezul lui Hristos, în care unii dintre urmaşii pescarilor-Apostoli nu cred încă…
Cucernicii pelerini de la Locurile Sfinte consideră procurarea unui craniu din unica specie piscicolă drept o mare binecuvântare. Se obişnuieşte să se facă mai intensă surprinzătoarea reprezentare printr-o coloraţie potrivită.
Când faptele vorbesc cu putere, cuvintele şi comentariile sunt de prisos. Legile bine păzite ale naturii, rugul şi pietrele de pe Sinai, peştii din apa Iordanului sau norul taboric întăresc pe cei slabi şi îi reînvie pe cei atrofiaţi în credinţă, pentru ca flăcăruia slab pâlpâitoare să se transforme în foc uriaş risipind întunericul îngheţat.
sursa:laurentiudumitru.ro/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu