marți, 12 iulie 2011

Minunile Sfintei Xenia

Ajutorul şi milostivirile revărsate de sus către cei credincioşi prin mijlocirile Sfintei Xenia, cea iubitoare de Dumnezeu
Exemplele ce urmează privitoare la ajutorul şi milele revărsate prin rugăciunile Sfintei Xenia sunt doar câteva din mulţimea binefacerilor ei. Multe din mărturiile darurilor ei ne-au fost lăsate prin viu grai, şi arareori scrise, deoarece cea mai mare parte a înre­gistrărilor existente au dispărut în timpul revoluţiei.Primele mărturii au fost adunate dintr-o lucrare de la începutul acestui secol fiind înregistrate parţial în cartea "Slujitoarea lui Dumnezeu, Binecuvântata Xenia", publicată de mănăstirea "Sfânta Treime" din Jordanville. Alte mărturii provin din surse ce sunt notate acolo unde apar în text. Strângerea unor ast­fel de mărturii nu este încă încheiată. Ea continuă încă în vremea noastră.Dar înainte de a le da la iveală este necesar să amintim câteva cuvinte despre tradiţia creştinilor pravoslavnici ruşi de a-i slăvi prin slujbe religioase speciale (panihide) pe asceţii a căror pomenire este cinstită de oameni, fiind "binecuvântaţii ce nu au fost încă canonizaţi". Să urmărim însă explicaţia de mai jos:
Biserica Ortodoxă a lui Hristos, ca o mamă iubitoare, ne învaţă că toţi cei care cred în Domnul nostru Iisus Hristos (şi aparţin Sfintei Sale Biserici) vii sau morţi, formează o singură comunitate, o singură familie. Şi precum într-o familie, cei apropiaţi şi rudele se ajută unii pe alţii în toate, aşa şi noi, ca fraţi întru Hristos, trebuie să ne ajutăm între noi: viii să-i ajute pe cei repauzaţi, iar aceştia să-i ajute pe cei vii. Cei vii trebuie să-i ajute pe toţi cei morţi prin rugăciunile lor (pomenindu-i la Sfânta Liturghie) iar repauzaţii, şi ei, la rândul lor, îi ajută pe cei rămaşi în viaţă prin rugăciune.
Urmând astfel învăţătura Sfintei Biserici şi simţind o strânsă legătură cu toţi cei dragi adormiţi întru credinţă, considerăm ca o datorie, ca o obligaţie creştinească să ne rugăm permanent pentru ei, pentru iertarea păcatelor lor, pentru odihna lor "în loc de lumină şi de verdeaţă, unde nu este durere nici suspin ", pentru viaţa lor cea veşnică. Prin rugăciunile noastre pentru repauzaţi, ne exprimăm totodată şi recunoştinţa pentru dragostea ce ne-au purtat-o fiind ei în viaţă, şi credem cu neîndoire că acum, aceasta este şi mai puternică în sufletele lor după fericita lor mutare la cele veşnice.
Repauzaţii, potrivit dragostei ce o au pentru noi, încearcă prin rugăciunile lor către Dumnezeu să ne răsplătească dragostea ce le-o purtăm. Şi cu cât cel adormit e mai apropiat de Dumnezeu, cu atât rugăciunile lui sunt mai folositoare pentru noi.
În necazurile noastre, obişnuim adesea să apelăm la ajutorul Sfinţilor ca fiind cei mai apropiaţi de Dumnezeu, prietenii Lui iubiţi, cerându-le să mijlocească pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Moi nu ne rugăm pentru iertarea păcatelor lor, fiind convinşi că Dumnezeu a făcut deja aceasta datorită vieţii lor curate, cu adevărat trăită în Hristos.
În ceea ce priveşte slujitorii lui Dumnezeu care încă nu au fost canonizaţi, nădăjduim că şi păcatele acestora au fost iertate, dar încă nu avem convingerea deplină, deoarece "nu este om care să fi trăit fără de păcat". De aceea socotim că este de datoria noastră să îi mai pomenim pe unii ca aceştia la slujbele Sfintei Biserici, rugând pe Milostivul Dumnezeu ca nu numai să le ierte păcatele, dacă ele nu le-au fost încă iertate, ci şi pentru ca El să îi şi aşeze pe ei acolo "unde lumina Sa nu conteneşte să străluceaşcă". Ne rugăm ca şi ei să aibă parte de bucurii dumnezeieşti tot mai mari, după vrednicia lor în timpul vieţii.
Ca răspuns la dragostea noastră, la dorinţa noastră sinceră ca ei să se bucure de toate darurile cereşti, aceştia ne răspund cu o dragoste puternică, mijlocind pentru noi la tronul lui Dumnezeu cu rugăciunile lor cele bine primite.
Mii şi mii de asemenea cazuri uluitoare ale ajutorului primit în urma rugăciunilor acestora sunt cunoscute de oricine s-a interesat vreodată de biografia asceţilor, fie ei din vremurile de demult, fie din zilele noastre.
Un astfel de exemplu îl oferă şi Xenia, slujitoarea Lui Dumnezeu, despre ale cărei binefaceri revărsate asupra celor ce i-au cerut ajutor am aflat direct de la cei ce au alergat la ea cu nădejde, de la cei ce vin la mormântul ei şi i se roagă cu credinţă. Altele dintre acestea au fost continuu consemnate în diverse publicaţii, iar cele mai multe circulă oral, transmiţându-se din generaţie în generaţie.
Încercăm să vă prezentăm măcar unele dintre ele:
O tânără este salvată de la o mare nenorocire
Văduva locotenentului-general Kirov era descendenta unei familii foarte bogate, de rang nobiliar, cumulând pe lângă propria ei zestre şi averea soţului ei. Cinstea însă, cu o deosebită veneraţie, amintirea Sfintei Xenia şi, când s-a hotărât să se înalţe un paraclis deasupra mormântului fericitei, ea a participat direct la acest proiect, contribuind cu o mare sumă de bani la construcţia acestuia. Doamna Kirov avea o fată de măritat şi nu mult după ridicarea acestui paraclis aveau să cunoască un tânăr colonel. Acesta începu să le viziteze adesea şi, în cele din urmă, o ceru pe fată în căsătorie. Propunerea i-a fost acceptată şi s-a hotărât nunta.
Toţi care o cunoşteau pe văduvă şi pe fiică ştiau de evlavia lor către Sfânta Xenia şi se arătau bucuroşi pentru fericirea proaspătului cuplu. Tinerii erau amândoi frumoşi, bogaţi şi potriviţi. Totul făgăduia un viitor fericit. "Aceasta este urmarea rugăciunilor Binecuvântatei Xenia, şi Dumnezeu i-a trimis un soţ minunat'' - obişnuiau să spună prietenii lor - "deoarece ele o iubesc şi o respectă atât de mult".
Şi acesta era adevărul. Nici doamna Kirov şi nici fiica ei n-ar fi luat niciodată vreo hotărâre importantă fără a trece mai întâi pe la mormântul fericitei Xenia, căreia îi cerea ajutorul prin slujbe. Şi, într-adevăr, aceasta le-a venit în ajutor, dar într-un mod cu totul diferit de cum gândeau prietenii lor.
Cu o zi înainte de nuntă, văduva împreună cu fiica sa au mers la cimitirul Smolensk ca să se roage Binecuvântatei Xenia, dând şi o slujbă de pomenire. Ele s-au rugat fierbinte pentru fericirea căminului ce urma să se întemeieze şi Fericita le-a răspuns pe loc.
În timp ce ele erau la mormântul Sfintei, logodnicul fetei s-a prezentat la o instituţie bancară centrală, încheind actele necesare în vederea primirii unei mari sume de bani. Intrând în incinta acestei instituţii care roia de mulţimea funcţionarilor şi a negustorilor, colonelul şi-a scos actele din buzunar fără a observa că un supraveghetor de lângă el îl fixa uimit. După ce l-a urmărit îndelung cu privirea s-a îndreptat spre el, adresându-i-se direct: - Cum de-ai ajuns aici? Recunoscându-l, colonelul, speriat, a scăpat ac­tele din mână. Cei din jur au fost miraţi de maniera în care acela îndrăznise să se adreseze unui ofiţer de rang superior şi, nedumeriţi, i-au înconjurat.
- Dumnezeule, a strigat gardianul ca să acopere rumoarea ce se stârnise. Acesta nu e colonel, ci e un evadat scăpat din închisoare. L-am trimis în Siberia la galere acum şapte ani. îl recunosc bine.Mulţimea se apropie tot mai mult de ei:
"Colonelul", realizând că nu mai avea nici o scăpare, a recunoscut în cele din urmă temeinicia acuzaţiei. Predat autorităţilor, el a mărturisit totul detaliat:
"După ce am scăpat de la galere, am rătăcit în taigaua Siberiei vreme îndelungată, înfometat, înfri­gurat şi lipsit de putere. în cele din urmă, am reuşit să traversez munţii Urali. Odată, pe când străbă­team un drum ce trecea printr-o pădure deasă, abia trăgându-mi picioarele de oboseală, am zărit un ofiţer într-o caleaşcă ce parcă mă urmărea. După epoleţi, mi-am dat seama că era colonel. Cum nu doream să fiu văzut de nimeni, am grăbit pasul fără a-i da vreo atenţie, convins că am scăpat de el. Dar mă înşelasem, căci colonelul mă văzuse, şi în starea jalnică în care mă aflam m-a strigat, întrebându-mă ce-i cu mine. I-am spus şi, fiind el o persoană cultivată, i s-a făcut milă de mine şi m-a invitat în caleaşca sa.
- Ce să mai spun? Am străbătut un timp împreună pădurea atât de deasă şi stufoasă, încât nimeni nu te-ar fi auzit dacă strigai după ajutor. Am profitat de această ocazie şi l-am omorât atât pe colonel cât şi pe vizitiu. După care, dezbrăcându-l repede de haina militară, i-am luat toate actele şi banii, m-am debarasat apoi de cadavrele lor şi mi-am văzut mai departe de drum.
Ajungând la Sankt Fetersburg, am reuşit cu uşu­rinţă să trec drept colonel. Aici am cunoscut pe această fiică de general, cu care urma să mă căsă­toresc mâine".
Nu mult după aceea "colonelul" a fost judegăt şi, potrivit faptelor comise, şi-a primit pedeapsa capitală.
Autorul acordat la intrarea în corpul cadetilor
Soţia unui colonel a adus cu ea la Sankt Petersburg pe cei doi fii ai ei ca să-i înroleze în corpul de cădeţi; dar toate eforturile acesteia au eşuat. Fără a se ţine seama de faptul că băieţii absolviseră cu succes toate examenele, nu s-a găsit nici un loc pentru ei acolo.
Mama făcuse o depresie ce tindea să ajungă până la disperare. Se părea că totul este pierdut şi de acum, descurajată, hotărâse să se întoarcă acasă cu băieţii. Dar în preziua plecării, în timp ce se plimba de-a lungul unui pod plângând de supărare, o femeie necunoscută, îmbrăcată simplu, într-o fustă şi o jachetă, apropiindu-se de ea, a întrebat-o:
- De ce plângi? Du-te şi fă o rugăciune la mormântul Sfintei Xenia şi totul se va rezolva.
- Dar cine-i Xenia? întrebă mama mirată.
- Dacă vrei, poţi afla, îi răspunse necunoscuta şi dispăru în josul străzii.
Soţia colonelului, interesându-se imediat de Sfântă şi de mormântul ei, se duse degrab la cimitirul Smolensk unde făcu cuvenita slujbă de pomenire şi se rugă cu multă credinţă; şi, într-adevăr, totul se rezolvă imediat în mod fericit şi mai presus de orice nădejde.
La prima vedere s-ar părea că aici s-a rezolvat o simplă problemă, că faptul de-a nu fi fost acceptat în corpul de cădeţi ar fi fost, desigur, o dezonoare atât pentru copiii colonelului cât şi pentru colonelul însuşi, că toată problema - în esenţă - ţinea doar de o mândrie personală. Dar, mai bine, să nu ne gră­bim cu concluziile. Nu suntem în măsură să cunoaş­tem toate implicaţiile ce ar fi putut surveni. Nu se ştie care ar fi fost finalul, dar un lucru este cert: mama a fost astfel determinată să se întoarcă la Dumnezeu, şi rugăciunile Sfintei Xenia au avut ca rezultat şi întărirea în credinţă a tuturor celor implicaţi. Ştim că Dumnezeu lucrează în mod negrăit, prin Sfinţii Lui, pentru mântuirea sufletelor.
N-ar trebui să judecăm ceea ce nu suntem în stare să înţelegem deplin, ci, ca nişte creştini orto­docşi, să le acceptăm pe toate prin credinţă.
Ajutor în găsirea unei slujbe
Doctorul Bulaci a venit la Sankt Petersburg pentru a-şi găsi o slujbă, dar oriunde încerca, el era refuzat. Vreme de trei săptămâni şi-a epuizat toate resursele în acest scop. De-acum îşi pierduse orice încredere. Prietenii însă l-au sfătuit să se roage la mormântul Sfintei Xenia şi să facă o slujbă acolo. Le-a urmat întocmai sfatul şi în ziua următoare a şi găsit un serviciu bun în oraşul Rzhev. Nu ştim dacă Dumnezeu a avut vreun plan cu doctorul Bulaci de-a fi în Rzhev şi nu în Sankt Petersburg, dar ştim cu siguranţă că rugăciunile Binecuvântatei Xenia i-au venit acestuia degrab în ajutor.
Un alt ajutor în găsirea unei slujbe
         Domnul Ispolatov a experimentat o situaţie similară când a ajuns în Sankt Petersburg. în ziua în care a făcut slujba la mormântul Binecuvântatei Xenia, la îndemnul rudelor, i s-a oferit posibilitatea de-a alege între patru oferte de serviciu.
Şi numeroase asemenea cazuri au fost relatate de persoane care, în urma rugăciunilor la mormântul Sfintei, au primit ajutor în găsirea unor slujbe.
Un om este salvat de la pierzanie şi eyutat să-şi găsească un nou drum în viată
Domnul V.A. se ocupa cu afacerile, dar fiind cam fluşturatic, eşuase în viaţă. I se oferiseră multe slujbe în repetate rânduri, dar nu şi le putea păstra pentru prea mult timp. Lucra sporadic, câte o săptămână sau cel mult două, după care renunţa pe motiv că ori nu se înţelegea cu superiorii, ori munca i se părea prea grea, ori nu se înţelegea cu camarazii de serviciu.
După câţiva ani petrecuţi astfel, reputaţia i se ştirbise şi acum se simţea stânjenit de câte ori se întâlnea cu cei cunoscuţi. Era nevoit să se mulţumească numai cu slujbe temporare şi îşi câştiga cu greu existenţa. Însă cel mai trist era faptul că situaţia aceasta o îndurerase profund pe credincioasa lui mamă.
Dar iată că la începutul anului 1907, V.A. a primit o slujbă modestă chiar în cartierul său. Iar asta s-a întâmplat în ziua în care mama sa se afla la cimitirul Smolensk, de unde se întoarse acasă cu o icoană a Sfintei Xenia. Ajungând acasă, ea a pus-o pe perete împletind şi un fel de ghirlandă din diferite culori, cu care a înrămat-o.
Fiul ei şi prietena acestuia - fiind de faţă - au început să râdă de biata femeie. Ea tot mereu încerca să le insufle credinţă în Hristos, dar zadarnic.
În ziua următoare, atât V.A., cât şi prietena lui au fost concediaţi. Vreme de cinci ani, V.A. arareori a mai avut câte o şansă de a mai lucra pe undeva.
La fel s-a întâmplat şi cu tânăra lui prietenă, care, lipsită fiind de orice ajutor material, se zbătea acum în mare sărăcie.
În tot acest răstimp biata lui mamă, deşi înaintată în vârstă, continuă să se roage neîncetat Bunului Dumnezeu şi Sfintei Xenia pentru mântuirea fiului ei. Iar Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. V.A. a înţeles că Dumnezeu l-a pedepsit pentru că luase în derâdere credinţa mamei sale şi pentru că îi hulise pe Sfinţii Lui. Cu cât tânărul cugeta mai mult la cele întâmplate, cu atât mai mult se convingea de justeţea pedepsei pe care o meritase.
În cele din urmă, sufletul i-a fost străbătut de o rază de lumină. Trezindu-se într-o dimineaţă foarte devreme i-a cerut mamei să-l ducă şi pe el la mormântul Sfintei Xenia pentru a-i cere iertare şi a lua binecuvântarea ei. Mama, mirată, i-a împlinit bucuroasă această dorinţă şi Bunul Dumnezeu l-a iertat pe tânărul vinovat, dar îndreptat acum spre pocăinţă.
Întors acasă de la cimitir, V.A. a trimis o scrisoare la "Oficiul pentru oferte de serviciu din cadrul căilor ferate" solicitând orice s-ar găsi de lucru. în această scrisoare el a avut grijă să strecoare şi o bucăţică din icoana Sfintei Xenia. Deşi înainte i se refuzase orice slujbă în cadrul căilor ferate, câteva zile mai târziu, avea să primească răspunsul prin care i se făcea cunoscută angajarea lui într-o funcţie în care existenţa lui era pe deplin asigurată.
Când domnul V.A. ne-a relatat acest caz (era încă în viaţă când lucrarea despre Fericită se publicase pentru întâia dată) ne-a solicitat publicarea acestuia în ediţia ei următoare, afirmând că este dispus să depună mărturie sub jurământ pentru veridicitatea spuselor sale.
Ajutor în găsirea unei slujbe
Cât poate fi de mare credinţa oamenilor simpli, obişnuiţi şi cât de mult cinstesc aceştia pe Sfinţii lor, o demonstrează cazul d-lui Egorov, un muncitor forestier. El a lucrat mulţi ani în fabrica Lebedev, fiind apreciat pentru priceperea lui, pentru seriozitate şi punctualitate. Un oarecare negustor de cherestea din Oranienbaum i-a oferit însă lui Egorov un salariu dublu. Câteva luni mai târziu, prin nişte împrejurări independente de el, Egorov şi-a pierdut slujba din Oranienbaum şi s-a întors acasă. Aici însă, în loc să înceapă prin a trimite degrab cât mai multe scrisori de cerere de angajare, lucru ce ar fi fost foarte firesc după logica lumească, el s-a dus mai întâi la cimitirul Smolensk să-i ceară ajutor Bine­cuvântatei pentru a-şi găsi o slujbă.
Credinţa lui nu i-a fost înşelată, căci curând a primit trei oferte de serviciu, toate cu salarii excelente.
Salvarea unui copil de la surzenie
În 1906, dna. M.G. Grigoriev relata următoarea întâmplare celor ce se ocupau de strângerea acestor materiale:
"Cu trei, patru ani în urmă s-a întâmplat să mă aflu în vizită în casa unei familii aristocrate din Sankt Petersburg, care urma să plece undeva în străinătate pentru un an şi jumătate din cauza tul­burărilor din Rusia. Gazda, înaintată în vârstă (acum repauzată şi înmormântată în Lavra Cuviosului Alexandru), ne-a prezentat nepoatei ei de 11 ani, care studia într-un gimnaziu.
Mângâind drăgăstos căpşorul fetiţei, gazda îmi spuse:
- Priveşte ce nepoată frumoasă şi sănătoasă am. Şi ce talent de pianistă are. Ai putea crede că odată am fost pe punctul de-a o pierde şi eram cu toţii distruşi? Şi iată, ea este aici; dar ştii cui datorăm asta? nu vei ghici niciodată. Probabil vei gândi că au salvat-o medicii, nici vorbă.
Şi bătrâna continuă: "Olecika s-a născut sănătoasă şi a avut parte de cea mai bună îngrijire. Dar când a ajuns la vârsta de trei anişori - Dumnezeu ştie cum, probabil de la o răceală - Olecika a fost lovită de o asemenea boală, încât credeam că o vom pierde, sau în cel mai fericit caz că va rămâne fără auz pentru toată viaţa. Am consultat o mulţime de doctori şi toţi spuneau acelaşi lucru".
Cum eram interesată să cunosc cazul în amă­nunt, i-am cerut gazdei să-mi continue istorisirea:
- Bine, bine, dar totuşi nu mi-ai spus cine a ajutat-o să-şi redobândească sănătatea fără să-şi piar­dă auzul.
Ei, probabil, prin nişte mijloace simple, obişnuite, am gândit eu. Adesea se întâmplă ca medicii să greşească în stabilirea tratamentului şi atunci când se pare că nu mai există nici o soluţie, se iveşte ca din senin ceva salvator pe cea mai simplă cale.
Bătrâna, zâmbind, a replicat:
- Da, cam ai dreptate. într-adevăr, sunt situaţii când salvarea vine cât se poate de simplu. Şi Olecika noastră a fost salvată printr-o astfel de împrejurare, de aceea te sfătuiesc să nu uiţi niciodată să recurgi la asemenea ajutor cât de des posibil. Şi-n clipa aceea bunica şi-a trimis repede nepoata să-şi ajute mama în camera de alături, ca să-i întreţină pe ceilalţi oaspeţi.
Apoi a continuat: "Fiul meu s-a căsătorit acum 12 ani. Are doi copii - fete amândouă: Olecika şi Saşa. Olecika are unsprezece ani, iar Saşa, şapte. Pe vremea când Olecika s-a îmbolnăvit, Saşa nu se născuse încă. Aşa că Olecika era singurul nostru copil, singura noastră bucurie. Cât o mai iubeam şi-o răsfăţăm!... Era singura noastră bogăţie şi toţi eram topiţi de dragul ei.
Dar într-o zi, ca din senin, ea a început să se plângă de o durere groaznică de cap. I-am luat temperatura şi avea cu puţin peste 37°C. I-am făcut repede un ceai cu gem de căpşuni cu câteva picături tămăduitoare, apoi am aşezat-o în pat, cu gândul că până a doua zi dimineaţă va fi bine. Dar Olecika nu s-a putut odihni peste noapte, iar durerea ei de cap a persistat şi-n ziua următoare.
Am chemat doctorul şi după un consult minuţios a constatat că Olga avea o uşoară răceală - nimic grav. Ne-a prescris o reţetă şi a plecat. I-am dat medicamentele vreo două zile, dar starea ei nu s-a ameliorat câtuşi de puţin. Temperatura i-a crescut şi, în plus, acuza şi o durere în urechea dreaptă. Am anunţat din nou doctorul. Ne-a spus că răceala a produs nişte complicaţii şi şi-a exprimat îngrijorarea faţă de un abces ce se formase în urechea dreaptă. Ne-a prescris din nou o reţetă, promiţând că va trece s-o vadă şi-n ziua următoare. Olga n-a mai dormit toată noaptea; temperatura i se ridicase la 40°, iar durerea din ureche devenise de-a dreptul insuportabilă.
Am chemat urgent doctorul în puterea nopţii, dar ne-a spus că nu e nimic de făcut până a doua zi, că într-adevăr situaţia se agravase şi ne-a reco­mandat să consultăm un orelist. îţi poţi imagina în ce stare eram cu toţii, în special părinţii.
Ne-am interesat degrab de nişte medici specialişti orelişti, cerându-le să vină la 8 dimineaţa. Mul­ţumim lui Dumnezeu că nu ne-au refuzat, au apărut chiar patru medici la ora fixată. Doctorul nostru de familie le-a relatat toată istoria bolii fetiţei, aşa că şi ei au început s-o examineze cu atenţie, în timp ce micuţa scrâşnea şi plângea de durere, de ţi se rupea inima de mila ei.
În cele din urmă, s-a încheiat şi consultaţia şi aşteptam cu sufletul la gură diagnosticul. Dar ce am auzit ne-a îngrozit pe toţi. Doctorii au constatat un abces în spatele timpanului şi trebuia să-l lăsăm să se coacă vreo trei, patru zile, timp în care micuţa continua să sufere. După asta, urma să suporte o intervenţie chirurgicală pentru a drena abcesul. în caz că operaţia n-ar fi reuşit, atunci abcesul ar fi cauzat o septicemie ce i-ar fi fost fatală copilului.
Vă puteţi imagina ce am gândit şi am simţit în acel moment, îndeosebi fiul meu şi soţia lui? Acest chin a continuat trei zile. Nici unul dintre noi nu s-a dezbrăcat şi nici nu a îndrăznit să se odihnească. Ne plimbam prin camera micuţei Olga şi sufeream la fel de mult ca ea. încercam să ignorăm gemetele ei, dar nici unul dintre noi nu ne puteam desprinde de uşa fetiţei. Câte rugăciuni am făcut şi câte lacrimi am vărsat numai Dumnezeu ştie. Dar rugăciunile cuiva au fost auzite.
Doctorii o vizitau pe Olecika de câteva ori pe zi încercând să ne liniştească; timp de două zile ne-au spus că boala nu avansează pentru ca în dimineaţa celei de-a treia zi să ne informeze că în ziua următoare s-ar putea să se decidă operaţia ei. Între timp, suferinţele fetiţei şi ale noastre au atins apogeul. Nu vă puteţi imagina cum arătam. Micuţa gemea cumplit de durere; tatăl şi mama erau de-a dreptul înnebuniţi. Eu mă simţeam inutilă. Stăteam cu toţii încremeniţi lângă uşa ei. Mâine, gândeam noi, mâine va avea loc operaţia; Olecika va muri sau îşi va pierde auzul pentru totdeauna.
Eram deja la capătul disperării. Dar Dumnezeu ne-a auzit şi ne-a arătat milostivirea Lui. În cele din urmă, toţi trei stăteam tăcuţi în faţa camerei Olgăi, renunţând la orice speranţă şi încredere în ajutorul lumesc. Cu ochii plini de lacrimi ne-am îndreptat spre Dătătorul tuturor bunătăţilor, lăsându-ne de-acum numai în voia Lui. În acel moment doica copilului, Agathia, a venit la fiul meu cerându-i permisiunea să meargă la cimitirul Smolensk şi să se roage la mormântul Sfintei Xenia, despre care, fără îndoială că aţi auzit".
Am dat aprobator din cap, pentru că n-aş fi dorit s-o opresc din expunere.
Aşa că bătrâna a continuat: "Fiul meu i-a spus să facă tot ce doreşte, dar, pentru Numele lui Dumnezeu, să-i salveze fetiţa. Agathia a plecat, noi rămânând pe hol pentru câtva timp, când deodată am simţit că gemetele Olecikăi parcă se mai liniştiseră, ca în final să înceteze complet.
"Doamne, Dumnezeule! Fetiţa a murit!" Pe moment, ne-a străfulgerat acest gând îngrozitor şi-am dat buzna toţi trei în camera micuţei. Ne-am uitat cu ochii măriţi. Agathia şi sora medicală erau în picioare lângă pătuţ; Olecika stătea întinsă pe partea dreaptă şi dormea liniştită.
- Slavă lui Dumnezeu, ne şopti Agathia. Am fost la cimitirul Smolensk, la fericita Xenia, m-am rugat acolo şi am adus puţin pământ de la mormântul ei şi nişte ulei din candela de la capelă. Acum negreşit Olga va fi mai bine.
Stăteam toţi ca ieşiţi din minţi. Ascultam cuvintele doicăi şi nu înţelegeam nimic; ştiam doar că se petrecuse o schimbare uimitoare cu Olecika şi că pericolul trecuse.
Cu un strigăt sfâşietor tatăl copilului s-a aruncat la pieptul soţiei sale şi nu mai ştiu dacă din profunzimea durerii sau din bucuria neaşteptată a salvării Olecikăi, el a izbucnit într-un plâns cu suspine atât de adânci încât cu greu l-am putut linişti, târându-l spre pat.
Nu-mi amintesc felul în care eu şi nora mea am părăsit camera şi nu ştim nici cum am dormit şi unde, după trei nopţi de nesomn! Dimineaţa, m-am trezit pe divan în camera mea, auzind-o pe doică strigând la mine.
- Doamnă, doamnă, sculaţi-vă vă rog, căci au venit doctorii, iar fiul şi nora dumneavoastră nu se pot trezi.
- Ce, ce tot spui? am bolborosit eu, sărind din pat. Cum se simte Olecika?
- Slavă lui Dumnezeu, acum se odihneşte - răspunse doica - şi a dormit liniştită toată noaptea.
M-am dus imediat nepieptănată şi nespălată să-mi trezesc fiul şi nora şi să le spun că au venit doctorii şi că Olga s-a odihnit liniştită.
Parcă speriaţi că îndrăzniseră s-o părăsească pe micuţa bolnavă toată noaptea, ei au sărit din pat şi, îmbrăcându-şi halatele, s-au repezit spre camera Olecikăi.
Eu am coborât în salon la doctori, mi-am cerut scuze pentru ţinuta mea şi le-am spus că mulţumită lui Dumnezeu, fetiţa dormise liniştit de aseară până dimineaţă. Doctorii au zis că vor aştepta şi că e bine să lăsăm bietul sufieţel să se dezmeticească din somn, pentru că operaţia nu va fi deloc uşoară, mai ales pentru un copil atât de mic şi slăbit.
Au apărut şi părinţii care au confirmat că fetiţa dormea. Odihna şi relaxarea ei evidentă, după atâta durere, fusese ca o mângâiere pentru noi, dar prezenţa doctorilor şi gândul la operaţie ne-a reamintit pericolul situaţiei şi încă o dată ni s-au strâns inimile. Dar ce puteam face? Era necesar să tratăm copilul, operaţia trebuia să aibă loc.
Astfel am aşteptat cu toţii o oră şi apoi încă una. La început doctorii s-au aşezat şi ei, discutând liniştit unul cu altul, dar încetul cu încetul au început să-şi exprime nerăbdarea, pentru ca în cele din urmă să ne ceară să trezim copilul. A intrat mai întâi mama, apoi sora şi Agathia încercând să o trezească, dar biata de ea fiind atât de epuizată, nu se putea scula. A intrat apoi tatăl, i-au urmat doctorii şi eu la urmă. Fiecare dintre noi am încercat pe rând să o trezim; micuţa se întorcea câte puţin, dar nu se putea scula.
În cele din urmă, mama a luat-o pe Olecika în braţe şi a ridicat-o din pat. în timp ce o ridica, am putut vedea că perna, pătura, obrăjorul drept şi gâtul, toate erau acoperite de puroi. Abcesul spărsese şi acum fetiţa îşi continua liniştită somnul în braţele mamei.
Doctorii au înmărmurit văzând această schimbare fericită a situaţiei. Me-au dat sfaturi cum să-i spălăm şi să-i îngrijm urechiuşa. După ce am aşezat-o pe Olecika pe un aşternut curat, ne-am dus la doică s-o întrebăm ce făcuse de şi-a revenit copilaşul.
- N-am făcut nimic, doamnă; m-am dus doar la cimitirul Smolensk, la Mătuşica Xenia, m-am rugat, am dat o slujbă, am luat nişte ulei din candelă, puţin pământ de pe mormânt şi m-am grăbit spre casă. Când am ajuns, m-am dus direct la Olecika dar am ascuns sticluţa cu ulei în buzunar şi am aşteptat să plece sora; mă temeam să nu se supere pe mine dacă ar fi văzut că îi torn ulei în urechiuşa infectată. La un moment dat, asistenta m-a rugat să iau loc lângă pat, că ea va lipsi pentru o clipă. Tre­muram de bucurie, nici n-am mai aşteptat ca uşa să se închidă bine că m-am îndreptat spre Olecika, i-am desfăcut repede bandajul de pe ureche şi i-am picurat puţin ulei. Nu ştiu cât de profund a pătruns, căci umflătura era doar atât de mare.
- Să fie după cum vrea Dumnezeu şi Mătuşica Xenia - am gândit eu.
- I-am pus la loc bandajul pe ureche, fetiţa a gemut puţin, s-a întors pe partea dreaptă şi a ador­mit. Sora s-a înapoiat în cameră, a observat cât de liniştită devenise Olga şi probabil a crezut în sinea ei că murise; dar nu era aşa, ea doar dormea. Ne-am aplecat asupra copilaşului şi am văzut că dormea frumos şi liniştit şi atunci voi toţi aţi intrat în cameră. N-am făcut nimic altceva.
- Şi cine te-a învăţat să mergi la Xenia? De unde ai aflat despre ea? - am întrebat-o eu.
- Nu ştiu exact, răspunse Agathia. Am aflat de ea cu mult înainte şi am fost la mormântul ei de mai multe ori. Adesea am văzut cum oamenii luau ulei pentru vindecare, dar eu n-am făcut-o pentru că, mulţumesc lui Dumnezeu, am fost întotdeauna sănătoasă. Şi cum stăteam lângă patul micuţei bolnave mi-am amintit de Mătuşica Xenia. Am vrut de mai multe ori să vă rog să mă lăsaţi să merg la mormântul ei, dar mă temeam, mă gândeam că s-ar putea să râdeţi de mine, sau să mă certaţi. Dar cum micuţa nu mai avea nici o scăpare, m-am gândit: "M-au decât să mă certe, eu le voi cere asta; fie că acceptă sau nu, găsesc eu o cale de a ajunge acolo pe ascuns". Dar slavă Domnului, că m-aţi lăsat imediat. Am luat repede o trăsură, spunând vizitiului să go­nească pe cât poate mai repede, gândind în tot acest răstimp: "Doamne nu-i aşa că Tu o vei salva pe Olecika? De ce să mai sufere atât?" Eram inundată de lacrimi, încât nici n-am văzut când am ajuns la poarta cimitirului. Am grăbit paşii spre capela Sfintei Xenia. Când am intrat, era plin de lume care se ruga; ardeau candele şi lumânări în jurul mormântului şi un preot stătea deoparte. M-am îndreptat spre el, cerându-i să facă o Panihidă pentru slujitoarea lui Dumnezeu, Xenia, şi să se roage pentru micuţa Olga, aflată pe patul de suferinţă. A făcut întocmai, spunându-mi să mă rog şi eu.
Am cumpărat două lumânări; una am pus-o în sfeşnic, pe cealaltă o ţineam eu însămi în mână. în timpul slujbei am îngenuncheat, făcând închinăciuni şi metanii, plângând şi chemând mila lui Dumnezeu, deşi mă simţeam nevrednică, şi repetam întruna: "Doamne, n-o lăsa, salveaz-o pe Olga! Sfântă Xenia, ajută-ne!" Când slujba s-a terminat, am luat binecuvântarea părintelui, puţin pământ de pe mormântul Sfintei Xenia, ulei din candelă şi am dat fuga spre casă. Despre ulei, v-am spus deja ce am făcut cu el. Pământul însă l-am pus într-o punguţă şi l-am aşezat sub perna fetiţei. E acolo şi acum.
- Dar cine ţi-a spus despre Xenia? De la cine ai aflat de ea? - am întrebat-o din nou.
- Doamnă, vă rog să mă credeţi că nu mai ştiu; răspunse Agathia. Se spune că dacă se îmbolnă­veşte cineva sau orice problemă ar avea, pur şi simplu nu are decât să meargă la mormântul Sfintei Xenia, să se roage cu credinţă, să-i ceară preotului să-i facă o slujbă şi în mod sigur va primi ajutor. Oricine ar avea nevoie, fie de serviciu, de-o menajeră, de-o soră medicală, cu rugăciune la mormântul Sfintei se rezolvă toate.
Eram cu toţii uluiţi de credinţa de neclintit a Agathiei şi de puterea ei de convingere. Olecika se înzdrăvenise. Într-adevăr, aşa cum ne spusese însuşi Mântuitorul, credinţa adevărată mută şi munţii din loc. în ziua următoare, fetiţa se simţea şi mai bine; fiul şi nora mea au plecat la mormântul Binecuvântatei Xenia ca să dea o slujbă de mulţumire şi să-şi exprime recunoştinţa. Şi de atunci, adesea mergem acolo să-i mulţumim Sfintei pentru ajutorul ce ni l-a dat în durerea noastră fără margini.
- Iată - continuă gazda mea - ai văzut care este calea ce nu trebuie uitată şi pe care o recomand oricui. Vezi, draga mea, vremurile se schimbă, sau mai curând aşa se spune, dar totul rămâne la fel. De fapt, eu am povestit adeseori despre boala Olecikăi şi de vindecarea ei miraculoasă, dar mulţi nu vor să creadă. Ei caută un fel de explicaţie raţională chiar şi atunci când n-au cum s-o găsească. Da, vremurile s-au schimbat. Când vin necazurile asupra lor şi nu există soluţie omenească, atunci să vedem ce vor face ei numai cu mijloacele lumeşti. în ceea ce mă priveşte, eu n-am nici cea mai mică îndoială că totul s-a datorat numai rugăciunilor Sfintei Xenia, că Olecika noastră este astăzi sănătoasă mulţumită ei; de aceea întotdeauna voi alerga la dânsa în vreme de necaz, iubind-o şi cinstind-o din toată inima mea, ca pe o adevărată Sfântă a lui Dumnezeu.
Salvarea unui alt copil de la surzenie
Un alt caz similar a avut loc în Eparhia Orenburg, în noiembrie 1911. O tânără pe nume Valentina, fiica preotului P. Speransky, a suferit şi ea de un abces la urechea dreaptă, în spatele timpanului. Ca şi în cazul Olgăi, doctorul, constatând situaţia gravă a copilului, a trimis-o la un specialist. S-a hotărât operaţia, socotită ca absolut necesară pentru ca Valentina să mai rămână în viaţă.
Părinţii, auzind de cazul Olgăi, întrucât aveau o sticluţă cu ulei sfinţit de la candela de pe mormântul Binecuvântatei, au început să picure din el în urechea infectată a fetei, nespunând nici un cuvânt doctorilor despre aceasta. Apoi, pe 10 noiembrie 1911, au trimis o telegramă preotului ce slujea la capela Sfintei cerându-i ca prin rugăciuni fierbinţi către Sfânta să li se salveze copilul grav bolnav.
Curând durerea a încetat, abcesul a spart şi tem­peratura a revenit la normal.
În ziua următoare, pe 11 noiembrie dimineaţa, venind doctorul şi consultând-o a constatat că peri­colul trecuse, iar intervenţia chirurgicală nu mai era necesară.
Salvarea de la moarte şi vindecarea unui ofiţer infimi din armată
Timp de câţiva ani, începând din momentul asedierii înălţimilor din Skipki, în timpul apărării mănăstirii Sfântului Hicolae de turci, locotenent-colonelul Vladimir Ivanovici Nikolski a început să acuze stări de răceală serioasă, fără însă a lua vreun me­dicament, tratând boala cu indiferenţă. Dar aceste răceli repetate i-au zdruncinat serios sănătatea, afectându-i şi starea piciorului. în cele din urmă, boala a avansat până într-atât, încât medicii l-au trimis urgent la staţiunea de recuperare din Crimeea. De trei ori a repetat tratamentul în Saki, dar de fiecare dată, la întoarcere, boala îi recidiva, iar picioarele îi înţepeniseră şi abia mai putea merge.
Doctorii şi profesorii pe care îi consultase dădeau din umeri, spunând fiecare acelaşi lucru: "Puteţi să mai încercaţi tratamentul, dar eu nu sunt Dumnezeu".
Văzând situaţia aproape fără scăpare, Micolski a fost cuprins de deznădejde. Disperarea era cu atât mai mare la gândul că va fi lipsit de orice posibilitate de a-şi întreţine familia, care va trebui să lupte din greu cu sărăcia după moartea lui, căci pensia nu însemna mai nimic.
Dar într-o zi, în această stare cumplită de disperare, şi-a amintit că mulţi şi-au aflat ajutor prin rugăciunile către Sfânta Xenia şi atunci s-a hotărât să ajungă şi el la mormântul acesteia. Deşi nu se punea problema mersului pe jos, totuşi el a refuzat orice mijloc, gândind că de va îndura toată durerea astfel, se va considera mai vrednic de ajutorul ce şi-l dorea. Aşa că a pornit pe jos de acasă, din strada Iamskaia, până la staţia de tramvai Ludensk, apoi a luat maşina până la capătul liniei 17 pe Insula Vasiliev şi din nou pe jos până la capela Sfintei Xenia.
A pornit-o la drum dis-de-dimineaţă, abia târându-se până la staţia de tramvai. Mersul atât de dureros i-a luat cea mai mare parte a dimineţii, apoi cu tramvaiul încă 40-50 de minute. Drumul de la staţia de tramvai până la mormânt l-a chinuit îngrozitor încă două ore. Se înserase când a ajuns la mormânt şi slujba pentru el a fost ultima pe care preotul a făcut-o în ziua aceea.
Vladimir i-a cerut părintelui să-i facă o slujbă, după care s-a aşezat cu greu în genunchi, rugându-se fierbinte Sfintei. A sărutat apoi şi crucea de pe mormântul Binecuvântatei, capela s-a închis şi el a pornit-o spre casă împreună cu preotul, lăsând totul în seama Sfintei Xenia.
S-a despărţit apoi şi de acesta, constatând însă cu mirare că drumul pe jos de la capelă până la tramvai l-a parcurs fără efort, deşi numai cu o oră înainte se chinuise două ceasuri să parcurgă aceeaşi distanţă. Era de-a dreptul înmărmurit şi vrând să-şi dea seama dacă într-adevăr se însănătoşise, a mărit distanţa drumului mergând o staţie în plus pe jos, (până la staţia Mali Prospect), deşi tramvaiul se apropia de el. A parcurs drumul atât de repede încât tramvaiul nu apucase să ajungă încă în staţie, ba chiar l-a mai şi aşteptat.
Hicolski nu putea descrie starea de bucurie de care a fost cuprins. Suferise de artrită reumatoidă, de un ulcer varicos cronicizat şi de o proastă circulaţie a sângelui. Fusese infirm şi la un pas de moarte. Acum, în 1907, el este sănătos şi în putere să-şi continue serviciul în cadrul Regimentului de Infanterie al 93-lea, unde se află din anul 1873.
Tratarea unei infecţii de dinţi
Tatiana Prokopievna Ivanova, o femeie simplă de la ţară, care locuia pe strada Galernaia nr. 33 din Sankt Petersburg, suferea de aproape doi ani de durere de dinţi. Fusese prin multe spitale din Sankt Petersburg pentru ameliorarea durerii, dar nu se putea face nimic pentru ea. Oricare va fi fost diagnosticul ei, probabil era vorba de o parodontoză, durerea i se agravase într-atât, încât devenise insuportabilă. Vreme de trei luni, nu s-a mai putut odihni şi nici hrăni. Slăbise îngrozitor.
În cele din urmă, pe 17 ianuarie, biata femeie, epuizată şi descurajată, a renunţat la orice ajutor lumesc, căutând salvarea la Sfinţii lui Dumnezeu. Aşa a ajuns ea la cimitirul Smolensk unde, în ciuda durerii ei cumplite, începu să se roage din tot sufletul la mormântul Sfintei Xenia. A luat puţin ulei din candelă, cu care şi-a uns obrajii, şi, ca prin minune, durerea i-a dispărut. A trecut mult timp de atunci, dar durerea nu i-a mai reapărut. Ivanova consideră ca o datorie sfântă să treacă pe la mormântul Binecuvântatei în fiecare an, pe 17 ianuarie, pentru a da slujbe de mulţumire şi a cinsti memoria celei ce a salvat-o.
Salvarea vieţii ţareviciului Alexandru
Alteţa sa imperială, ţareviciul Alexandru Alexandrovici (mai târziu împăratul Alexandru al III-lea), se îmbolnăvise grav şi viaţa îi era ameninţată. Soţia sa, Maria Teodorovna, l-a îngrijit cu tot devotamentul fără a-l slăbi din ochi.
Dar într-o zi, printr-o întâmplare, ea fiind pe culoar, a fost oprită de un slujitor, de la palat, care o întrebă dacă îi poate fi de vreun ajutor ţareviciului. Acela a început să-i relateze experienţa lui, felul în care se însănătoşise el ca urmare a rugăciunilor făcute la mormântul Sfintei Xenia. I-a dat ţarevnei puţin pământ, spunându-i să-l pună sub perna bolnavului, atât de îndrăgit şi respectat de toţi. Aceasta a urmat întocmai sfaturile devotatului slujitor de la palat.
Şi iată că în noaptea aceea, stând pe patul soţului ei bolnav, ea a aţipit şi a avut o viziune.
Înaintea ei stătea o bătrână îmbrăcată destul de bizar şi cu o înfăţişare cam ciudată. Aceasta i s-a adresat cu vorbele: "Soţul tău se va însănătoşi, iar pruncul ce îl porţi va fi o fetiţă. Pune-i numele Xenia, după numele meu. Ea va avea grijă de familia voastră după tragedia ce va urma, când vei rămâne numai cu ea".
Când ţarevna s-a deşteptat, femeia nu mai era acolo, dar tot ce i-a spus Xenia în vis avea să se întâmple la vreme.
Ţareviciul şi-a recăpătat sănătatea, copilul ce s-a născut a fost o fetiţă, căreia i-au pus numele Xenia.
Ca recunoştinţă pentru ajutorul primit, ţarevna, chiar şi după ce a devenit împărăteasă, venea la mormântul Sfintei an de an, făcând slujbe de mul­ţumire. nimic din mulţimea de îndatoriri şi răspunderi ce le avea n-au oprit-o vreodată pe Maria Teodorovna de la împlinirea acestei obligaţii morale.
Mai trebuie remarcat că la numai câteva luni, după ce marea ducesă Xenia s-a căsătorit, ţarul, care era deplin sănătos şi părea să fie plin de vitalitate, a murit.
O mamă salvată de la moarte
Domnul Kl... , un bărbat de origine poloneză şi de credinţă creştină, lucra de câţiva ani ca funcţionar în cartierul din Gubernia Sankt Petersburgului. Era însurat cu o femeie creştin-ortodoxă şi amândoi au fost tare fericiţi în primii ani ai căsătoriei lor. Dar întrucât familia s-a mărit, au început treptat să se confrunte cu mari probleme materiale. Oricât încerca soţia să mai contribuie şi ea la cheltuielile casei - printr-un mic atelier de croitorie în care cosea - situaţia lor materială nu se îmbunătăţea deloc.
Domnul Kl..., care fusese o persoană liniştită şi grijulie faţă de familie în primii ani de căsătorie, începuse acum să dea semne de iritare şi să-şi exprime tot mai des nemulţumirea faţă de modul în care-şi ducea viaţa. Ajunsese ca adeseori să lipsească de acasă, neştiind nimeni pe unde îşi petrecea nopţile. Refuza să dea cea mai mică explicaţie atunci când soţia încerca să-i vorbească, şi îi trata pe copii cu indiferenţă, ajungând ca un străin în propria-i casă.
Înrăutăţirea relaţiei cu soţul ei, pe lângă grijile sporite pentru copii, i-au afectat grav sănătatea soţiei sale, slăbindu-i plămânii. Dar peste această familie s-a abătut o nenorocire şi mai mare: soţul a fost dat afară din serviciu. Vestea aceasta a distrus-o de-a binelea pe biata femeie, care a căzut la pat. Medicii au consultat-o şi i-au pus diagnosticul de tuberculoză. Era foarte dureros pentru nefericita mamă să ştie că viaţa copiilor ei rămâne în mâna unui soţ şomer.
Se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu să-l readucă pe soţul ei pe calea cea bună, iar pe ea s-o mai lase să trăiască pentru a-şi creşte copiii. în acelaşi timp a reuşit să-l convingă pe soţul ei să trimită o scrisoare unei bune prietene de-a ei, Maria P. din Sankt Petersburg, rugând-o pe aceasta să meargă la cimitirul Smolensk ca să dea o slujbă şi să se roage Binecuvântatei Xenia ca ei să i se redea sănătatea şi soţul ei să fie ajutat în ispitele şi necazurile lui.
Primind scrisoarea, Maria a dat fuga la Sfânta Xenia, a făcut slujba cerută, a luat pământ şi ulei de la mormânt şi le-a trimis degrabă bunei sale prietene.
Mama muribundă a pus pământul sub pernă şi s-a uns cu ulei sfinţit. Din acel moment, boala doamnei Kl... a început să se amelioreze. Într-o lună şi-a revenit complet, iar soţul ei a găsit un serviciu cu un salariu bun în Kovno. De atunci, familia a cunoscut iarăşi o viaţă liniştită şi îndestulată.
Un sot pierdut a fost regăsit şi o femeie s-a salvat de la sărăcie
La sfârşitul secolului al XlX-lea, familia Mihailov locuia în Vilno. Domnul Mihailov era pensionar militar cu o pensie de 970 de ruble pe an. El, soţia sa, Maria, şi unica lor fiică, Evghenia, deşi nu aveau decât posibilităţi materiale modeste, aveau un cămin fericit.
Dar tragedia care s-a abătut asupra familiei lor le-a distrus toată liniştea şi bucuria, căci Evghenia, îmbolnăvindu-se de o gripă în urma căreia s-a ales cu complicaţii pulmonare, a murit.
Părinţii au fost copleşiţi de durere. Mama îşi petrecea mai tot timpul la mormântul fetei, iar tatăl a căzut în patima băuturii. Dintr-un om paşnic şi echilibrat cum era înainte, devenise un continuu turmentat de băutură, care se manifesta printr-o violenţă verbală greu de suportat. în locul liniştii de odinioară, familia a ajuns să trăiască o viaţă de infern, cu insulte şi blesteme. Când, deodată, în mod cu totul surprinzător, Mihailov s-a liniştit; el a încetat să mai bea, părând că s-a resemnat, parcă gândind însă la ceva anume şi dispărând de acasă din zori şi până noaptea târziu. Aproape că nu mai vorbea cu soţia lui.
După şapte, opt luni de la moartea fetei, Mihailov şi-a anunţat soţia că nu va mai locui în Vilno, pe motiv că îşi găsise serviciu în Taşkent, iar ea, dacă voia să-l însoţească, n-avea decât să-şi vândă lucrurile, să-şi ia doar strictul necesar, urmând ca ei să plece într-o săptămână. Dacă însă nu ar fi fost de acord cu planul lui, putea rămâne mai departe în Vilno, el urmând să-i trimită cincizeci sau şaizeci de ruble lunar.
Maria a reflectat îndelung la propunerea soţului ei. în cele din urmă, ataşamentul ei puternic faţă de fiica sa moartă, faptul că era obişnuită să trăiască în Vilno şi teama de a fi alături de un soţ care oricând ar fi putut să cadă din nou în aceeaşi patimă - prin care îi pricinuise atâta durere - departe, într-un oraş străin, toate acestea au determinat-o să rămână în Vilno.
Curând soţul ei a părăsit-o cu o indiferenţă totală, plecând în Taşkent. în primele luni, el i-a trimis Măriei banii promişi ca ajutor necesar existenţei ei, deşi nu îi scria nimic. Însă şi acest ajutor pecuniar a început să se micşoreze cu timpul, pentru ca în cele din urmă să înceteze cu totul.
Maria a trebuit să-şi vândă tot ce avea, inclusiv casa, şi să se mute într-o cămăruţă. în cele din urmă, ajunsese în starea de subexistenţă, nemaiputându-şi acoperi cheltuielile legate de chirie şi hrană, fiind pusă şi în situaţia de a cerşi. Dar din fericire pentru ea, "Societatea de protecţie a femeilor din Vilno" i-a venit în ajutor. I-a oferit un adăpost, o locuinţă într-un cămin şi au început să-i caute soţul. Mu aflase deo­camdată nimic în legătură cu acesta, aşa că a fost sfătuită să meargă în Sankt Fetersburg pentru cercetări. Ajungând aici, a încercat pe la toate societăţile de binefacere pentru a afla adăpost, în final găsind o cameră într-un aşezământ de nefamilişti.
Maria s-a mulţumit şi cu acest loc, dar bucuria i-a fost de scurtă durată, deoarece fiind trecută de 58 de ani era nevoită să suporte jigniri şi insulte de la vecinele ei mai tinere. Între timp, căutările pentru soţul ei n-au avut nici un rezultat. Cei de la cancelariile militare nu i-au putut face cunoscut decât faptul că el părăsise Taşkentul şi că pensia îi fusese transferată altundeva, dar unde trăia şi cum ar fi putut da de el, nimeni nu ştia; se mai aflase că-şi schimbase adresa şi serviciul de vreo şapte ori de la plecarea lui din Vilno. Sărmana de ea, era din nou într-o stare disperată. Stătea ore în şir în părculeţul de lângă biserica grecească şi îşi plângea suferinţa ce nu mai avea sfârşit.
Odată însă, aflându-se ca de obicei în parc, o bătrânică s-a aşezat lângă ea, întrebând-o de ce e cuprinsă de atâta tristeţe. După ce au vorbit o vre­me, pe când îşi lua rămas bun de la Mana, bătrânica îi spuse:
- Mamă dragă, de ce îţi pierzi timpul pe la uşile tuturor cancelariilor? Du-te mai bine la cimitirul Smolensk la Sfânta Xenia. Roagă-te la mormântul ei din tot sufletul şi ea îţi va afla soţul.
- Dar cine e această Sfântă Xenia? - întrebă Maria.
- Când îţi va găsi soţul, atunci vei înţelege cine este ea, răspunse bătrânica. La revedere, draga mea, mai am şi alte lucruri de rezolvat acum; nu uita însă să mergi la Xeniuşca. Fii sigură că nu vei regreta nicidecum.
Spunându-i acestea, femeia şi-a văzut de drum, lăsând-o cu gândurile ei. Maria a mai rămas acolo pentru câteva momente, după care s-a ridicat şi a plecat pe jos spre Smolensk. Ajungând la capela Sfintei Xenia, a făcut multe metanii, a plâns şi s-a rugat din toată inima. Se simţea umilită că nu poate face şi o mică donaţie. Apoi a plecat spre casă. A doua zi n-a mai bătut drumul pe la cancelarii, fiind obosită de atâta mers în ziua precedentă şi de atâtea rugăciuni făcute în picioare.
În cea de a treia zi însă, s-a dus totuşi la oficialităţi şi vă puteţi imagina cât de mare i-a fost uimirea, aflând că soţul ei fusese găsit în Chişinău. I s-a dat noua lui adresă.
Maria a trimis degrabă o petiţie la Curtea din Sankt Petersburg ca să-şi obţină dreptul. Cazul i-a fost rapid soluţionat, urmând să primească 30 de ruble lunar din pensia soţului ei.
Maria a mai locuit un timp în căminul Maria Andreevna, trecând adesea cu smerită recunoştinţă pe la capela Sfintei Xenia. Ceva mai târziu, s-a reîntors în Vilno, unde a răms până la sfârşitul vieţii, când a fost înmormântată lângă fata ei mult iubită.
Printre marinari şi navigatori, printre toţi cei care îşi câştigă existenţa de pe urma mării, există o vorbă, o zicală care spune: "Cel care nu a fost pe mare n-a cunoscut suferinţa; cel care nu a navigat niciodată nu L-a cunoscut pe Dumnezeu".
Aceasta presupune că marea e înşelătoare. Este plăcut să navighezi pe o mare paşnică, liniştită, când nimeni n-ar vrea să părăsească vasul pe care navighează. Dar, ca din senin, se stârneşte furtuna, marea se agită, valurile devin tot mai mari, vântul se înteţeşte şi liniştea de odinioară se risipeşte repede. Atunci, precum o surcică, nava e purtată de talazurile uriaşe, părând că nici o putere nu o mai poate salva.
În acel moment, călătorii îngroziţi, văzând şi simţind că vasul nu mai este controlat de căpitan, aflându-se în această situaţie înfricoşătoare, stârnită pe neaşteptate, sunt cuprinşi de panică şi disperare. Nu le mai rămâne decât ajutorul lui Dumnezeu şi numai acum se întorc la El, implorându-L să-i salveze.
Acelaşi fenomen poate fi observat şi pe marea vieţii. O persoană trăieşte mulţumită şi fără grijă atâta vreme cât totul e liniştit şi paşnic.
Arareori aceasta se gândeşte la viitor şi cu atât mai puţin la Dumnezeu.
Dar deodată, o furtună neaşteptată poate izbucni în viaţa ei. Şi, ca un val uriaş, toate speranţele şi planurile acesteia se năruiesc. Este târâtă ca într-o ambarcaţiune fragilă pe marea tulbure a vieţii, căutând peste tot ajutor şi sprijin, dar fără rezultat. Adesea, persoana aceea, numai când este confruntată cu astfel de necazuri şi furtuni se întoarce la Dumnezeu.
Fericit este acela care în asemenea clipe grele nu îl uită pe Dumnezeu, căutând adăpost în iubirea şi mila Lui.
Mărturiile de mai jos sunt grăitoare în acest sens.
Diferite cazuri de ajutor primite de aceeaşi persoană
Agathia Alexandrovna, o tânără ce lucrează la o firmă din Sankt Petersburg, a trimis următoarea informaţie în legătură cu ea, în două scrisori, adresate editorilor lucrării. Iată ce ne relatează ea:
A: La începutul acestui secol, în tinereţea mea, eram casieră la unul din magazinele din Sankt Petersburg. M-am familiarizat cu serviciul şi curând m-am îndrăgostit de unul din colegii mei. Me-am căsătorit şi amândoi lucram în acelaşi magazin. Soţul meu se bucura de o bună reputaţie, fiind abil în afaceri şi tratându-i pe clienţi cu deosebită atenţie. Şi, cum vorbea fluent germana, a reuşit în scurt timp să-şi atragă clienţi din întreaga comunitate germană din oraş. O firmă de comerţ din Moscova, auzind despre el, i-a propus soţului meu să lucreze acolo, cu făgăduinţa de a-i dubla salariul. Dar şi patronul nostru căuta să-l convingă să rămână în serviciul lui, promiţându-i şi el o mărire de salariu. Soţului meu însă nu i-a convenit propunerea acestuia, aşa că am plecat împreună la Moscova.
Dar mama noastră adoptivă, Moscova, nu ne-a primit prea călduros. Noii colaboratori ai soţului începuseră să-l invidieze, făcându-ne tot felul de şicane şi neplăceri. Am dus-o aşa aproape un an, dar în cele din urmă, soţul meu nemaisuportând această situaţie a renunţat la serviciu, aşa că ne-am reîntors în Sankt Petersburg, sperând ca vechiul patron să-şi menţină oferta.
Dar planurile noastre au dat greş, căci acela, ofensat de plecarea soţului, a refuzat categoric să-l reprimească. De atunci soţul meu a bătut la toate uşile, căutând ceva de lucru. Ne-am epuizat toate rezervele, ne-am pierdut toată agoniseala. Trăiam în mare lipsă şi sărăcie. Se părea că nu mai aveam nici o ieşire din această situaţie grea, când, deodată, în mod cu totul neaşteptat ne-a venit salvarea.
Într-o zi, relatând unei vecine situaţia dezastruoasă în care ne aflam, aceasta m-a sfătuit să merg la cimitirul Smolensk să mă rog la mormântul Sfintei Xenia.
- Du-te la mama Xenia cu toată încrederea, ea poate multe. Ia-l şi pe soţul tău cu tine, îmi spuse ea.
Am avut impresia că ceva parcă s-a desprins din sufletul meu păcătos, la cuvintele ei pline de cre­dinţă. "Cum de-am putut fi atât de oarbă de L-am uitat pe Dumnezeu? De ce n-am căutat ajutorul Lui?" - gândeam eu. M-am dus repede la soţul meu; deşi membru al unei secte lutherane el a fost de acord cu mine, astfel că am plecat împreună. Am rămas în capela Binecuvântatei mai mult timp şi m-am rugat fierbinte acesteia, cerându-i ajutor în durerea noastră.
Spre seară am revenit în cameră; am pregătit ceaiul şi ne-am aşezat la masă să-l bem. Dar în clipa aceea uşa s-a deschis brusc, intrând o cunoştinţă de-a noastră, un funcţionar de la un mare magazin din Storona Petersburgului.
- Ţi-am venit cu o ofertă, Ivan Ivanovici - spuse el, salutându-l pe soţul meu. Un angajat de-al nostru a murit. Aşa că postul lui a rămas liber. Salariul este excelent. Şi cum această funcţie cere cunoştinţe de germană, te-am propus pe tine. Şeful vrea să te cunoască.
Soţul meu şi cu mine eram de-a dreptul uluiţi cât de repede ne-a venit Sfânta Xenia în ajutor. În ziua următoare, soţul meu s-a prezentat la proprietarul magazinului. S-a încheiat contractul şi el şi-a început lucrul.
Eram din nou fericiţi, gândind mereu la ajutorul miraculos revărsat asupra noastră de Sfânta Xenia.
B. Însă această fericire n-avea să dureze prea mult. Nu ne refăcusem încă bine bugetul, când soţul meu a făcut o răceală serioasă şi a căzut la pat, grav bolnav. A zăcut vreo două luni şi, cu toate încercările medicilor, el n-a mai putut fi salvat. S-a mutat la cele veşnice. Boala soţului şi toate cheltuielile legate de înmormântare m-au adus într-o cumplită stare de sărăcie, dezechilibrându-mă şi nervos.
Rudele soţului, văzând greutăţile cu care mă confruntam, m-au chemat la ele, unde am rămas tot anul. în acest timp mi-am mai restabilit sănătatea, dar mă simţeam în continuare slăbită nervos. Eram însă destul de tânără şi cu putere de muncă, aşa că am încercat să găsesc ceva de lucru; dar toate eforturile mele au fost zadarnice.
Atunci m-am hotărât să părăsesc Sankt Petersburgul, să plec din oraş într-un sătuc îndepărtat unde aveam nişte prieteni pe care îi cunoscusem când am avut problemele cu soţul meu. Ei îmi spuseseră mai demult că pe timpul verii aş putea lucra la câmp. Nu era prea uşor, dar ar fi însemnat totuşi ceva pentru existenţa mea.
În ajunul plecării mele însă m-am dus la mormântul Sfintei Xenia, rugându-mă fierbinte şi cerându-i ajutorul.
Fiind primită călduros de prietenii mei, le-am vorbit şi lor despre problemele mele, cerându-le să mă ajute.
-Va fi bine. De mâine vom începe să însămânţăm ceapă, sfeclă şi morcovi şi tu ne vei ajuta până când îţi vom găsi altceva - mi-au spus ei.
Eram mulţumită că puteam lucra iarăşi şi încercam să mă pregătesc pentru asta, dar Dumnezeu hotărâse altceva pentru mine.
În ziua următoare am primit o scrisoare de la proprietarul unui magazin unde lucrasem împreună cu soţul meu. Îmi oferea o slujbă de casieră. Sigur că am acceptat oferta şi m-am reîntors bucuroasă la Sankt Petersburg. Din nou puteam gusta puţină fericire. Mi-am început munca, mulţumind Sfintei Xenia pentru ajutorul neaşteptat.
Au trecut astfel trei ani şi jumătate. Relaţiile mele cu patronul, cu controlorul-supraveghetor şi cu ceilalţi colegi ai mei erau din ce in ce mai bune. Mi s-a promis chiar şi o majorare a salariului. Dar într-o zi am început să simt o oarecare răceală şi o atitudine ciudată din partea supraveghetorului meu. Cu timpul am observat acelaşi lucru şi din partea patronului. Neînţelegând ce se întâmplă, mi-am sporit eforturile, făcând tot posibilul să restabilesc bunele relaţii cu superiorii mei. Însă toate încercările mele rămâneau fără rezultat, ivindu-se discuţii şi reproşuri la fiecare moment. Era imposibil de a mai continua astfel, aşa că am hotărât să renunţ la slujbă, deşi ştiam cât e de greu pentru o femeie singură să se descurce în Sankt Petersburg fără mijloace de existentă.
Mai era o săptămână până la sfârşitul lunii, timp în care luasem hotărârea de a-mi părăsi serviciul. Dar, potrivit obiceiului meu, în duminica următoare m-am abătut pe la cimitirul Smolensk, la mormântul Sfintei Xenia, implorând-o să mă salveze din nou, să-mi găsesc un alt serviciu.
Şi ce credeţi că s-a întâmplat? Cum am ajuns la magazin a doua zi, am constatat cu mirare că supraveghetorul meu nu numai că nu m-a mai admonestat, dar s-a arătat chiar plin de politeţe fată de mine. Mi-a spus că e mulţumit de felul în care muncesc şi m-a rugat să rămân după programul de serviciu pentru a discuta. Nu eram în stare să înţeleg această schimbare bruscă în comportarea lui, aşa că mi-am văzut mai departe de lucru. Pe la ora două după-amiaza, supraveghetorul a venit din nou la mine, făcându-mi cunoştinţă cu o doamnă în doliu. În timpul conversaţiei cu aceasta, am aflat că ea era sora lui. Rămăsese văduvă de curând şi fără mijloace de existenţă, dar acum, prin mila lui Dumnezeu, ea gă­sise un serviciu bun pe care urma să-l înceapă chiar în ziua următoare. După lucru, supraveghetorul s-a îndreptat spre mine, cerându-şi scuze că m-a nedreptăţit. Grija ce i-o purta surorii sale îl făcuse să se gândească la ea ca să-mi ia locul şi aceasta îl determinase să mă trateze astfel. Acelaşi lucru aveam să-l aflu în ziua următoare şi de la patronul meu, căruia tot el îi strecurase acest gând.
Întorcându-mă acasă, seara, am început să mă rog, mulţumind lui Dumnezeu şi Sfintei Xenia pentru tot ajutorul primit. Dar, de parcă acest noroc n-ar fi fost destul pentru mine, două zile mai târziu am primit un pachet prin poştă conţinând diverse lucruri de îmbrăcăminte - un costum, o fustă, două capoate de mătase, mănuşi, o pălărie şi altele, în­soţite de un bilet:
"Dragă necunoscută, sper să primeşti aceste mici atenţii pe care ţi le-am trimis. Mie nu mai îmi fac trebuinţă şi, cunoscându-ţi situaţia, îmi dau sea­ma cât de greu este pentru o văduvă să se descurce în viaţă".
Neştiind ce să fac cu pachetul i-am cerut sfatul şefului meu. A citit şi el biletul şi mi-a spus: "Primeşte-le ca pe nişte daruri din partea lui Dumnezeu şi mulţumeşte-I că mai există oameni pe pământ care nu-i uită pe cei sărmani".
A trecut destul timp de atunci şi eu - având astfel existenţa deplin asigurată - mă aflu în cele mai bune relaţii de colaborare atât cu patronul meu, cât şi de adevărată prietenie cu toţi colegii mei de serviciu. Şi aşa mi-a ajutat Bunul Dumnezeu să trăiesc până la sfârşitul vieţii. Mă simt îndatorată pentru tot binele rugăciunilor şi ajutorului miraculos al Binecuvântatei Xenia, pe care o voi considera întot­deauna drept o mare Sfântă.
Salvarea unei familii de la dezastru în trei situaţii diferite
Soţul doamnei I., Dimitrie, suferea de patima băuturii de mai mulţi ani. Din acest motiv, în familie erau numai certuri, discuţii şi neplăceri de tot felul. Soţia încercase în repetate rânduri să-l convingă să renunţe la acest viciu, rugându-se fierbinte Sfintei Xenia să-i vină în ajutor.
În cele din urmă soţul s-a îmbolnăvit grav, pierzându-şi adesea cunoştinţa. Dar soţia devotată nu a deznădăjduit. Se ruga acum Sfintei Xenia cu şi mai multă stăruinţă, iar când soţul şi-a revenit, i-a cerut să se roage şi el. Rugăciunile acestei femei credin­cioase au fost auzite.
Odată, după ce-i trecuse criza, Dimitrie îi spuse soţiei:
- Roagă-te mai mult; îţi dau cuvântul meu că dacă mă fac bine, n-am să mai iau strop de votcă în gură.
Şi aşa s-a întâmplat. Soţul s-a liniştit şi şi-a redobândit sănătatea. De atunci au trecut cinci ani şi nu numai că nu s-a mai atins de băutură, dar acum încearcă să-i convingă şi pe alţii să renunţe la ea.
Recăpătându-şi sănătatea, D. J. a început să-şi caute serviciu. A încercat multă vreme, dar n-a reuşit. În cele din urmă a hotărât să plece în oraşul învecinat şi să vadă ce poate face acolo. Înainte de plecare el şi soţia s-au dus amândoi la biserică, rugându-se cu lacrimi Sfintei Xenia. Soţul a plecat şi n-au trecut patru zile că soţia a primit o telegramă de la el, anunţând-o că s-a angajat.
Totuşi necazurile n-au luat sfârşit, deoarece la zece luni după ce începuse lucrul, Dimitrie s-a îm­bolnăvit de o febră îngrijorătoare, care l-a chinuit tot anul. Nu-i ajuta nici un medicament. Luptând cu boala soţului, d-na I. s-a hotărât să plece la Sankt Petersburg la Sfânta Xenia. A făcut o slujbă la mormântul acesteia, a luat nişte pământ şi a cumpărat o iconiţă. Întoarsă acasă, a cusut pământul în perna soţului şi i-a agăţat iconiţa de pat. Rezultatele credinţei ei s-au văzut pe loc. În prima noapte, soţul a dormit liniştit, febra nu l-a mai chinuit, iar dimineaţa s-a trezit complet refăcut. A trecut o perioadă bună de timp de atunci, dar crizele febrei nu l-au mai supărat.
Salvarea fiului de la un accident mortal
Feliciata Treskina cinstea cu evlavie de mai mulţi ani pe slujitoarea lui Dumnezeu, Xenia, şi întotdeauna apela la ajutorul ei în vreme de necaz. Şi toate rugăciunile ei se făceau auzite.
D-na Treskina a lăsat scris într-o scrisoare: "Locuiesc în oraşul Nerekht din provincia Kostroma. Cei doi fii ai mei, amândoi căsătoriţi, locuiesc şi muncesc la vreo patruzeci de verste de Nerekht.
În ianuarie 1909 amândoi mi-au făgăduit că mă vor vizita. Am aşteptat multă vreme sosirea lor. Deoarece n-au ajuns, am început să mă neliniştesc. Simţeam în sufletul meu că s-a întâmplat ceva.
Eram deja agitată, căci se apropia pomenirea Sfintei Xenia şi ţineam cu tot dinadinsul ca în ziua aceea să ajung la mormântul ei şi să mă rog. Dar se părea că nu mai era posibil, această situaţie de neexplicat cu fiii mei aducându-mă într-o stare de mare nelinişte.
Pe 23 ianuarie, neavând nici un semn de la ei, am început să plâng. Am umblat toată ziua cu ochii plini de lacrimi, dar cu sufletul numai într-o rugăciune către Dumnezeu şi slujitoarea Lui, Xenia, pentru a-mi trimite ajutor mie şi copiilor mei. Când ceilalţi din familie m-au întrebat ce, oare, s-a întâmplat, nu le-am spus nimic, dar lacrimile nu mai conteneau. Acelaşi lucru s-a petrecut şi în ziua următoare.
În cele din urmă, n-am mai putut suporta asta. M-am îmbrăcat repede şi am pornit-o spre catedrală pentru vecernie. Am rugat preotul să-mi primească acatistul, am plâns şi mă rugam întruna Sfintei Xenia. Şi am simţit că dintr-o dată mă liniştesc; când m-am întors acasă nici n-am avut răgaz să mă dezbrac, că băieţii au şi apărut. Cu nespusă bucurie am alergat în întâmpinarea lor, dar când au început să se facă comozi, am observat un bandaj la mâna stângă a fiului celui mic şi l-am întrebat:
- Ce ţi s-a întâmplat? De ce ai mâna bandajată?
- Mamă, acum sunt bine, nu te speria, răspunse el.
Probabil că te-ai rugat pentru mine astăzi şi rugăciunea ta mi-a salvat viaţa. Ieri am hotărât să venim, ştiind că tu doreşti să cinsteşti neapărat ziua Sfintei Xenia.
Dimineaţa am stabilit să-l iau şi pe Dimitrie şi să venim împreună. Când am ajuns la el acasă, nu era încă pregătit, aşa că a făcut-o atunci. în timp ce îşi împacheta lucrurile a scos un pistol dintr-un raft şi l-a aşezat pe masă; apoi a intrat într-o altă cameră să-şi ajute soţia. Cum mă plictisisem, am început să mă joc cu pistolul şi să-l examinez, fiind convins că nu e încărcat. Pe când îl studiam, gândind cât e de mic şi totuşi câţi oameni mor de pe urma lui, am apăsat pe trăgaci. S-a auzit pe loc o împuşcătură. M-am speriat îngrozitor, deşi nu simţisem nici o durere. Dimitrie şi soţia sa au dat buzna în cameră - au privit lung; încheietura mâinii mele era plină de sânge şi în mâna dreaptă ţineam pistolul. Stăteam nemişcat, pălisem şi abia mă mai ţineam pe picioare. M-au aşezat imediat pe scaun, mi-au spălat şi mi-au bandajat mâna, apoi au trimis după doctor.
S-a întâmplat ca glonţul să treacă numai prin partea cea moale a mâinii mele stângi, printre dege­tul gros şi arătător, doar atingându-mi osul. Doctorul m-a bandajat şi mi-a spus că nu e nimic grav, iar în câteva zile mâna se va reface complet. Apoi el a plecat şi noi ne-am pregătit de drum - îşi încheie el spusele.
Ce am simţit eu în timp ce îmi istorisea băiatul nu se poate exprima. înţeleg doar cât e de puternică rugăciunea mamei şi cât de sensibili sunt Sfinţii lui Dumnezeu la rugăciunile noastre.
- Minunate sunt lucrurile Tale săvârşite prin Sfinţii Tăi, o, Doamne?
Am cerut atât fiilor cât şi nepoţilor mei să o cinstească precum se cuvine pe Sfânta Xenia şi să n-o uite niciodată la nevoie.
Un ţăran este salvat de la pedeapsa cu închisoarea, care i-ar fi distrus familia
În 1909, în Griasoveţk, un sătuc din provincia Vologda a avut loc o întâlnire la care s-au discutat diferite probleme de agricultură. Ţăranii au dezbătut toate în amănunt, dar părerile lor fiind împărţite, în final n-au ajuns la nici o concluzie. Cum adesea se întâmplă, s-au stârnit discuţii, certuri între ei, ajungându-se până la bătaie. În timpul unei astfel de izbucniri A. I. Krutikov l-a lovit pe vecinul lui, Frokofiev, atât de tare, încât i-a rupt mâna.
Deoarece incidentul s-a produs în plin vacarm, totul a trecut neobservat, nimeni nu ştia că braţul Iui Prokofiev fusese rupt. Dar a doua zi, când Krutikov a aflat de Prokofiev, a alergat repede la el acasă să-i ceară iertare. S-a rugat mult ca să-l ierte, dar Prokofiev nici nu voia să audă.
- N-am să te iert pentru asta. Te voi da în judecată - îl ameninţă acesta.
Krutikov şi-a vizitat vecinul de mai multe ori, de fiecare dată exprimându-şi sincer regretul pentru cele întâmplate şi rugându-l să nu-l reclame, ştiind că rezultatul nu ar fi fost decât închisoarea. Prokofiev nu l-a luat în seamă şi obţinând un certificat de la medicul legist l-a înaintat instanţei spre acuzare. Krutikov s-a înspăimântat. A plecat la Vologda să consulte un avocat, care însă nu l-a încurajat. I-a spus că fapta comisă nu poate fi iertată şi cazul lui e pasibil de o pedeapsă de 6 luni privare de libertate.
Krutikov s-a întors acasă complet descurajat, nu-i mai trebuia nici mâncare şi nici odihnă. Peste asta s-a mai adăugat şi o altă nenorocire. A izbucnit un incendiu care i-a distrus aproape totul. Dar oricum, această nouă lovitură parcă l-ar fi însufleţit. Pentru un timp, el a uitat de tot necazul şi a început să-şi repare casa.
Când s-a sfârşit lucrul şi familia locuia acum într-o casă nouă, i-au revenit gândurile privitoare la proces. Curând a primit şi o citaţie pentru a se prezenta la tribunal.
Krutikov îşi pierduse orice nădejde. Adesea îşi spunea:
- De-acum să nu mai aud de masă sau de somn. Chiar dacă familia mea se poate odihni, eu unul, nu mai sunt în stare. Nu îmi mai rămâne decât să plâng şi să mă rog întruna: O, Doamne, crută-mă de necazul ăsta.
Într-o seară s-a întors acasă foarte obosit şi s-a pregătit de culcare. Dar iarăşi gândul la proces nu l-a lăsat să se odihnească. A început să se roage şi să se închine. în cele din urmă, nemaiavând răbdare să stea în pat, s-a sculat şi a plecat să-şi viziteze un vecin, încercând astfel să-şi alunge mâhnirea. S-a întâmplat ca tocmai în ziua aceea să vină în vizită şi o rudă de-a vecinului care locuia în Sankt Petersburg.
S-au discutat de toate, iar Krutikov i-a povestit şi acestuia necazul lui.
- Ia cărticica asta, îi spuse străinul. Am auzit că Sfânta Xenia e de mare ajutor la necaz. Ia-o, citeşte-o şi roagă-te cu credinţă. Poate Dumnezeu te va ajuta în durerea ta.
"Lectura m-a impresionat deosebit de mult - scrie Krutikov. Cu cât citeam mai mult, cu atât doream să aflu mai multe despre Sfânta Xenia. Descrierea despre milostivirea lui Dumnezeu revărsată asupra celor care cer ajutor cu credinţă Sfinţilor Săi, Sfintei Xenia, m-a uimit până într-atât, încât simţeam că mi se zbârlise părul şi sângele îmi îngheţase în vine".
Krutikov a citit cărticica, cu nesaţ, de mai multe ori, iar spre dimineaţă a stins lumina şi s-a închinat, pregătindu-se de culcare. Dar din nou n-a putut adormi.
- Ce se va alege de familia mea dacă voi fi închis? Se apropie şi recoltatul, iar eu sunt singurul ei sprijin. Ceilalţi sunt fie prea mici, fie prea în vârstă, nimeni altul nu mai e capabil de muncă. Familia mi-e pierdută, gândea el.
S-a ridicat din pat, s-a îndreptat spre icoana Sfintei Xenia şi a început să se roage cu toată fiinţa pentru a fi ajutat, făgăduind să-i ţină aprinsă permanent o candelă spre pomenirea ei, dacă aceasta îl va scăpa de la închisoare.
Şi ce credeţi că s-a întâmplat? La ziua fixată, cazul lui a ajuns la Curtea de apel. Se adunaseră aici mulţime de reclamanţi şi pârâţi. Toţi vroiau ca problemele lor aflate pe rol să fie soluţionate în aceeaşi zi. Prokofiev şi Krutikov au fost programaţi ultimii. S-au început dezbaterile. Judecătorul audiase multe cazuri în ziua aceea şi cam întârziase. Era şi o căldură sufocantă în sala arhiplină, se făcuse ora mesei şi cazul lor nu fusese încă dezbătut.
Atunci Krutikov, vrând să mai încerce pentru ultima oară o rezolvare paşnică cu Prokofiev, evitând calea instanţei, a întrebat-o pe secretară:
- Cazul nostru va fi audiat curând?
- Nu, nu chiar, mai durează ceva, doar este ultimul, spuse aceasta.
- Atunci am mai avea timp de un ceai?
Zâmbind, parcă ghicindu-i gândul, secretara privi lung părţile, rostind:
- Desigur că este timp de un ceai.
Krutikov şi Frokofiev împreună cu martorii au părăsit clădirea, îndreptându-se spre o ceainărie. De-a lungul drumului Krutikov se ruga neîncetat Sfintei Xenia. Din nou încercă să-l roage pe Prokofiev să pună capăt conflictului pe cale amiabilă, dar Prokofiev era de neclintit. Au ajuns la ceainărie, au comandat ceaiul şi Krutikov gândi: "Poate aici, la ceai, reuşim să cădem la pace".
Au băut ceaiul şi Krutikov era pe punctul de a-l ruga iar pentru împăcare, când un gardian de la tribunal dădu buzna strigând revoltat: "Ce faceţi, părţilor, aici? Cazul vostru a fost strigat iar voi beţi ceai; grăbiţi-vă la tribunal!"
Krutikov a dat fuga acolo ca un nebun, dar Prokofiev cu martorii lui şi-au văzut mai departe de ceai fără a-l lua în seamă pe acesta. Krutikov a ajuns înaintea completului de judecată chiar în clipa când judecătorul striga: "Krutikov şi Prokofiev, nu vreţi să soluţionaţi problema paşnic?"
- Desigur că aceasta îmi este dorinţa, onorată Instanţă, răspunse Krutikov.
- Bine, bine, dar tu, Prokofiev, ce ai de spus?
- El nu este prezent, replică secretara. A ieşit cu martorul să bea un ceai.
- Ce?! Porcul! Eu am venit special din oraş ca să-i ajut, iar ei, fiind doar la două verste distanţă n-au avut răbdare să li se examineze cazul? - spuse judecătorul vizibil iritat.
Apoi a consemnat ceva în filele dosarului şi a anunţat:
- Cazul Prokofiev contra Krutikov este clasat.
Tocmai anunţase asta când Prokofiev apăru cu martorii.
- Sunt aici - spuse el judecătorului.
- Afară! - strigă acesta către el. Pleacă şi termină-ţi ceaiul. Cazul s-a pronunţat.
Sala a izbucnit în râs la adresa lui Prokofiev, dar nimic nu era amuzant şi pentru Krutikov; el era cuprins numai de uimire.
"Acesta este - cugetă el - răspunsul rugăciunii mele către Sfânta Xenia. Aşa lucrează Dumnezeu prin Sfinţii Lui".
Krutikov se grăbi spre casă spre a împărtăşi vestea cea de bucurie casnicilor săi, neştiind cum să-i mulţumească Sfintei Xenia. El a trimis bani pentru uleiul din candela ce ardea neîntrerupt la mormântul acesteia, dând slavă lui Dumnezeu Celui minunat întru Sfinţii Săi.
Vindecarea unei suferinţe îndelungate
         În districtul Kuban, un om pe nume Ştefan, zăcea bolnav de doi ani. Rudele au încercat totul pentru salvarea lui, însă nimic nu-i era de ajutor. Auzind că Binecuvântata Xenia ajută pe mulţi care îi cer ajutorul cu credinţă, una din rudele bolnavului, Ivan Osipovici Andrienki, un cetăţean respectabil, a trimis o scrisoare la paraclisul cimitirului Smolensk cu rugămintea de a se face rugăciune pentru cel bolnav. A primit o scrisoare de confirmare a cererii lui şi la scurt timp după aceasta, el a trimis o nouă scrisoare în care mărturisea: "Vă sunt nespus de recunoscător pentru slujba dumneavoastră. Bolnavul nostru. Ştefan, şi-a revenit. A suferit vreme de doi ani, dar acum şi-a redobândit sănătatea".
Ajutor în rezolvarea unei probleme familiale ce părea de nerezolvat
Întâmplarea de mai jos este o copie fidelă după mărturia lăsată de Filip Ivanovici Sorokin privind ajutorul revărsat asupra lui de către Binecuvântata Xenia. Domnul Sorokin e un consilier universitar pensionat.
"Vreme de doi ani n-am avut linişte din cauza familiei mele, a problemelor legate de casă şi nu puteam găsi nici o soluţie de rezolvare. Dar cum se întâmplă întotdeauna, trebuia să apară ceva.
Trăiesc în Kiev, dar o dată a trebuit să plec la Sankt Fetersburg pentru câteva zile. La plecare, soţia mi-a spus că auzise de la o prietenă de-a ei că Sfânta Xenia, al cărei mormânt se află în cimitirul Smolensk, oferă ajutor oricui i l-ar cere.
Înainte de-a ajunge în Sankt Petersburg, exact pe 25 aprilie, am trecut pe la mormântul acesteia să mă rog, cerându-i ajutor în situaţia mea. După aceasta, în ziua următoare, pe 26 aprilie, în decurs de două ore am ajuns repede la o concluzie privind problema mea, căreia nu-i găsisem rezolvare timp de doi ani. Acum totul era uşor de rezolvat de parcă o putere mai presus de fire mă dirijase, arătându-mi calea.
Pun această minune pe seama Atotputernicului Creator şi a rugăciunilor Binecuvântatei Xenia. Pe 28 aprilie, am mers pentru a doua oară la paraclisul Sfintei Xenia ca să-mi exprim mulţumirea şi să dau slavă Bunului Dumnezeu pentru milostivirea revărsată asupra mea, păcătosul.
Nu mă refuzaţi, ci binevoiţi să primiţi din partea mea o candelă de argint şi 25 de ruble pentru uleiul care să ardă continuu la mormântul acesteia tot anul".
Ajutor din belşug revărsat de Binecuvântata (o povestire relatată de d-na A. Smirnov)
Într-o primăvară, mă întorceam la Sankt Petersburg de la moşia unei bune prietene. Era necesar s-o ţin de-a lungul drumului şi, cum era o primăvară capricioasă, am avut destule probleme. După ce am parcurs aproape douăzeci de verste de la ultima staţie, era imposibil să ne continuăm drumul din cauza inundaţiilor. Se înserase şi, la sfatul vizitiului meu, ne-am întors, cerând ospitalitatea unei doamne pline de amabilitate, a cărei proprietate era chiar în drumul nostru.
În timp ce ne îndreptam într-acolo, vizitiul mi-a explicat că acolo locuia o anume Maria Sergheevna Goreva, o persoană evlavioasă şi cunoscută ca făcând multă milostenie.
Într-adevăr, doamna s-a dovedit a fi o gazdă cât se poate de sinceră şi primitoare. Aflând că sunt din Sankt Petersburg, doamna m-a primit cu mare bucurie, ca pe o rudă de-a ei.
I-am cerut scuze pentru deranj, dar ea nici nu m-a luat în seamă.
- Destul, destul! - exclamă ea. Sunt atât de fericită să aud vorbindu-se de Sankt Petersburg şi mai ales să am plăcerea să primesc vizita unei persoane chiar deacolo. Sankt Petersburg este oraşul meu natal - adăugă ea zâmbind, spre a-şi justifica interesul deosebit manifestat fată de el.
Maria era încă tânără şi frumoasă. Avea atâta căldură şi bunătate în privirea ei, încât automat se confirma tot ce auzisem despre ea de la însoţitorul meu.
Întreaga ei fiinţă era inundată de o lumină deosebită, lăuntrică şi în ciuda simplităţii ei, avea ceva tainic, simţeai o tărie profundă, care irezistibil te atrăgea spre ea încă de la prima vedere.
După ce-am băut ceaiul, am trecut din sufragerie în salon şi curând conversaţia noastră s-a animat. Cu un viu interes mi-a cerut să-i vorbesc despre Sankt Petersburg în cele mai mici detalii.
- Cât eşti de fericită că vei revedea Petersburgul atât de curând - spuse ea, şi deodată privirea i s-a cam întristat. A făcut o pauză în care m-a urmărit lung, de parcă ar fi vrut să-mi spună ceva, dar nu era încă hotărâtă dacă s-o facă sau nu.
M-a străfulgerat un gând:
- Poate aţi dori să vă fac un serviciu ajungând în Sankt Petersburg; puteţi fi sigură că am să vă ajut cu toată plăcerea - i-am spus eu.
- O, te-aş ruga nespus de mult, dacă ai fi atât de amabilă şi nu te-ar deranja prea mult... - îmi spuse ea, şi, ridicându-se, a intrat într-o altă cameră de unde a revenit într-o clipă cu nişte monezi de aur într-un plic, pe care mi le-a înmânat.
- Iată, continuă ea, dându-mi plicul. Când ai să ajungi în Sankt Petersburg du-te te rog la cimitirul Smolensk; ai să vezi acolo mormântul Sfintei Xenia. Mulţumeşte-i din partea mea şi împarte monezile astea săracilor.
- O voi face cu mare plăcere - am spus eu. De când îmi doresc să ajung şi eu la mormântul acesteia, de care am auzit atâtea! Dar probabil că aveţi un motiv anume să-i cinstiţi astfel memoria Sfintei Xenia.
- O, desigur, nu este nici un secret şi chiar de-ar fi, de dragul adevărului trebuie să trecem peste el.
Mi-a spus acestea cu atâta fermitate, încât n-am mai rostit un cuvânt şi aşteptam urmarea.
Între timp ea s-a ridicat, s-a dus de mai multe ori în sufragerie, parcă gândind la ceva, s-a aşezat apoi în faţa mea şi a început să-mi povestească pe un ton liniştit, dar plin de însufleţire:
- M-am născut în Sankt Petersburg, într-o familie de negustori. La început am trăit în mare îndestulare; aveam caii noştri, trăsurile, servitorii şi tot ce ţinea de bunăstare. Am fost educată într-un gimnaziu particular şi eram în clasa a V-a, când un mare necaz s-a abătut asupra familiei noastre. Tatăl meu a falimentat şi ne-am trezit cu poliţia la uşă, confiscându-ne toată averea, până şi îmbrăcămintea. Tata ne-a anunţat că suntem ruinaţi datorită căderii pieţii, că el pierduse 350.000 de ruble (bonuri de bancă) într-o lună şi acum nu mai aveam decât datorii.
Pe atunci eu nu conştientizam gravitatea celor întâmplate, dar ştiu că a fost o lovitură cumplită pentru mama.
Îmi amintesc acestea de parcă s-ar întâmpla acum. Mama se închina în faţa icoanei rostind: "Facă-se voia Ta, Doamne!' Cu o mare smerenie ea acceptase voia Lui.
M-a învăţat ca şi eu să fac la fel: "Niciodată să nu-ţi pierzi cumpătul, draga mea, oricât de grele ar fi necazurile", îmi spunea ea, "noi ne-am pierdut doar banii, dar viaţa constă în mai mult decât atât. Roagă-L pe Dumnezeu să te binecuvinteze cu un soţ bun, lipsit de viciul băuturii şi care să aibă evlavie la Sfânta Xenia pentru că ea v-ar fi de mare ajutor".
Din ce pricină mama era atât de speriată de un soţ beţiv aveam să mă întreb mai târziu. Nu înţele­geam prea bine pe atunci ce înseamnă un "beţiv", căci în familia noastră nu numai că nimeni n-avea meteahna aceasta, dar tata ne şi interzicea să ţinem în casă vreo picătură de alcool.
Curând după ruinarea noastră, tata a găsit de lucru într-un magazin, ca funcţionar, câştigând doar 60 de ruble lunar.
Era foarte greu pentru noi să subzistăm în aceste condiţii, aşa că eu a trebuit să renunţ la şcoală şi să încep să lucrez pe post de casieră în acelaşi loc cu tata. Situaţia familiei noastre s-a mai ameliorat puţin, dar curând ne-am trezit cu o altă nenorocire. Mama, care se îmbolnăvise din ziua necazului cu tata, a murit subit în urma unui atac de cord. Un an mai târziu, l-am pierdut şi pe tata, aşa că am rămas orfană la 17 ani. Am continuat să lucrez în acelaşi magazin.
La doi ani după moartea părinţilor mei, m-am căsătorit cu un patron care ţinea un magazin de carte - o persoană cu greutate, cu aceleaşi preocupări spirituale ca şi mine, fapt ce m-a şi atras spre el.
Într-adevăr, soţul meu se dovedise a fi un model de familist, un om cu totul deosebit. Primii trei ani de căsnicie au fost cei mai fericiţi din viaţa mea.
În acest răstimp ni s-au născut doi băieţi. Întru­cât soţul meu câştiga foarte bine şi nu duceam nici o lipsă materială, credeam că această fericire nu va avea sfârşit. Dar Dumnezeu plănuise altfel viaţa noastră.
În acest moment Goreva suspină adânc şi tăcu pentru câteva clipe. Apoi îşi reluă istorisirea:
- Într-o seară, soţul meu s-a întors foarte târziu acasă, contrar obiceiului său, şi intrând în cameră a început să strige. Am crezut că îl durea ceva. Speriată, m-am repezit către el, dar în acel moment, deoarece el oftă adânc, am simţit că mirosea puternic a vin. La aceasta, o mare mirare mi s-a imprimat automat pe faţă şi, atunci, soţul meu a reacţionat neplăcut:
- De ce mă priveşti astfel? Ce eşti aşa surprinsă? Am băut şi eu ceva - un bărbat la treizeci de ani doar are dreptul să bea! Ce este atât de nemaipomenit?!
- Nimeni nu ţi-a spus asta.
- Nici nu e cazul! Şi de ce nu dormi la ora asta? Du-te la culcare!
Am încercat să adorm, dar n-am putut. Era ca un foc ce ardea în mine şi cugetam: dacă aceasta e numai începutul?
De fapt socrul meu suferise îngrozitor de patima asta, motiv pentru care şi murise. Mă întrebam ce s-ar întâmpla dacă şi soţul meu l-ar moşteni şi simţeam că îmi vine rău la gândul ăsta.
Dimineaţă, soţul meu s-a trezit mai palid ca de obicei, dar liniştit, aşa cum îl ştiam, şi totuşi cam gânditor, n-a spus un cuvânt legat de cele întâmplate cu o seară înainte şi nici eu n-am deschis discuţia.
A trecut o săptămână, începusem să mă liniştesc când, deodată, s-a repetat acelaşi lucru, însă şi mai rău. Nu mai era nici o îndoială. Soţul meu căzuse în patima băuturii şi încă în asemenea măsură încât nu mai putea să adoarmă fără ea.
Calvarul ăsta a durat câteva luni, aproape un an. Soţul meu şi-a pierdut serviciul; între timp ni se născuse al treilea copil.
A trebuit să ne mutăm din apartamentul nostru mare şi frumos într-o cămăruţă în cartierul Perski. Acum trăiam doar din ce câştigam eu lucrând croitorie. Dar cum să te descurci cu trei copii când munceşte unul singur?
Ne-am trezit într-o sărăcie cumplită. Eram plini de datorii.
Îmi amintesc cum odată, în ajunul plăţii chiriei, pe când soţul şi copiii mei dormeau liniştiţi, a intrat proprietăreasa iritată, ameninţându-mă că de nu plătesc chiria până a doua zi, să-mi aleg: ori îmi va arunca beţivul din casă, ori pe noi în stradă.
Ce îi puteam spune?
Fiind epuizată de osteneala muncii şi de necazuri, eram atât de slăbită, încât simţeam că mă voi prăbuşi dacă îmi va mai spune ceva.
- Daria, te rog, vorbim mâine dimineaţă şi atunci îţi voi da răspunsul.
- Bine, spuse ea ridicându-se, dar înainte de-a ieşi din cameră, privindu-mă, îmi repetă ameninţarea ei.
Abia s-a închis uşa în urma ei, când, zărind portretul mamei, mi-am luat capul în mâini şi am început să plâng cu amar, spunând:
- Mamă dragă, de ce ţi-ai uitat fiica? Roagă-te pentru mine, ce să fac! Nu mai am putere şi simt că nu mai pot continua astfel.
Din acel moment n-am mai încetat rugăciunea şi imploram fierbinte mila lui Dumnezeu să-mi salveze soţul, dar Dumnezeu părea că nu mă auzea. Dumnezeu primeşte de fapt orice rugăciune, dar, câteodată, El vrea să i-o ceri prin Sfinţii Lui, ca să-i slăveşti şi pe aceştia. Dumnezeu ne cere nouă, păcătoşilor, să alergăm la Sfinţii Lui, ca, prin rugăciunile lor, plăcute Lui, El să ne împlinească dorinţele.
Aşa s-a întâmplat şi cu mine. După ce am plâns cât am putut, am încercat să mai lucrez, dar, epuizată cum eram, m-a cuprins o ameţeală, capul căzându-mi pe masă.
Nu-mi amintesc cât am aţipit, dar în timp ce dormeam am văzut un tânăr stând în faţa mea, îmbrăcat cât se putea de simplu. M-a luat de mână, rugându-mă să-l însoţesc.
Era de parcă o putere nevăzută mă ridicase, iar eu l-am urmat fără nici o obiecţie. Am mers mult timp pe nişte străzi întunecate şi am simţit deodată că picioarele mele nu mai atingeau pământul. în cele din urmă, ne-am oprit în faţa unei grădini mari şi frumoase. Privind prin gard am văzut în întunericul nopţii numai cruci albe. Am încercat să mă întorc dinspre cimitir, căci eram speriată, dar însoţitorul meu mă linişti:
- Mulţi drepţi odihnesc aici, de ce să te temi de ei?
Şi neaşteptând răspunsul meu, m-a luat de mâna dreaptă iar cu stânga a deschis poarta fără a face nici un zgomot.
Eram în întuneric; în depărtare se vedea o lumină care ne atrăgea spre ea.
- Du-te într-acolo! - îmi spuse el, căci este mult timp de când ele te aşteaptă acolo.
Apoi a dispărut şi nu l-am mai văzut. Am început să alerg speriată în direcţia luminii. în cele din urmă am ajuns acolo şi m-am trezit în fata unei capele de unde ieşea o lumină albăstruie, asemănătoare unui foc bengal.
Dinăuntru se putea auzi cântându-se "Veşnica pomenire". Am intrat şi am văzut-o pe mama aplecată peste mormânt; plângea. Am întins mâinile spre ea şi am strigat: "Mamă!" - după care m-am deşteptat.
A trecut mult până mi-am venit în fire după acest vis, şi-n timp ce priveam în jurul meu m-am liniştit deodată, cugetând la cele ce mi se descoperiseră.
Era de parcă îmi căzuse o perdea de pe ochi. Îmi aminteam limpede toate sfaturile pe care mi le dăduse mama şi de care eu uitasem în ultimii ani. Am înţeles că mama se ruga cu lacrimi Sfintei Xenia pentru binecuvântarea mea şi că însoţitorul meu tainic mă îndruma spre acea lumină. În zori, am hotărât să pornesc spre cimitir spre a da o slujbă pentru pomenirea mamei şi să mă rog Sfintei Xenia.
Aşa am şi făcut, lăsându-mi copiii şi soţul cu gândul că el se va trezi mai târziu.
Când am ajuns la capelă, viziunea din timpul nopţii mi-a reapărut atât de clar încât am retrăit to­tul şi, căzând în genunchi chiar în locul unde o văzusem pe mama, am rămas acolo rugându-mă neîncetat. Am simţit apoi că parcă mi se luase toată povara ce o simţeam pe suflet şi m-am întors atât de uşurată încât nici nu mi-am dat seama când am şi ajuns pe strada noastră. Dar, deodată, am auzit un zgomot de sirenă, nu departe de mine, şi ridicând capul am văzut o echipă de pompieri în faţa casei noastre. Tocmai stinseseră focul în căminul nostru.
Văzând aceasta, am îngheţat. M-am repezit strigându-mi copiii şi soţul. Vroiam să intru pe poartă dar nu mă mai ţineau picioarele. Totul mi s-a întunecat şi am căzut leşinată.
Când mi-am revenit mă aflam într-o cameră mare, strălucitoare, mobilată deosebit de frumos. La capul patului era un bătrânel ce îmi ţinea mâna luându-mi pulsul. Văzând că am deschis ochii, el s-a întors dinspre o femeie - şi ea în vârstă - ce stătea lângă un fotoliu, îmbrăcată într-o rochie de mătase neagră, şi-mi spuse:
-Ţi-ai revenit, pericolul a trecut. Totuşi ai nevoie de un sedativ.
Mi-am amintit de incendiu şi am întrebat de familia mea.
-Nu-ţi face griji - îmi spuse femeia cu glas liniştitor - soţul dumitale e doar puţin rănit, iar copiii n-au păţit nimic. Sunt în camera dealături. Doi dintre ei dorm iar cel mare o să apară imediat.
Observând privirea mea speriată, femeia m-a înţeles şi a cerut servitorilor ei să mi-i aducă pe copii ca să mă liniştesc.
Văzându-i în siguranţă m-am închinat şi am întrebat-o unde mă aflu.
- Eşti la mine acasă, în camera fostului meu soţ, generalul L., îmi răspunse văduva. Tocmai s-a în­tâmplat să mă întorc de la Sfânta Liturghie de la Lavra Alexandru Mevski când, trecând pe strada dumitale, am auzit strigătele. Mi-am lăsat trăsura şi am intrat în curtea plină de lume. Când am ajuns eu, pompierii deja îi salvaseră pe doi dinte copii scoţându-i pe geam; soţul dumitale era cu al treilea în braţe, dar, alunecând, şi-a fracturat piciorul; atunci am luat eu copilul şi i-am adus apoi pe toţi la mine. Servitorii mei te aşteptau deja, aşa că te-au luat şi pe dumneata. Focul a izbucnit în bucătăria proprietăresei dumitale şi în mai puţin de jumătate de oră a ars totul, aşa încât nu s-a mai salvat nimic din ceea ce aveai.
- Slavă Bunului Dumnezeu că mi-a salvat familia! Dar câtă neplăcere şi deranj v-am pricinuit, doamnă! - i-am spus întorcându-mă spre ea.
- Vă rog să nu vă gândiţi la aşa ceva. Casa mea e atât de mare, nu m-aţi deranjat deloc. în plus, ador copiii. Cu voia lui Dumnezeu, puteţi sta la mine până când soţul dumneavoastră se va însănătoşi, ca să fiti întremaţi cu toţii - îmi spuse gazda mea, plină de o amabilitate sinceră.
- Dar unde este soţul meu acum?
- Este jos; am o locuinţă cu două etaje - îmi explică soţia generalului. Acum este bandajat şi a fost tare îngrijorat de absenţa dumitale atât de matinală,
- Am să vă explic mai târziu unde am fost atunci, i-am spus eu.
M-am ridicat din pat a doua zi, dar soţul meu a mai zăcut două săptămâni.
Cât am stat împreună ne-am simţit tare bine; o îndrăgisem mult.
Era o văduvă cu un suflet minunat, ca de sfântă. Avusese şi ea copii dar îi pierduse de mici şi de atunci nu mai putea trece indiferentă pe lângă vreunul.
I-am povestit viaţa mea fără a-i ascunde nimic din toată durerea mea: m-am plâns de slăbiciunea soţului meu, i-am relatat viziunea mea şi i-am spus unde fusesem în dimineaţa incendiului.
Ascultându-mă, a început să mediteze adânc la ceva şi cred că uitase pe moment că mă aflam şi eu acolo.
- Ştii ce cred, draga mea? - spuse ea, privindu-mă. Simt că incendiul nu a fost nicidecum întâmplător în chiar ziua pomenirii unuia dintre copilaşii mei, care zace în cimitirul Alexandru Nevsky. Iată că, acum, Dumnezeu mi-a trimis copiii pe care să-i salvez în locul celor pe care i-am pierdut; iar dumitale ţi-a trimis ajutor în această grea încercare, aşa că trebuie să ne apropiem cu înţelepciune de calea pe care ne-a arătat-o El. Deci iată ce-ţi propun, - continuă ea după o scurtă tăcere. Eu am două proprietăţi la ţară; una din ele nu e prea mare. N-ar vrea soţul tău să stea acolo ca administrator un timp? Am un bătrân care îmi vede de ea; îi voi scrie. Poate soţul tău reuşeşte să o pună pe picioare.
N-am putut consimţi imediat; nu-mi venea să-mi cred urechilor şi nu eram în stare să mai articulez vreun cuvânt.
Soţul meu a acceptat propunerea cu multă recunoştinţă. Din ziua catastrofei el nu s-a mai atins de băutură şi aşteptam cu o oarecare teamă, dar şi cu nădejde să văd ce se va mai întâmpla, mulţumind în sinea mea Sfintei Xenia pentru tot ajutorul.
I-am povestit şi soţului meu viziunea mea; deşi n-a spus nici un cuvânt, era vădit că l-a impresionat profund; mi-a propus să mergem împreună la mormântul Sfintei pentru ca să-i mulţumim, lucru pe care l-am şi făcut mai înainte de plecarea noastră la ţară.
S-au scurs astfel câteva luni şi soţul meu şi-a revenit definitiv; a trecut un an destul de bun şi apoi alţi opt la fel care au şters orice urmă neplăcută a trecutului.
Dar, totodată, mi-am dat seama că uneori, soţul meu era îngândurat, de parcă îl frământa ceva şi, cunoscându-i bine firea, mă gândeam să nu fie vorba de vreo boală. Temându-mă de urmări, l-am întrebat ce-i cu el. Mai întâi s-a bâiguit puţin, schimbându-se la fată, dar apoi mi-a spus:
- În dimineaţa în care tu te-ai dus la cimitir, iar eu dormeam adânc, am avut un vis groaznic. Se făcea că eram înconjurat numai de fiare sălbatice, îmi amintesc că te-am strigat, dar n-ai venit. Apoi a apărut o femeie cu toiag. Fiarele au dispărut imediat, iar ea, întorcându-se spre mine şi atingându-mă uşor cu toiagul, mi-a spus: "Soţia ta nu-i aici, este la mine. Lacrimile mamei ei mi-au inundat mormântul. încetează de a mai bea! Şi acum, scoală repede, căci copiii sunt în pericol de-a lua foc!" La aces­te cuvinte femeia a dispărut. M-am trezit şi am privit în jur - tu nu erai acolo, iar copiii dormeau liniştiţi, aşa că am pus totul pe seama durerii mele de cap. Dar în mai puţin de 10 minute după acest vis am auzit strigăte dinspre bucătărie avertizând despre incendiu. Am luat repede copiii îndreptându-mă spre ieşire, dar uşa era deja în flăcări, aşa că m-am repezit la fereastră; mai departe ştii totul. Aceasta este explicaţia pentru faptul că m-ai văzut adeseori dus pe gânduri, draga mea, adăugă el. La început eram îngrijorat neştiind unde puteai fi în dimineaţa aceea. Când am aflat, am înţeles pe loc totul. Din clipa aceea, m-am scârbit de orice picătură de băutură.
- Am fost nespus de impresionată de cele auzite.
La un an după stabilirea noastră la tară, bătrânul administrator a murit şi soţia generalului l-a numit pe soţul meu în locul lui. Curând după aceea a trecut şi dânsa la cele veşnice. Negreşit ea este acum în împărăţia lui Dumnezeu.
Spunând acestea ea oftă adânc şi apoi continuă:
- Draga mea binefăcătoare, de care am fost foarte legată, prin ultimul ei testament, şi-a lăsat proprietatea cea mare nepoatei sale, iar pe aceasta, unde ne aflăm noi acum, ne-a dăruit-o nouă. Pentru toate acestea sunt profund recunoscătoare Sfintei Xenia şi mamei mele. Am aflat din jurnalul de amintiri lăsat de mama (cu precizarea ca eu să nu-l deschid înainte de-a împlini 30 de ani) că tatăl meu, în tinereţe, băuse zdravăn, iar mama suferise cumplit din această cauză, până când a învăţat-o cineva să ceară ajutor Sfintei Xenia; după aceea, tata şi-a revenit interzicând chiar şi o picătură de vin în casă. Abia atunci am înţeles de ce mama îmi spusese să mă rog să nu am parte de un bărbat beţiv şi mă sfătuise ca, la nevoie, să alerg la Sfânta Xenia. Era de parcă ar fi presimţit ce avea să se întâmple cu fiica ei, toate cele prin care va trebui să treacă. Acesta este motivul pentru care ţin în mod special să cin­stesc pomenirea Binecuvântatei Xenia şi nădăjduiesc să pot vizita personal Sankt Petersburgul. Dar acum îmi este tare greu să ajung acolo. Mă reţin atâtea probleme, căci, de o lună, mă ocup singură de toate afacerile de la plecarea soţului meu în capitală, iar copiii nu s-au întors încă. Am şapte copii acum. Mâine am să ţi-i prezint: cinci băieţi şi două fete.
Când şi-a terminat istorisirea era trecut de miezul nopţii.
- Te-am obosit, nu-i aşa? - spuse ea, ridicându-se.
- Nu, nu, deloc, am răspuns eu, făcând la fel. Vă sunt recunoscătoare pentru toate cele ce le-am aflat. Mu adeseori pot asculta aşa ceva. Voi merge cât de repede la cimitirul Sfintei Xenia să mă rog şi eu binefăcătoarei dumneavoastră.
Mi-a mulţumit şi ne-am retras. În ziua următoare, aveam să văd că toate afacerile ei legate de casă erau ţinute într-o ordine exemplară. Mi-a făcut cunoştinţă apoi cu toţi cei şapte copii, de la un anişor până la treisprezece ani, cu care prilej m-a prezentat astfel:
"Aceasta este mătuşa voastră din Sankt Petersburg, unde se află mormintele Sfintei Xenia, ale bunicilor şi al soţiei generalului".
Unul dintre ei, un băieţel de cinci anişori s-a îndreptat spre mine cu destulă îndrăzneală pentru vârsta lui, întrebându-mă:
- Ai fost vreodată la morminte?
- Nu, am răspuns eu. N-am ajuns deocamdată acolo.
- Mama însă a fost.
- Am să merg şi eu, dar unde să-i găsesc?
- La Volkovoe şi nevsky, răspunse el.
- Rudele noastre - interveni mama, sunt toate înmormântate la cimitirul Alexandru nevsky.
I-am promis că voi da o slujbă de pomenire acolo şi că am să le scriu despre asta.
- Îti mulţumesc din suflet că m-ai făcut să retrăiesc atât de viu Sankt Petersburgul, oraşul meu natal; mă simt de parcă aş fi şi eu acolo, îmi spuse ea, conducându-mă spre trăsură.
Caii se odihniseră bine şi au pornit uşor. N-am mai luat-o pe acelaşi drum şi am pornit regretând că trebuia să părăsim o gazdă atât de ospitalieră. Multă vreme aveam să văd cum mama şi copiii ei - stând pe terasă - mă însoţeau cu privirea, pe mine, musafirul cel neaşteptat, care mă îndreptam spre oraşul lor natal, unde erau mormintele celor dragi lor şi ducând cu mine o sfântă însărcinare.
Vindecarea unei migrene
Alexei Ignatievici, un rezident din Voronej, suferea de o migrenă cumplită de mai bine de 10 ani. În repetate rânduri consultase tot felul de medici, dar fără nici un rezultat. Medicamentele prescrise de aceştia nu-l ajutaseră aproape deloc.
Din fericire, în timpul vizitei la un prieten, s-a întâmplat să citească o broşură despre Slujitoarea lui Dumnezeu, Xenia.
Uimit de revărsările milostivelor tămăduiri ale Binecuvântatei, i-a cerut prietenului său nişte ulei sfinţit sau pământ. Acesta i-a dat puţin pământ, căci ulei nu avea.
Alexei Ignatievici s-a înapoiat acasă şi, din 8 ianuarie 1912, a început să se roage cu credinţă.
Chiar din ziua aceea durerea i-a încetat. A mai trecut o zi, apoi două, apoi încă o săptămână şi nici vorbă de suferinţa pe care o îndurase. Neştiind cum să-I mulţumească Bunului Dumnezeu, Alexei, plin de recunoştinţă, a plecat repede la biserica unde sunt moaştele Sfântului Mitrofan al Voronejului, dând o slujbă de mulţumire Binecuvântatei Xenia.
Pe 12 februarie 1912 el a trimis o scrisoare către directorul cimitirului Smolensk în care îşi exprima bucuria profundă de a fi scăpat de boală, rugând să i se facă o slujbă la mormântul Sfintei Xenia, spre a pomeni în rugăciunile sale numele păcătoşilor Alexei şi Alexandra.
Vindecare de cancer la sân
În oraşul Novorossiisk, în anul 1911, trăia o femeie grav bolnavă, pe nume Xenia. I se diagnosticase cancer la sân şi în pofida tratamentului prescris de numeroşi medici, boala avansa rapid. Suferinţa creştea cu fiecare zi. Neaflând nici o ameliorare de pe urma medicamentelor, muribunda a rugat pe o bună prietenă de-a ei să trimită o scrisoare la cimitirul Smolensk pentru o slujbă la mormântul Sfintei Xenia, cerându-i ajutor pentru vindecarea ei. A rugat-o şi pentru ulei de la sfânta candelă.
Între timp, boala avansase atât de mult încât doctorii nu i-au mai acordat nici o şansă. Ba chiar mai mult, ei refuzau să-i mai uşureze suferinţa în vreun fel; sărmana de ea nu mai putea vorbi şi nici braţul nu şi-l mai mişca. Doar ridicând cu greu capul, se chinuia să mai soarbă câteva picături de apă ca să-şi mai aline setea. Era limpede că zilele ei erau numărate.
S-a zbătut în această suferinţă până în 21 iulie, în ziua aceea a primit o confirmare din partea cimitirului pentru slujba dată, două sticluţe cu ulei sfinţit şi puţin pământ.
O prietenă a muribundei i-a uns sânul bolnav cu ulei şi i-a pus puţin pământ sub pernă.
Spre seară ea a mai uns-o o dată.
Aproape de necrezut, dar bolnava a dormit liniştită toată noaptea, ceea ce nu i se mai întâmplase de multă vreme. Pe 22 iulie dimineaţa şi-a rugat prietena să-i lase sticluţa cu ulei ca să se ungă singură. Au trecut două, trei zile şi minunea s-a produs în văzul tuturor celor de faţă.
Muribunda s-a ridicat singură din pat, s-a îndreptat spre dormitor, apoi în hol şi s-a oprit în faţa uşii de la sufragerie fiind încă slăbită. Dar în ziua următoare a ajuns şi până în sufragerie, nemaisimţind nici o durere.
Toţi cei de faţă, care o cunoscuseră, nu puteau înţelege ce i se întâmplase. Privirea ei arăta ca a unui om renăscut din moarte.
Ne-a informat despre toate acestea prietena ei, cerându-ne să dăm o slujbă de mulţumire la mormântul Binecuvântatei Xenia, rugându-ne şi pentru puţin ulei sfinţit, iconiţe şi cruciuliţe de la paraclisul Sfintei.
Relatarea unei vindecări în oraşul Elabug din provincia Viatkaia
Sora medicală M.I. Sergheevna (din Elabug) într-o scrisoare datată din 5 octombrie 1912 către directorul cimitirului Smolensk ne relatează următoarele: "În ţinutul nostru, mulţi suferinzi o proslăvesc pe Fericita Xenia, de la care au aflat vindecare de tot felul de boli prin rugăciuni adresate acesteia. Un asemenea caz s-a petrecut şi cu o femeie din ţinutul Sarali, care, lovită fiind de paralizie în formă gravă şi nemaiputând a se ţine pe picioare, a trimis o scrisoare cerând ajutor de la Binecuvântata şi încă mai înainte de a primi confirmarea oficierii slujbei la mormântul Acesteia, boala i s-a ameliorat simţitor, în prezent ea fiind complet vindecată".
Vindecarea fizică şi psihică a unei persoane lipsite de credinţă
D-na A. Smelova, din provincia Perm, ne scria pe data de 11 ianuarie 1913:
"Multe dintre rudele mele sufereau de atâtea afecţiuni dureroase, încât nu ştiam unde să mai cău­tăm sau să mai cerem ajutor. Aflându-ne în această situaţie, desigur nicidecum întâmplător, am aflat de nenumăratele cazuri de vindecare miraculoasă săvârşite prin rugăciunile Sfintei Xenia, aşa că ne-am hotărât şi noi să apelăm la ajutorul Acesteia. Am strâns toţi banii de care dispuneam şi i-am trimis la paraclisul Sfintei pentru slujbe şi rugăciuni la mormântul ei. Credinţa noastră a fost răsplătită, căci am primit atâta ajutor, atâtea milostiviri necontenit revărsate de Dumnezeu asupra noastră prin mijlocirea Sfintei Xenia, încât este aproape cu neputinţă să le relatăm în totalitate.
N-am de gând să vorbesc despre alţii, ci numai de cazul meu personal. Eu, o mare păcătoasă, nu ştiam cum să mă rog; mai bine-zis, nici nu mă rugam, deşi sufeream îngrozitor de o migrenă şi de o teamă, o nelinişte de nesuportat. Am trimis totuşi o scrisoare la mormântul Binecuvântatei, cu toate că nu nădăjduiam cu adevărat în vreo ameliorare sau vindecare a bolii de care sufeream; de aceea nici nu am dat prea mare importanţă cererii mele. În prezent m-am refăcut, iar durerea şi neliniştea ce mă chinuiseră odinioară s-au ameliorat simţitor.
Îmi recunosc cu căinţă lipsa mea de credinţă, îmi mărturisesc orbirea în care trăisem înainte şi, în pocăinţa mea de acum, îl rog pe Milostivul Dum­nezeu să mă ierte pentru păcatele mele cele grele şi mai ales pentru lipsa de credinţă. Nu numai că acum cred cu toată fiinţa, dar sunt şi ferm convinsă că vindecarea mea fizică şi psihică se datorează numai rugăciunilor fierbinţi înălţate pentru mine de cei credincioşi şi, îndeosebi, de Sfânta Xenia.
Oh, Doamne, iartă-mă pe mine păcătoasa".
Salvarea dintr-un scandal şi găsirea unui nou serviciu
D-na Vera Karpova, din Belilovka, provincia Kiev, ne scrie următoarele la data de 20 ianuarie 1913:
"Cu doi ani în urmă, am apelat la dumneavoastră să-mi daţi o slujbă la mormântul Binecuvântatei Xenia, pentru ajutorarea bunului meu prieten. După cum vă scrisesem atunci, acest domn, o persoană ireproşabilă, credincioasă şi plină de amabilitate, şi-a pierdut serviciul în urma unui scandal, cu toate că el era nevinovat. Avea o familie numeroasă şi, în afara salariului, nici un alt mijloc de existenţă. Prin pierderea serviciului, familia îi era ameninţată de o sărăcie îngrozitoare. Dar în acest timp, din fericire, am citit în "Pelerinul'' un anunţ despre Fericita Xenia, în care se spunea că dacă apelezi cu credinţă la aju­torul ei, în mod sigur Dumnezeu nu te va părăsi. Aşa încât am trimis şi noi imediat acea scrisoare împreună cu rugămintea mai sus-menţionată.
Vă puteţi închipui mirarea noastră, când, deodată cu răspunsul dumneavoastră, vă puteam răspunde imediat, în cea de-a doua scrisoare, că situaţia domnului O.K. urma să fie cercetată din nou. Şi, într-adevăr, problemele d-lui O.K. au luat pe loc o turnură cu totul neaşteptată. Dl. O.K. a fost reabilitat, găsindu-şi o slujbă cu mult mai bună decât cea pierdută.
Nu putem pune această schimbare fericită decât pe seama rugăciunilor înălţate lui Dumnezeu de către Xenia, slujitoarea Lui cea bine plăcută.
Ajutor revărsat asupra unei familii în diferite situaţii
D-na Vera I. Gabbina ne scria din Taşkent pe 26 ianuarie 1913, rugându-ne pentru o slujbă de mulţumire la mormântul Fericitei Xenia, exprimându-şi adânca recunoştinţă pentru împlinirea tuturor cererilor ei de ajutor revărsate din plin în mai multe rânduri de către Milostivul Dumnezeu asupra familiei sale.
Fiica sa, Valentina, îşi revenise total dintr-o boală grea şi îndelungată, simţindu-se bine şi în prezent.
Mama ei, Maria, lovită de timpuriu de o paralizie, cunoaşte acum o ameliorare vădită. Se poate mişca fără ajutorul cuiva, vorbeşte clar, fără nici o urmă pe faţa ei a bolii care o chinuise atâta vreme.
Toate rudele acesteia, mai înainte atât de legate între ele, ajunseseră să locuiască împrăştiate prin diferite locuri din Turkistan încât aproape nu se mai puteau întâlni între ele. Din această pricină erau tare mâhnite şi se rugau Bunului Dumnezeu ca prin mijlocirea Sfintei Xenia familia lor să se reunească. La sfârşitul anului 1912, în ajunul marii sărbători a Naşterii Domnului, lucrurile au evoluat în aşa fel, încât au ajuns cu toţii în acelaşi oraş, lângă Vera I. Gabbina, unde trăiesc şi acum ca într-o singură familie.
• • •
Aceste relatări completează colecţia numeroaselor lucrări miraculoase săvârşite de Sfânta Xenia, lăsate nouă înainte de revoluţie. Ele sunt, fără îndoială, dovezi scrise sau orale pe care le considerăm întru totul edificatoare pentru a demonstra clar că drumul ce duce la inima Binecuvântatei a fost străbătut nu numai de oameni simpli, ţărani, muncitori, ci şi de generali, doctori, oameni de vază - ajungând până la rang împărătesc. Chiar şi pe cel cu o credinţă slabă aceste mărturii îl impresionează; dar faptul că ele continuă încă să se adune, faptul că veneraţia faţă de Sfânta Xenia se manifestă tot mai pregnant - totul este dovada unui fenomen duhovnicesc sublim şi grandios: slăvirea unei Sfinte a lui Dumnezeu. Iar mijlocul de slăvire a acesteia e Biserica Ortodoxă de pe pământ, luptătoare.
Cele de mai jos sunt citate din diferite reviste şi alte surse de mass-media - cu înregistrări recente privind ajutorul minunat revărsat prin Fericita.
Acest articol a apărut în revista "Viaţa ortodoxă" din ianuarie 1955:
"Aduceri-aminte ale copilăriei. Tot ce s-a petrecut aici este dincolo de orice închipuire. încerc să-mi amintesc de Sankt Petersburg, oraşul meu natal. Astăzi el nu mai este cunoscut sub acelaşi nume, dar tot ce ţine de sfinţenia lui este încă viu, iar amintirile legate de el mi-au pătruns adânc în suflet.
Un monument armonios se ridică în mijlocul vegetaţiei abundente din cimitirul Smolensk. Aici sliybele de pomenire, ca şi cele de mulţumire, au loc la fiecare jumătate de oră. în orice moment te-ai afla în cimitirul Smolensk, poţi vedea şi astăzi, precum a fost şi odinioară, un fluviu viu de pelerini ce se îndreaptă spre capelă. Multe lacrimi a alinat Sfân­ta Xenia şi multe altele le-a şters pentru totdeauna aici, la mormântul ei.
În toiul iernii, prin zăpada adâncă, a existat mereu o potecă uşor de străbătut spre capela ei. îmi amintesc de drumul nostru spre Binecuvântata Xenia. Din şoseaua principală trebuia să te întorci spre drumul Cinterov, apoi pe un altul, ca să ajungi la capela Sfintei Xenia. Capela era suficient de încăpătoare, asemeni unei bisericuţe şi întotdeauna plină de flori, având şi o mulţime de icoane de toate mărimile, oferite ca recunoştinţă din partea pelerinilor.
În orice moment puteai trece cu uşurinţă pe poteca ce ducea spre capela deosebit de caldă şi primitoare pentru locuitorii capitalei.
Îmi amintesc de viaţa Sfintei din povestirile bunicii pe care şi ea, la rându-i, le auzise de la mama, bunica şi străbunica ei, care adesea veneau şi se rugau la mormântul Fericitei Xenia. încerc cu toată exactitatea să dezvălui amintirile bunicii mele, aflate de ea de la diverşi martori oculari contemporani Binecuvântatei.
Sfânta Xenia a trăit în timpul împărătesei Ecaterina a II-a. Provenea dintr-o familie cu o viaţă îndestulată, fiind fericită în căsătorie. Soţul ei a fost colonel. Mutându-se pe neaşteptate la cele veşnice, moartea lui i-a schimbat întreaga viaţă. De atunci ea a renunţat la toate bunurile ei, împărţindu-le săracilor, rămânând chiar fără de adăpost şi fără nici un mijloc de existenţă, săracă lumeşte dar hotărâtă să se îmbogăţească în Dumnezeu.
Se întâmpla să nu aibă unde să-şi pună capul şi de aceea îşi vizita numeroasele cunoştinţe la care rămânea câte o zi sau două. Acestea o primeau cu nespusă bucurie, ştiind că prezenţa ei aducea linişte şi pace în casele lor. Atunci încetau toate discuţiile şi neplăcerile, oamenii uitând chiar şi motivele lor de neînţelegere existente mai înainte de venirea acesteia în casele lor.
Mila lui Dumnezeu se făcea simţită în mod tot mai vădit tuturor în ea şi cu vremea a primit de la Dumnezeu şi darul înainte-vederii. Se întâmpla adesea să viziteze pe câte cineva, pentru ca apoi brusc să se cufunde în tăcere - ascultând parcă un glas tainic, şi deodată să se pregătească de plecare. Iar la întrebarea unde urma să plece, ea doar făcea semnul de rămas-bun cu bastonul şi - pe când părăsea casa - dădea de înţeles că este aşteptată într-alt loc.
Odată a intrat şi în casa străbunicii mele. Era o zi toridă de vară şi toţi stăteau la umbră în grădină, bându-şi ceaiul. Pe când Xenia se pregătea de plecare, spuse gazdei: "Mâine, pe vremea asta, să aveţi mult lapte la îndemână". Toţi au rămas uluiţi la aceste cuvinte, unii chiar începând să se amuze la auzul lor.
Dar în ziua următoare, la aceeaşi oră, s-a stârnit o furtună cu tunete şi fulgere, trăznind casa, care a fost cuprinsă de flăcări. Potrivit tradiţiei populare, oamenii ştiu că focul provocat de fulger se stinge cel mai repede cu lapte. Aşa că bătrâna doică ce o iubise şi o venerase pe Sfânta Xenia, ascultând sfatul ei, fără a spune nimănui nimic, pusese deoparte un vas mare cu lapte. Imediat ce focul a izbucnit, a dat fuga în pivniţă, a adus laptele şi l-a aruncat peste flăcările care s-au stins numaidecât.
Iată şi un alt episod relatat de bunica mea:
La începutul lui noiembrie 1796, Binecuvântata a început să treacă pe la toţi prietenii ei, bătând la ferestre şi strigând: "Economisiţi făina pentru colaci". Mulţi s-au alarmat, gândind că le va muri cineva. După două zile, împărăteasa Ecaterina a II-a repauză.
Tot de la bunica am aflat şi despre felul în care Fericita Xenia s-a mutat la veşnicie. Începuse să slăbească vizibil. A trecut pe la toate cunoştinţele ei şi îşi luă rămas bun, spunându-le că trebuie să se pregătească "pentru un drum lung", după care, n-a mai fost văzută. A fost găsită în cimitir, sub un copac, adormită întru Domnul. Au înmormântat-o prietenii şi i-au ridicat o frumoasă placă funerară la mormânt. După un timp s-a înălţat un mic paraclis, iar apoi generaţia următoare a ridicat un altul mai mare şi mai frumos, care a rămas până astăzi.
Am notat toate acestea potrivit amintirilor bunicii, dar întâmplarea de mai jos mi-a fost relatată aici, în Est.
Cu patru ani în urmă, în 1951, am întâlnit o doamnă din aceeaşi provincie, o persoană tare cumsecade şi bine educată din Sankt Petersburg. ne întâlneam adesea şi petreceam câteva clipe plăcute împreună, ne aminteam de minunatul Sankt Petersburg şi încercam să căutăm persoane comune pentru conversaţiile şi amintirile noastre.
Şi iată că, la una dintre întâlniri, prietena mea mi-a relatat ceva cu totul deosebit.
În timpul primilor ani de emigraţie, soţul meu, eu şi cei doi copilaşi ne-am trezit în Teheranul mohorât. Soţul s-a îmbolnăvit grav şi a zăcut vreo trei luni. Şi cum boala i se tot înrăutăţea, se părea că nu mai are scăpare, nu se mai atinsese de mâncare de opt zile şi zăcea cu ochii închişi. Abia se mai zărea o urmă de viaţă în el.
Cu prilejul vizitei pe care i-a făcut-o pe când se afla în această stare, la plecare doctorul m-a privit lung şi grav, dându-mi de înţeles să mă pregătesc pentru ce e mai rău.
Am trimis copiii la vecinii mei, la familia Pirogov, iar eu aşteptam în tăcere şi rugăciune. Era o căldură insuportabilă şi, simţind că mă sufoc, am deschis uşile să se facă puţin curent. Prin minte îmi treceau cele mai cumplite gânduri. Gândul la durerea despărtini de un soţ atât de bun şi credincios, ideea de a rămâne cu doi copii într-o ţară străină şi grija de a-i creşte singură mă îngrozeau.
- Dacă acum aş fi acasă, în Sankt Fetersburg, m-aş duce la mormântul Sfintei Xenia şi acolo mi-aş plânge toată durerea - am gândit întru sinemi.
Zgomotul porţii trântite de vânt mi-a alungat gândurile; mi s-a părut că cineva a intrat în grădină. Atunci, prin uşa deschisă, un musafir ciudat, o femeie, şi-a făcut apariţia în prag. Era imposibil să-i apreciez vârsta, dar cel mai ciudat lucru era îmbrăcămintea ei: pantofi moi şi călduroşi, un palton lung cu croială deosebită, cu cute adânci, o basma ale cărei capete erau legate în jurul gâtului, în felul în care odinioară tărăncile se îmbrăcau la înmormântări pe timp de iarnă. Dar, în toate acestea, întreg felul ei de-a fi era de-a dreptul încântător.
- Spune-mi draga mea, unde locuiesc Pirogovii?
- Două case mai jos, am răspuns eu.
Şi apoi a trecut uşor prin camera soţului meu, aruncându-şi pentru o clipă privirea asupra lui.
- Soţul dumitale e bolnav? - întrebă ea, arătând spre uşa camerei unde zăcea el. Ascultă-mă dragă, spuse ea îndreptându-se spre mine. Nu te necăji. Ieri a fost aici un medic cu renume din Sankt Petersburg şi a spus că soţul dumitale trebuie hrănit la fiecare jumătate de oră; dar să nu înghită decât un dumicat de fiecare dată; puţin ceai, lapte şi mai departe ai să vezi.
- Dar el nu şi-a mai deschis gura de câteva zile.
- N-are importanţă, tu doar încearcă! Rămas bun dragă, mă grăbesc.
Şi a dispărut. De data asta poarta nu s-a mai trântit. Am ieşit pe terasă ca s-o urmăresc cu privirea. Puteam vedea bine strada, atât în dreapta cât şi în stânga pe o distanţă considerabilă, căci era luminată de soarele strălucitor; dar oaspetele meu ciudat nu se zărea nicăieri.
Abia atunci am înţeles ce însemna apariţia ei îmbrăcată, ca într-o zi de iarnă, pe o arşiţă copleşitoare a unei după-amieze din Teheran.
M-am dus la soţul meu muribund. Şi-a deschis ochii şi cu greu am priceput că ar vrea ceva de băut. Cu mâinile tremurânde, i-am adus o ceaşcă cu ceai, nesperând în vreo revenire.
- Cine a fost la mine? întrebă el.
Nu ştiam ce să-i răspund.
- O doamnă necunoscută, am spus eu.
El a oftat atât de adânc, de parcă s-ar fi eliberat de o povară.
- Parcă mă simt mai bine; cine a venit totuşi la mine? - întrebă el din nou, nedumerit.
Între timp se întorseseră şi copiii. I-am întrebat de ciudata doamnă îmbrăcată aşa de gros, venită în vizită la familia Pirogov.
Copiii au dat miraţi din cap, spunând că n-au văzut pe nimeni intrând la aceştia.
M-am dus la soţul meu cu o ceaşcă cu lapte. M-a aşteptat cu un zâmbet slab pe faţa lui vlăguită de durere, dar care acum devenise de nerecunoscut. A sorbit câteva picături.
- De ce nu-mi spui cine a fost aici?
I-am explicat pe cât am putut că fusese o doamnă necunoscută, care căuta familia Pirogov. Am plecat apoi la vecinii mei să-i întreb despre vizita femeii îmbrăcate atât de ciudat.
Am aflat că nu ştiau nimic despre ea, ba chiar începură să facă glume la adresa mea în legătură cu femeia.
"Cum să fie îmbrăcată cu palton şi ghete pe canicula asta! Fie că a fost sfânt sau altceva, n-ai văzut decât o nălucă".
M-am întors acasă, fără a mai spune un cuvânt. Soţul meu stătea în pat, rezemat pe pernă.
- Ei, ai aflat? - i-a fost prima întrebare.
- Nu, n-am aflat nimic. Ea n-a fost pe acolo.
- Ascultă, spuse soţul meu. Ştim amândoi că eram în agonie. Mu mai aveam putere nici să deschid ochii şi nici să te strig, simţind cum mi se scurge viaţa. Dar deodată am simţit că cineva se îndreaptă spre mine şi am fost cuprins ca de o boare plină de viaţă. Aceasta n-a durat decât o secundă. Voiam parcă să îmbrăţişez acest suflu dătător de viaţă. Din clipa aceea am ştiut că mă voi face bine. Cui te-ai rugat pentru mine?
- Sfintei Xenia, am răspuns eu şi am izbucnit în plâns.
Când soţul meu şi-a revenit complet, a început să se intereseze cu dinadinsul despre doctorul care venise din Sankt Petersburg în Teheran. Dar nu fusese nici unul şi nimeni n-o mai văzuse pe femeia cu capul acoperit.
În sufletele noastre păstrăm convingerea fermă că numai Sfânta Xenia putuse fi aceea care apăruse şi ne ajutase în acel moment crucial şi cumplit, mai presus de price nădejde».
Anna Ananova Lebanon
Următoarele două articole sunt luate din ziarul "Rusia pravoslavnică", din februarie 1971.
"După ce-am citit recent broşura "Slujitoarea lui Dumnezeu, Binecuvântata Xenia", publicată în limba rusă de mănăstirea Sfânta Treime, m-am hotărât să relatez detaliat ajutorul primit de noi, păcătoşii, prin mijlocirea Sfintei lui Dumnezeu.
La început am aflat despre aceasta de la o bună prietenă ce locuise cândva în Sankt Petersburg. Mi-a spus cât de des obişnuia ea să meargă la mormântul Fericitei dând slujbe pentru ajutor în toate durerile şi necazurile omeneşti şi îndeosebi pentru tinerii aflaţi în examene.
Cum pe vremea aceea, viaţa îmi era plină de greutăţi şi necazuri în familia mea numeroasă şi ne zbăteam în mari lipsuri materiale, prietena mea m-a sfătuit să merg la mormântul Sfintei Xenia pentru ajutor. La început am ascultat totul neîncrezătoare, dar neavând altă soluţie, i-am urmat sfatul şi ajutorul a venit pe negândite.
Nu îmi amintesc chiar toate detaliile, dar mă voi opri asupra a două întâmplări, mai ales că cea din urmă s-a petrecut recent.
Fiul nostru ne-a cerut ajutor pentru el şi soţia lui. Ajunseseră în imposibilitatea de a-şi plăti apartamentul şi nu aveau nici o soluţie. Era greu şi pentru noi să-i ajutăm; şi pentru că nimeni nu ne-ar fi putut salva în lumea asta, ne-am dus la un prieten sfânt. Binecuvântata Xenia.
Şi ce credeţi că s-a întâmplat? Curând am primit o sumă de bani de unde nici nu mă aşteptam. Era suficientă ca să acopere chiria şi celelalte cheltuieli. Le-am spus şi copiilor cui datorăm aceasta, le-am arătat o mică iconiţă de-a Binecuvântatei şi au fost adânc impresionaţi.
Şi iată al doilea caz:
După alţi mulţi ani, soţul meu a rămas şomer şi eram înglodaţi în datorii. Aveam un apartament frumos, bine mobilat cu toate cele de trebuinţă şi deoarece nu mai eram în stare să-l întreţinem, am şi fost evacuaţi. Am fost nevoiţi să ne mutăm la ţară, unde am găsit o căsuţă, transferându-ne toate lucrurile într-un şopron încăpător, unde proprietarul ne-a permis să le depozităm în schimbul unei plăţi. Dar după câtva timp, proprietarul a avut din nou nevoie de şopron şi am fost obligaţi să ne mutăm iarăşi. Deoarece nu ne-am putut pune ordine în afaceri, în timp ce datoriile creşteau, avutul ne-a fost confiscat şi scos la licitaţie, rămânându-ne doar nişte lucruri fără valoare şi ceva cărţi.
În timpul acestor mutări, am pierdut un document foarte important privitor la locuinţă. Soţul meu a scotocit prin toate sertarele, a verificat toate actele noastre, însă ceea ce ne interesa atât de mult nu a putut fi găsit.
Mult s-a tulburat soţul meu din această pricină. Cu doi ani în urmă, administraţia provinciei noastre hotărâse să verifice toate construcţiile şi loturile de pământ aferente din acel district. Totul trebuia dovedit cu acte, iar noi nu mai aveam nimic. Ce era de făcut? Căsuţa fusese cumpărată de curând şi actul nu era de găsit, iar fără de el noi nu puteam dovedi dreptul de proprietate.
Am hotărât să ne îndreptăm nădejdea spre Binecuvântata Xenia, rugându-ne fierbinte să ne vină în ajutor. Şi ajutorul ei a venit neîntârziat. Soţul meu a mers la locul unde erau depozitate lucrurile noastre pentru a căuta o carte şi - ce credeţi că a găsit? Într- un loc vizibil, printre alte acte se afla actul pe care îl pierdusem.
Soţul meu a fost uluit, eu însă nu eram prea surprinsă. Ştiam cine ne salvase şi de această dată. Atunci i-am spus şi soţului meu că trebuie să-i mulţumim Bunului Dumnezeu şi Sfintei Xenia pentru ajutorul revărsat din nou asupra noastră.
Cu adevărat, "minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi".
V.T.
Roma, Italia
• • •
Articolul următor este luat din aceeaşi ediţie a aceluiaşi ziar: "întrucât soţul meu fusese nevoit să renunţe la slujbă din cauza vârstei, situaţia noastră materială s-a înrăutăţit. Speram în obţinerea unei pensii, dar s-au ivit atât de multe complicaţii, formalităţi de tot felul, încât nu mai întrevedeam soluţia. Indiferent de factorii de resort la care am apelat, de la nimeni n-am primit vreo rezolvare.
Era cât se poate de important să avem această garanţie materială, altfel n-am mai fi avut dreptul să rămânem în Roma (unde locuim şi în prezent) şi n-am mai fi fost recunoscuţi nici de biserica ortodoxă, fiind lipsiţi de slujbele şi de Sfintele ei Taine, ceea ce ar fi însemnat ceva grav, care ne-ar fi afectat profund.
În acelaşi timp s-a mai abătut şi alt necaz asupra noastră. Soţului meu i s-a promis o mare sumă de bani, care însă nu s-a materializat; el între timp a făcut datorii. Pe lângă acestea toate am primit şi de la fiul meu vestea că era pe punctul de a fi ruinat din cauza taxelor, în timp ce băiatul cel mare - care abia terminase Universitatea - căuta şi el o slujbă, însă fără succes; acum trăia şi el tot pe seama noastră. Situaţia devenise critică. Atunci m-am hotărât să mă întorc la Sfânta Xenia, rugând-o iarăşi pentru ajutor, şi într-adevăr răspunsul ei a fost miraculos.
Totul s-a schimbat pe loc în bine. Eram de-a dreptul uluită.
În ziua următoare soţul meu a fost informat că i se aprobase una din lucrări, pentru care îşi va primi onorariul. În scurt timp el a mai aflat că pensionarea i-a fost acceptată, la sprijinul unei persoane influente.
Şi fiul nostru s-a bucurat de un succes neaşteptat, îţi mulţumesc, binecuvântată slujitoare a lui Dumnezeu, Xenia. îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule, pentru milostivirea Ta".
V.T.
Întâmplările următoare sunt spicuite din revista "Cuvântul Ortodox" - ediţia mai-iunie 1971.
"Binecuvântata Xenia, care se numără printre nebunii pentru Hristos ai secolului al XVIII-lea din Petersburg, deşi nu a fost canonizată până acum, se bucură astăzi de o mare popularitate, întrecând chiar pe aceea a unor Sfinţi canonizaţi. Sfânta Rusie venera - recunoscând de îndată pe cei vrednici de aceasta şi ajunşi cu adevărat la măsura sfinţeniei prin mijloace ascetice - pe acei nevoitori capabili de a renunţa la tot lumescul, de a depăşi acea "nor- malitate" după standardele omeneşti în scopul mântuirii. Fericita Xenia şi-a dovedit sfinţenia arătându-se ca fiind o nebună pentru Hristos prin mărturii lucrătoare, printr-o bogată revărsare de minuni în­dată după moartea ei.
În secolul al XlX-lea, Binecuvântata Xenia a fost mult venerată şi slăvită în întreaga Rusie, devenind în mod evident pentru toţi o candidată la canonizare. O dată cu exilul ruşilor în cele mai îndepărtate colţuri ale pământului după Revoluţie, gândul proslăvirii Sfintei i-a însoţit pretutindeni.
Astăzi, fiecare pomelnic are înscris numele ei alături de cel al rudelor apropiate. Amintirea ei este acum venerată şi de mulţi alţii, nu numai de ruşi. În Grecia deja i s-a pictat icoană şi numeroşi membri ai Bisericii au solicitat recent Sinodului Bisericii Ruse din Diaspora să-i grăbească canonizarea. Ca un preambul al canonizării ei, Valerii Hoecke i-a compus slujba, cu toate cântările cuvenite, şi Acatistul, ambele primind aprobarea Sinodului rus din Dias­pora încă din 1938. Această slujbă religioasă s-a publicat deja în 1968, ca fiind întru totul conformă canoanelor bisericeşti, după un manuscris aflat în arhiva fostului arhiepiscop Ioan Maximovici.
Şi în Rusia contemporană, amintirea Fericitei Xenia este tot mai vie. Iată relatarea unui student de la Universitatea din Leningrad - pe nume Vladimir G. Derughin, emanând o adâncă veneraţie pentru Binecuvântata Xenia.
"Dacă din autobuz cobori în strada Detskaia, nu se poate să nu observi un gard lung de lemn care se întinde de-a lungul unui bloc. Primăvara şi toamna poti vedea în spatele gardului o minunată pădurice de mesteceni; iarna, ei sunt acoperiţi de un strat gros de zăpadă. Gardul are multe găuri şi crăpături. Dacă cineva ar privi prin ele, ar putea vedea morminte deteriorate şi cruci părăsite. Aici se află cimitirul Smolensk. Printre mestecenii înalţi şi printre sălcii, cu greu ai putea găsi un mormânt în bună stare. Aproape toate crucile sunt rupte şi avariate, iar câteva morminte sunt total lipsite de ele. De ani de zile, bande de comsomolişti se năpustesc asupra lor pentru a le rupe sau mutila. După aceste scene de vandalism, câteva bătrâne încearcă după putere să le repare din veniturile lor sărăcăcioase.
În incinta cimitirului se ridică biserica din Smolensk cu hramul Maicii Domnului. Ea este pe deplin ascunsă de dumbrava împădurită, aşa că din stradă nu poate fi observată. Această biserică e frecventată mai mult de bătrâne. Tot anul, o liotă de cerşetori aşteaptă afară, ca o mărturie limpede a paradisului socialist sovietic. Ei îşi întind mâinile, implorând cu amar: "Miluiţi-ne, pentru Humele lui Dumnezeu!" Sunt cu toţii bătrâni şi bolnavi, în zdrenţe, purtând parcă o grea povară în ochii lor trişti, ca şi cum toată viaţa lor ar fi îndurat cea mai apăsătoare şi mai dureroasă năpastă, iar acum îşi aşteaptă sfârşitul cu umilinţă.
Dar credincioşii vin la cimitir nu numai pentru liturghie şi slujbe de pomenire, ci şi pentru a se ruga la capela Fericitei Xenia. Capela e separată de biserică. De aproape şapte ani ea a fost închisă de autorităţile sovietice. Nu se ştie dacă Sfintele ei moaşte se mai află acolo sau au fost furate de bolşevici. Dar capela, deşi este sigilată, fără cruci şi fără ferestre, nu-i tulbură pe credincioşi. Ei vin aici în tot anul, împodobind-o cu flori (care sunt grozav de scumpe la Leningrad), cu ramuri de sălcii şi se roagă fierbinte, cu lacrimi în faţa acestei capele, închinăndu-se şi făcând metanii. Uneori, când se strâng mai mulţi credincioşi se citesc şi se cântă rugăciuni.
Xenia Grigorievna Petrova, o femeie bogată, de 26 de ani, avea o căsnicie fericită, când, deodată, soţul ei a murit la o petrecere cu totul nepregătit, fără a se fi împărtăşit cu Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe. Această lovitură i-a deschis Xeniei ochii spre viaţa spirituală. Pentru a-L urma pe Hristos, ea şi-a împărţit toată averea la săraci şi rătăcea pe străzi mărginaşe chiar şi noaptea, lipsită de un acoperiş. Aşa a rătăcit, adâncită în rugăciune, timp de 45 de ani. Ea a purtat îmbrăcămintea fostului ei soţ şi, când aceste veşminte s-au uzat, umbla în zdrenţe, mereu în două culori: roşu şi verde, culorile uni­formei lui. Stăruia faţă de toţi s-o strige după nu­mele soţului ei, Andrei Theodorovici, spunându-le că "Xenia este moartă" şi nu bărbatul ei, pentru al cărui suflet se ruga neîncetat. Pentru toate acestea Dumnezeu i-a dat darul înainte-vederii pentru a-i ajuta pe oameni şi a-i tămădui. Ea a trecut la cele veşnice între 1796 şi 1806, dar ajutorul ei miracu­los, venind din lumea de dincolo continuă până azi. în cele ce urmează se vor prezenta astfel de mărturii, dovezi grăitoare ale ajutorului divin, strânse şi verificate cu multă atenţie şi discernământ".
Salvare din prăpastia morţii
Theodore G. Huene din Edmonton, Alberta, Canada, este martor al intervenţiei miraculoase a Binecuvântatei Xenia în viaţa lui, chiar dincolo de hotar. Prin rugăciunile acesteia, el a fost eliberat din marasmul morţii atât fizic cât şi spiritual; pentru că el a fost mort şi a înviat ca mărturie a credinţei ortodoxe.
T. Huene, un luteran din Rusia, suferea de mulţi ani de un ulcer care nu putea fi ameliorat de vreun tratament medical. în 19 iulie 1952, boala i s-a complicat cu sângerare internă şi a fost internat într-un spital unde a suferit o intervenţie chirurgicală, în timpul căreia i s-a oprit inima, intrând în stare de moarte clinică. Timp de câteva minute i s-a făcut masaj cardiac şi inima lui a reînceput să bată. Medicul a informat-o pe soţia şi pe copiii acestuia că inima poate rezista fără să bată cel mult zece minute, dar a concluzionat totuşi că "noi nu ştim exact care a fost durata stopului său cardiac". Se pare că intervalul morţii clinice fusese mai îndelungat, deoarece creierul nu fusese oxigenat pentru prea mult timp şi ar fi putut interveni semne de deteriorare a acestuia, cu simptome de agonie. Chiar dacă printr-o minune el ar fi supravieţuit, creierul i-ar fi fost afectat. Soţia lui, care era doar cu numele creştin-orodoxă, scrie: "în ziua următoare el a avut convulsii, a fost ţintuit la pat şi a început o înfricoşătoare agonie. Aproape o săptămână a rămas inconştient. În acest timp, o prietenă, d-na Barbara Kirillovici, a sfătuit-o să se roage împreună Binecuvântatei Xenia, încurajându-ne: "Veţi vedea că într-o jumătate de oră el se va simţi mai bine". Ea mi-a dat o sticluţă cu un fitil în interior îmbibat cu ulei din candela de la mormântul Fericitei Xenia. M-a învăţat să-i fac semnul crucii pe frunte şi pe piept soţului meu, iar apoi s-o pun sub perna lui. Nu ştiam deloc, cine este Sfânta Xenia dar imediat am cerut preotului să ne facă o slujbă spre a primi ajutorul ei şi totodată ne-am rugat icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Kursk. Aceste rugăciuni au fost făcute imediat. Şi iată că numai după o jumătate de oră, soţul meu şi-a deschis ochii pentru prima oară, m-a strigat pe nume şi mi-a cerut ulei (unt). Primul meu gând a fost că era înfometat, deoarece "ulei" şi "unt" sunt redate în limba rusă prin acelaşi cuvânt, dar el a continuat cu glasul vlăguit: "Acum mă simt mai bine". Abia atunci am înţeles; l-am miruit din nou, făcând semnul crucii peste el şi astfel a adormit liniştit.
Când fata l-a văzut după ce îşi recăpătase cunoştinţa, acesta i-a spus cu mare bucurie: "Am văzut îngeri; ştiu că voi supravieţui" şi insista să-i arate "acea icoană albastră". După câtva timp şi-a revenit, relatându-ne cele ce urmează: Simţea că se află undeva în mijlocul unor tunele întunecoase, zbătându-se peste ţevile din şanţurile adânci, unde era îngrozitor de frig. Era pe punctul de a se îneca într-una dintre aceste gropi adânci, când o bătrână îmbrăcată în haine bărbăteşti a apărut deasupra. L-a prins de mână încercând de câteva ori să-l scoată la suprafaţă. în mai multe rânduri a simţit că se cufundă, dar în cele din urmă ea l-a scos şi l-a adus la lumină. Atunci a văzut-o el cum este îmbrăcată şi că trăgea după ea o sanie pe care era o icoană albastră a Maicii Domnului. Ea se îndrepta spre o biserică în construcţie şi pe acea sanie târa cărămizi sus, pe schele.
"Eu am întrebat-o dacă i-aş putea fi de vreun folos, dar ea mi-a răspuns că asta e numai datoria ei", a relatat dl. Huene care nu ştia nimic despre Binecuvântată. Numai după ce l-a vizitat pe arhimandritul Antonie (acum arhiepiscop în San Francisco), care i-a dat o cărticică despre viaţa Binecuvântatei Xenia având imprimată şi icoana ei, a realizat cine este cu adevărat ea, şi a exclamat cu recunoştinţă: "Aceasta este femeia pe care am văzut-o". Recuperarea lui a decurs cu o rapiditate uimitoare. D-na Huene scrie: "Când noi am părăsit spitalul, sora şefă era inundată de lacrimi, fiindcă nici unul din spital nu mai credea că soţul meu va scăpa cu viaţă. Când i-am mulţumit doctorului, acesta mi-a replicat: Nu-mi mulţumi mie, ci Doctorului din Ceruri. O putere de Sus l-a vindecat". în 26 august, de ziua Sfântului Tihon de Zadonsk şi a prăznuirii Schimbării la Faţă, soţul meu a fost botezat în Biserica Ortodoxă şi acum el participă activ la viaţa bisericii, fiind mâna dreaptă a parohului.
Relativ recent, dl. Huene a avut posibilitatea să vadă pentru prima dată icoana din Kursk în original, pe când vizita eparhia Edmonton. A contemplat-o cu veneraţie şi imediat a recunoscut dumnezeiasca icoană făcătoare de minuni; a împodobit-o cu o ramă albastră strălucitoare, aidoma celei văzute în cealaltă lume, pe când Binecuvântata Xenia o purta cu o evlavie ieşită din comun. Sfânta Xenia care i-a deschis lui drumul spre mântuire iar asupa noastră a revărsat necontenit bogate milostiviri fără de număr de la Bunul Dumnezeu.
Această relatare a fost probată cu martori şi verificată de dl. şi d-na T. Huene, d-na Eugenia Pafnutieff, dl. şi d-na Kirillovici, dl. şi d-na D. Horvath.
Ajutor grabnic în restabilirea sănătăţii
Soţul meu, S.P., era bolnav şi zăcea în pat, văitându-se de dureri mari în tot abdomenul. În timpul nopţii am chemat pe doctorul M. de trei ori şi aces­ta i-a prescris injecţii contra durerii, care însă nu l-au ajutat. Pe la şapte dimineaţa durerile nu încetaseră, aşa că l-am chemat pe doctorul chirurg Cernici, care a venit şi i-a înlocuit medicaţia cu alte injecţii contra durerii şi imediat l-a trimis pe soţul meu la spitalul francez. Au mai fost consultaţi şi alţi medici cum ar fi: dr. Klirenov, profesorul M. Viki şi doi medici francezi, dar în nici un fel nu l-au putut ajuta pe soţul meu. S-a văitat de dureri mari vreo zece zile şi i s-au făcut 16 radiografii. În cea de a zecea zi, doctorii i-au descoperit pietre la rinichi, care erau plasate în ureter. Rinichii se inflamaseră şi se impunea de urgenţă intervenţia chirurgicală pentru a le elimina. Dar doctorul Klirenov nu l-a sfătuit să se opereze, deoarece soţul meu suferea de inimă şi n-ar fi supravieţuit. El mi-a cerut să-l externez fără aprobarea medicului.
Peste o oră, doctorul Cernici mi-a telefonat să mă întrebe de ce părăsise soţul meu spitalul din moment ce operaţia nu putea fi evitată, căci altfel exista pericolul inflamării rinichiului, ceea ce ar fi cauzat uremia. Eu am replicat că el era vlăguit de dureri, de atâtea analize şi expunere la raze X, aşa încât dorea să se odihnească acasă timp de patru zile, ca apoi să revină în spital. Deodată mi-am reamintit de Binecuvântata Xenia. Păstram o iconiţă ce o reprezenta stând în genunchi la rugăciune; am pus-o sub perna lui, rugându-mă: "Binecuvântată Xenia, imploră-L pe Bunul Dumnezeu să Se milostivească de soţul meu şi să-l salveze de la operaţie". Am intrat apoi în camera mea, continuând să mă rog acesteia. După o jumătate de oră, m-am dus la soţul meu şi am aflat că durerile se amelioraseră. I-am spus: Roagă-te şi tu! Binecuvântata nu te lasă!" O oră mai târziu, el a adormit fără nici un medicament şi s-a odihnit bine până dimineaţa.
Apoi s-a trezit, spunând că nu mai vrea să meargă la spital. La ora patru mă pregăteam de lucru, când l-am văzut ieşind din baie şi spunându-mi: "Vino repede să vezi!" Avea trei pietre mari rotunde, pe care le eliminase fără durere sau urmă de sânge.
L-am sunat imediat pe doctorul Cernici care mi-a spus: Tiu poate fi decât o minune!" A venit şi el după o oră, a examinat calculii, apoi a sosit şi profesorul Viki, un urolog cu renume, care - constatând acelaşi lucru - a rămas înmărmurit. De-a lungul întregii sale cariere profesionale nu mai întâlnise un asemenea caz, iar profesorul, la vederea unor asemenea calculi uriaşi, eliminaţi fără sânge sau durere, a recunoscut şi el: "Este o adevărată minune!" I-am explicat că numai Binecuvântata îl putuse ajuta până într-atât pe soţul meu, bine voind să primească smeritele şi îndureratele mele rugăciuni ce i le adresasem. Iconiţa acesteia se afla încă sub perna lui. întotdeauna îi voi fi recunoscătoare Sfintei Xenia pentru ajutorul ei minunat.
San Francisco, California, 1960.
Capitolina F.
Făgăduinţa împlinită
Eram copilă pe când tatăl meu, generalul S. Şipov, suferea de crize îngrozitoare de angină pectorală, aşa încât mama şi cu mine făceam cu rândul la căpătâiul lui. Odată mama mi se adresă: "Du-te şi te odihneşte puţin! Rămân eu cu tată'. Eram cumplit de obosită şi descurajată de starea tatei, gândindu-mă că nu mai are nici o scăpare şi realmente m-am prăbuşit pe pat epuizată şi am căzut într-un somn adânc. Am visat imediat o bătrână, îmbrăcată în zdrenţe pe deasupra unei îmbrăcăminţi bărbăteşti, care îmi spuse: "Sunt Xenia. Tatăl tău se va face bine, iar tu vei fi fericită în viaţă". Când m-am trezit, am întrebat-o pe doică dacă ştie cine ar putea fi Xenia. Cum nici ea nu auzise de acest nume, l-am întrebat pe majordom, care ne-a spus că n-ar putea fi alta decât Binecuvântata Xenia, ale cărei sfinte moaşte sunt înmormântate în cimitirul Smolensk unde mulţi îşi găsesc alinare şi vindecare prin rugăciuni adresate ei. Ne-am grăbit spre cimitirul Smolensk, am dat o slujbă, ne-am rugat şi, într-adevăr, cuvintele Binecuvântatei s-au adeverit. Tatăl meu şi-a revenit, iar eu am avut o căsnicie fericită, pentru ca apoi, după sângeroasa Revoluţie, să duc o viaţă liniştită şi îndestulată într-o lume liberă. Fiicei mele celei mai mici i-am dat numele de Xenia şi ea este cea care îmi poartă de grijă, acum, la bătrâneţe.
Elena H. Besak Berkely, California, aprilie 1969
Ajutor grabnic în aflarea unei slujbe
Binecuvântata Xenia se roagă pentru noi, păcătoşii, în toată vremea la nevoie. Iată ce s-a întâmplat de curând. După ce a avut loc privegherea de sâmbătă noapte, un tânăr student le-a cerut preoţilor să se roage Sfintei ca să mijlocească pentru el spre a găsi un post de arhitect, de altfel foarte greu de obţinut. Am luat şi eu parte la cântările ce însoţeau această slujbă şi-L imploram pe Dumnezeu să ne ierte pe noi, păcătoşii, şi să asculte rugăciunile Sfinei Xenia, astfel încât puterea credinţei să-i întărească şi pe cei tineri. Şi, într-adevăr, milostiv este Bunul Dumnezeu!
Chiar a doua zi, tânărul s-a apropiat de mine şi mi-a spus: "Vă mulţumesc pentru că v-aţi rugat pentru mine. Deja am şi obţinut o slujbă. Mâine era ziua programată pentru a căuta de lucru, când iată că astăzi chiar, am fost căutat la telefon şi mi s-a oferit o slujbă potrivită şi foarte bine plătită".
Slavă Ţie, Doamne!
Anastasia Pavlov Australia, 16 iulie 1969
•••
Următorul pasaj este extras dintr-un articol despre Fericita Xenia scris de Vladimir Malcenko, care a apărut în ziarul rusesc "Rossiya", 1973.
"Acum zece ani, cam prin 1963, autorităţile sovietice au transformat capela Binecuvântatei Xenia în atelier de sculptură. Monumentul şi piatra funerară cu inscripţii religioase dedicate Fericitei Xenia împreună cu toate cele ce aminteau de binefacerile ei au fost mutate din capelă. Şi totuşi, cei credincioşi tot mai veneau la capela Binecuvântatei. Ei se închinau, se rugau şi îşi strecurau acatistele prin toate ungherele uşii şi ale ferestrelor. La început, credincioşii au fost profund mâhniţi, smulgând firma atelierului de sculptură de pe frontispiciul capelei. Câţiva au pătruns chiar în atelier şi s-au prosternat pe podea, cântând imnuri de mărire Xeniei celei Nebune-pentru-Hristos.
Credincioşii continuă până astăzi să facă pelerinaje la mormântul Binecuvântatei Maici Xenia, rugându-se pentru ajutor, între aceştia numărându-se nu doar cei vârstnici, după cum afirmă tendenţios autorităţile sovietice, ci şi foarte mulţi tineri. Iată ce cuprindea o astfel de rugăciune, printre multe altele răspândite peste tot, scrise pe bucăţele de hârtie de tinerii studenţi pe timpul Sovietelor: "Draga noastră Binecuvântată, ne îndreptăm ruga către tine şi te rugăm să ne fii sprijinitoare în viaţă, să ne călăuzeşti pe calea cea dreaptă şi să reverşi tot binele asupra noastră, niciodată nu te vom uita. Smeritele tale rugătoare: Vera, Zina şi Zora".
În zilele noastre se pot întâlni numeroase femei ce au făcut legământ să vină în pelerinaj la paraclisul Sfintei Xenia şi să facă acolo canon şi rugăciuni fierbinţi. Ele aduc câte o candelă, pe care o ataşează în afara zidului exterior al capelei aprinzând-o, apoi, protejând-o de vânt cu propriile veşminte, aşteaptă răbdătoare până când fitilul se stinge. Adeseori pelerinii se strâng în capelă unde înalţă imnuri întru preamărirea Binecuvântatei Xenia, stând fie în picioare, fie în genunchi. Iar aceasta se obişnuieşte în orice perioadă a anului". 
sursa:crestinatate.ro

261 de comentarii:

 1. Comunicat FSANP: Administrația Penitenciarelor comemorează moartea unui torționar http://fsanp.ro/index.php/2012/01/comunicat-fsanp-administratia-penitenciarelor-comemoreaza-moartea-unui-tortionar/

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Zi bună, eu sunt Josef Lewis. Un creditor reputabil, legitim și acreditat. Oferim împrumuturi de orice fel într-un mod foarte rapid și ușor, împrumut personal, împrumut auto, împrumut de acasă, împrumut student, împrumut de afaceri, împrumut Inventor, consolidarea datoriilor. etc

   Obțineți aprobarea pentru un împrumut de afaceri sau personal astăzi și obțineți fonduri în aceeași săptămână de aplicare. Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți pentru a susține această afirmație. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; veți obține cea mai ieftină. Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite.

   Ne străduim să lăsăm o impresie de durată pozitivă depășind așteptările clienților noștri în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai bună calitate în timp util. Nu este necesar un număr de asigurări sociale și nu este necesară verificarea creditului, 100% garantată. Răspundeți imediat folosind detaliile de mai jos dacă sunteți interesat de un împrumut și nu aveți niciun fel de înșelătorie.

   Email: progresiveloan@yahoo.com
   Apel / WhatsApp: +16626183756
   Site web: https://progresivefunding.wordpress.com   Ștergere
 2. DOAMNE AJUTA!MINUNAT BLOGUL DUMNEAVOASTRA...VA ROG SA MODIFICA-TILINCUL LA BLOGUL PENTRU SUFLET, VA DAU ALT LINC, AM MODIFICAT CEVA SI ACUM SPUNE CA NU E DE GASIT...
  http://babylenutapentrusuflet.blogspot.com/Daca vreti sa le treceti si pe acestea...multumesc

  http://parohiaersig.blogspot.com/

  http://babylenuta-dinsufletpentrusuflet.blogspot.com/

  RăspundețiȘtergere
 3. Imi puteti da adresa unde as putea trimire o scrisoare catre sf Xenia pentru o dlujba pt sanatatea sotului meu? Doamne Ajuta Domnul sa va aiba in paza Sa pe toti

  RăspundețiȘtergere
 4. Sfanta Xenia, cea mai buna prietena! Vine imediat si te ajuta, rugati-va cu iubire si incredere la toti sfintii. Ei deabia asteapta . Doamne ajuta si numai bine!

  RăspundețiȘtergere
 5. Sfinta Xenia roagate pentru mine şi pentru familia mea.mulţumesc Teodor

  RăspundețiȘtergere
 6. Am credinţă că DOMNUL ne va ajuta.

  RăspundețiȘtergere
 7. Slavă Lui Dumnezeu si Maicii Domnului pt ajutorul neîncetat.multumim sfintilor si preotilor ce se roagă pentru noi.sfîntul Nectarie, Sfînta Xenia Si Sfîntul părinte Arsenie Boca a ajutat familiei mele imediat ce am citit acatistele si rugăciunile lor.miracol a facut părintele sfânt Arsenie Boca cu tata lică din popesti vrancea ca maica Domului l a salvat de la infarct fara operatie de ruptura de miocard ,si prin esarfa atinsă de crucea sfintului părinte Arsenie Boca de la sfîntul mormînt de la Mănăstirea Prislop s a insanatosit tata si am putut ajunge iar la manasirea Prislop sa i multumim sfintului parinte Arsenie Boca pt minunea arătată cand doctorul răzvan vasile de la Spitalul Fundeni Bucuresti a spus ca i miracol de la Dumnezeu refacerea inimii fara operatie si lui sa i multumim neîncetat.mulrumim si preotilor ce se roagă pentru noi . La părintele Horia parohul bisericii din curtea spitalului Fundeni mergeti cu incredere pentru rugăciune, in caz de boli grave ajuta si părintele Argatu Ciorasti jud Vrancea si părintele Drăgoi Palanca jud Vrancea.Doamne ajuta

  RăspundețiȘtergere
 8. Vreau să împărtăşească mărturia mea şi fericirea mea cu tine toate în acest site, anul trecut sotul meu lăsat pentru o altă femeie în locul său de muncă şi a abandona mă şi 2kids meu, totul a fost atât de greu pentru mine pentru că îmi place-l atât de mult, asa ca am vazut mărturii ale Mutaba mare, el a ajutat doamnelor în obţinerea acolo soţul înapoi asa ca am contactat-l şi El ajută-mă să o vrajă retur pentru meu soţul şi în 2 zile sotul meu lăsat altă femeie şi a venit înapoi la mine cu atata dragoste şi grijă. nu voi uita niciodată acest ajutor care-a dat mare Mutaba şi meu children.if care sunteti aici ai nevoie de ajutor să te iubita inapoi puteti contacta-l prin acest e-mail de greatmutaba@yahoo.com sunt mândru de a fi pe mărturia lui

  RăspundețiȘtergere
 9. Buna ziua și Doamne ajuta !
  Vreau sa-mi împărtășesc bucuria. Cu ajutorul Maicii Domnului si Sfinților Ierarh Nectarie și Xenia de St. Petersburg am reușit sa găsesc de munca. Sfătuiesc pe toți cei ce au probleme sa nu dispere, sa se roage sincer și răspunsul la rugăciuni nu va întârzia sa vina. Dumnezeu are grija de toti și o sa va ajute, luandu-va sub protecția Lui.
  Eu am ținut novena lui Dumnezeu Tata, am citit acatistele Sfântului Ierarh Nectarie și acatistul Sfintei Xenia de St. Peter și la sfatul duhovnicului meu - acatistul Maicii Domnului.
  Sa dea Domnul sa aveți parte de liniște sufleteasca și cu ajutorul Lui sa ieșiți din necazurile care va amarasc.
  AMIN !

  RăspundețiȘtergere
 10. O zi buna,
    
     Numele meu este Mark Williams, eu sunt directorul general al Richardson Clifford împrumut companie. Aș dori să vă informez că în prezent, oferindu-împrumuturi la o rată de 2% la prețuri accesibile. Trimiteți aplicațiile dumneavoastră acum. Termeni și condiții se aplică

  Nume Firma: Richardson Clifford împrumut de companie.
  Compania Email: richardsoncliffordloaninvestment@hotmail.co.uk
  Numărul Whatsapp managerul companiei: +2348054422651
  E-mail managerul companiei: managingdirectorrclc@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 11. Vreau să informeze publicul larg că doamna Helen Wilson, un creditor împrumut privat, care dă posibilitatea de timp de viață. Ai nevoie de împrumut de urgență pentru a plăti datoria dumneavoastră, sau aveți nevoie de un împrumut pentru a îmbunătăți afacerea dvs.? Ați fost respinse de către bănci și alte instituții financiare? Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar? cauta mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale financiare, un lucru din trecut. creditare noastră persoanelor care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în afaceri, la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă și beneficiar și va fi dispus să ofere împrumuturi. Deci, contactați-ne astăzi prin e-mail la adresa:
  (helenwilson719@gmail.com) Deci, dacă doriți să obțineți un împrumut de la firma mea ne puteți contacta astăzi.

  Suma maximă pe care o împrumuta este de 600,000,000.00 în cele ce urmează
  Moneda: United State dolari, euro și lire sterline Great

  DATE SOLICITANTUL

  1) Numele complet: ............................................. ...............................
  2) Țara: .............................................. ..................................
  3) Adresa: .............................................. ..................................
  4) Stat: .............................................. .......................................
  5) Sex: .............................................. ....................................
  6) Stare civilă: ............................................. .........................
  7) Ocupatia: .............................................. ............................
  8) Număr de telefon: ............................................. ........................
  9) Poziția în prezent locul de muncă: ....................................
  10) Venit lunar: ............................................. ...........................
  11) Suma creditului necesare: ............................................ ................
  12) Împrumut Durata: ............................................. ...........................
  13) Scopul creditului: ............................................ ...........................
  14) Religia: .............................................. ........................................
  15) V-ați aplicat înainte: ........................................... ................
  16) Data nașterii: ............................................ ........................................
  Mulțumiri

  RăspundețiȘtergere
 12. Căutați un împrumut autentic? Vreau să folosesc această ocazie pentru a informa toată lumea că dna Mary William un creditor împrumut privat, care oferă împrumuturi oportunitate de viață timp. Ai nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoriile sau ai nevoie de un împrumut pentru a îmbunătăți afacerea dvs.? Ați fost respinse de către bănci și alte instituții financiare? Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar? cauta mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale financiare, un lucru din trecut. Am împrumuta fonduri persoanelor care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau care au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în interes de afaceri, la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că furnizăm o asistență fiabilă și beneficiar și va fi dispus să ofere un împrumut. Deci, contactați-ne astăzi prin e-mail la adresa:
  (marywilliam902@gmail.com) Deci, dacă doriți să obțineți un împrumut de la firma mea ne puteți contacta astăzi.

  Suma maximă pe care o împrumuta este de 600,000,000.00 în cele ce urmează
  Moneda: United State dolari, euro și lire sterline Great
  Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți

  RăspundețiȘtergere
 13. Căutați un creditor de împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! un creditor privat de împrumut care oferă împrumuturi oportunitate de viață timp. Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar? în căutarea nu mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale financiare, un lucru din trecut. creditare noastră persoanelor care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în afaceri, la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă și beneficiar și va fi dispus să ofere împrumuturi. Deci, contactați-ne astăzi prin e-mail la adresa:
  vă rugăm să ne contactați prin e-mail prin intermediul patriciajames205@gmail.com. Deci, dacă doriți să obțineți un împrumut de la firma mea ne puteți contacta astăzi.
  Mulțumesc

  Doamna Patricia James

  RăspundețiȘtergere
 14. Sunteți un om de afaceri sau o femeie? Aveți nevoie de bani pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de împrumut pentru a vă achita datoria sau pentru a vă plăti facturile sau pentru a începe o afacere frumoasă? Aveți nevoie de bani pentru proiectul dvs.? Oferim credite garantate de orice valoare și oriunde în lume (persoane fizice, juridice, imobiliare și persoane juridice) în rata noastră de 2% excelentă. Pentru răspunsurile la aplicații și pentru a trimite mai multe informații la următoarea adresă de e-mail: (khalifafinancialcompanies@outlook.com sau khalifafinancialcompanies@gmail.com)

  Număr de telefon: +16026337400
  Http://khalifafinancialcompany.weebly.com

  RăspundețiȘtergere
 15. Buna ziua tuturor, Ma numesc doamna Emily Dany si vorbesc ca cea mai fericita persoana din toata lumea larga azi si mi-am spus ca orice creditor care-mi salveaza familia din situatia noastra precara, ii voi spune numele intregii lumi si Sunt fericit sa spun ca familia mea este inapoi pentru bine pentru ca aveam nevoie de un imprumut de 70.000 de euro pentru a-mi incepe viata de peste tot ca si cum am o singura mama cu 2 copii si lumea mi sa parut ca ma agata pana cand A întâlnit pe DUMNEZEU a trimis creditorul împrumutat care mi-a schimbat viața și pe cea a familiei mele, un DUMNEZEU care se teme de creditorul împrumutului, doamna Suzan Mitchell, ea a fost Salvatorul DUMNEZEU trimis să-mi salveze familia și la început am crezut că nu va fi posibil până Am primit un împrumut de 70.000 de euro și i-aș sfătui pe oricine care are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Suzan Mitchell prin e-mail la adresa (suzanmitchell2@gmail.com) pentru că ea este cel mai înțelept și mai amabil creditor. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă păstrați pe toți

  RăspundețiȘtergere
 16. Cauți un împrumut urgent astăzi? Un împrumut pentru a stabili afaceri? Un împrumut pentru a cumpăra o locuință sau un împrumut pentru a finanța un proiect? Un împrumut pentru a-ți plăti datoria? Contactați: bishopf21loan@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 17. VREAȚI UN UN ÎMPRUMUT

  Sunteți un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile sau pentru a începe o afacere frumoasă? Aveți nevoie de fonduri pentru finanțarea proiectului dvs.? E-mail: ( larryellisonfinance@gmail.com ) Oferim servicii garantate de împrumut de orice valoare și în orice parte a lumii pentru persoane fizice, companii, agenți imobiliari și corporații la rata superioară a dobânzii de 2%. Pentru cerere și mai multe informații trimiteți răspunsuri la următoarea adresă de e-mail: larryellisonfinance@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 18. Ai nevoie de un împrumut imediat pentru a-ți plăti datoriile sau ai nevoie de un împrumut pentru a-ți rezolva afacerea? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau de un credit ipotecar? Ați fost respinsă de bănci și de alte instituții financiare? Nu căutați mai mult pentru că suntem aici pentru a vă face toate problemele financiare un lucru din trecut! Acordăm împrumut societăților, entităților private și persoanelor fizice cu dobândă redusă și rate accesibile de 2%. Ne puteți contacta prin e-mail prin: (oliviadaniel93@gmail.com)

  APLICAȚII DE DATE

  1) numele ...........................
  2) Țara .......................
  3) Adresa ......................
  4) Sexul ........................
  5) starea civilă .............
  6) Lucrul ................
  7) Numărul de telefon ...........
  8) poziția la locul de muncă .....
  9) venit lunar ....................
  10) împrumut total .........
  11) Durata creditului .....
  12) Împrumut de destinație ..................
  13) Data nașterii ........................

  Mulțumiri.

  RăspundețiȘtergere
 19. Niciodată nu cred în vrăji până când am întâlnit un prieten de-al meu care mi-a spus totul despre DR.otutu care l-a adus pe fostul iubit, chiar și atunci când mi-a spus că nu am crezut pentru că eram Ea credea că dorește aceleași Vrăjitoare răi Adu-mi banii. Deși i-am dat șansa să-mi explic tot ce mi-a spus despre DR.otutu, i-am spus că sunt mulți escroci care vor să ne ia banii și nu voi fi niciodată o victimă chiar dacă logodnicul meu se presupune că se va căsători cu Ma în câteva luni Acum lasă-mă să aștept cu răbdare un alt tip, deși l-am iubit atât de mult. Mi-a spus că DR nu este o falsă care este reală și că a ajutat mulți oameni să-i ia pe cei dragi înapoi, atunci mă întreb cum funcționează această vrajă și care sunt cerințele pe care trebuie să le fac înainte de a putea să-mi arunc vrăjile dragostei ? Mi-a spus că ar trebui să o fac pe e-mail drotutuhealinghomehotmail.com și ar trebui să-i spun ce vreau. I-am trimis un e-mail și i-am spus că am nevoie de fostul meu tip înapoi, i-am spus că el a fost prietenul meu care ma condus la el, de ce mă îndoiesc de munca lui? El a spus că lucrarea lui este 100 sigură și garantează că nimeni nu a venit vreodată la templul său și rămâne același. M-am supărat la cuvintele pe care mi le-a spus și m-am gândit în mintea mea, deoarece dr. Arată toate lucrurile pe care le-am discutat mai devreme. El a spus înainte să pot începe în situația mea că trebuie să am încredere în el și să las alte vrăjitoare și să aștept cu răbdare pentru propria mea că dacă pot să spun că fac tot ce-mi voi lua înapoi în 72 de ore. Am spus bine și promit să lucrez cu tine singur, apoi mi-a dat un formular pentru a umple ceea ce am făcut și pentru a-l trimite cu pozele mele, precum și poze cu fostul meu iubit. Mi-a răspuns 30 de minute mai târziu și mi-a spus că zeii lui au nevoie de ceva pentru a-mi arunca vrăjitoria, iar problema mea este foarte ușoară dacă pot oferi aceste lucruri. Când îl întreb, cum pot să primesc aceste articole și cum pot să le trimit la el pentru casting vrăjitoria, mi-a spus că nu ar trebui să mă tem de asta, că există un vânzător de articole aici în propria sa țară Îngrijire pe care o pot obține Articolele pentru mine. Apoi îl întreb că va costa să cumpăr toate aceste articole? Mi-a spus ceea ce i-am trimis cu toată încrederea, o oră mai târziu mi-a sunat și mi-a spus că problema mea a fost rezolvată, așa că aș aștepta 72 de ore ca dragostea mea să mă întrebe după ce am făcut după cuvintele lui A fost cam 1800 în următoarea Trei zile, fostul meu a sunat la mine dacă sunt acasă, că vrea să mă vadă urgent. I-am spus să spună că totul era bine că a spus da, atunci i-am spus că poate veni, că bătrânul meu sa întors spre mine și a cerut iertare că știa ce-a venit peste el. Acum sunt atât de fericită pentru că mi-am recăpătat prietena înapoi și am planificat nunta noastră în curând, am sunat la dr și mi-a mulțumit foarte mult și l-am întrebat ce să facă pentru el ca apreciere, mi-a spus că ar trebui să uiți și să-mi ții banii Că nu pentru bani, ci pentru a ajuta oamenii care au nevoie de ajutor acolo, tot ce trebuie să fac este să dau mai multe mărturii despre asta, astfel încât oamenii care au nevoie de ea să mă ajute - de ce sunt aici astăzi pentru a da mărturia mea. Poate binele tău bun continuă să-l binecuvânteze și să-i dea mai multă prosperitate și înțelepciune vieții. Aceasta este adresa de e-mail DR drotutuhealinghomehotmail.com. De asemenea, îl puteți contacta prin numărul său de telefon 2349051417394

  RăspundețiȘtergere
 20. Buna,
  Numele meu este Marcia Retnawati din orașul Batan Miroto Semarang din Indonezia, vreau să folosesc acest mediu pentru a sfătui pe toată lumea să vă fie atent să obțineți un împrumut aici, atât de mulți creditori de împrumut aici sunt toți escrocii și sunt doar aici pentru a vă înșelăci Banii tăi, am solicitat un împrumut de aproximativ 100 de milioane de la o femeie din Malaezia și am pierdut aproximativ 6 milioane de euro fără a lua împrumuturi, au cerut din nou și din nou costul, plătesc aproape 6 milioane de euro încă nu am primit un împrumut,

  Dumnezeu să fie gloria, am întâlnit un prieten care tocmai a aplicat împrumutul și a obținut împrumutul fără stres, așa că mi-a prezentat-o ​​doamnei Alicia Radu și am cerut 500 de milioane, cred că a fost o glumă și O fraudă, dar am primit împrumutul meu în mai puțin de 24 de ore doar 2% fără garanții. Sunt foarte fericit pentru că am fost salvat de la săraci.

  Așa că am sfaturi tuturor oamenilor de aici, care au nevoie de împrumuturi pentru a contacta
  Doamna Alicia Radu, prin e-mail: aliciaradu260@gmail.com

  Puteți să mă contactați în continuare dacă aveți nevoie de informații suplimentare prin e-mail: Marciaretnawati450@gmail.com

  Încă o dată vă mulțumesc tuturor că ați citit mărturia mea și că Dumnezeu poate continua să ne binecuvânteze pe toți și să ne dea viață lungă și prosperitate

  RăspundețiȘtergere
 21. Buna,
  numele meu este Siti Aminah din Indonezia, vă rog să sugeram că toți cei de aici ar trebui să fie foarte atenți, deoarece există atât de mulți creditori falși de credite pe internet, dar aceștia sunt în continuare cei reali în compania de împrumuturi false. Am fost scammed de 4 împrumutatori diferite de împrumut, am pierdut o mulțime de bani pentru că am fost în căutarea unui împrumut de la compania lor. Aproape că am murit în acest proces pentru că am fost arestat de oameni pentru că am fost datori.

  Aproape am renunțat până când am cerut sfatul unui prieten care mi-a prezentat creditorul inițial al împrumutului și o companie foarte fiabilă care este mama Alicia Radu care mi-a luat împrumutul de 800 de milioane rupia Indonezia în mai puțin de 24 de ore Fără presiune și într- rată scăzută a dobânzii de 2%. Am fost foarte surprins când mi-am verificat contul bancar și am constatat că suma creditului pe care am solicitat-o ​​a fost transferată în contul meu bancar fără nici o întârziere sau dezamăgire, așa că am promis că voi împărtăși vestea bună, astfel încât oamenii să poată obține un împrumut cu ușurință fără presiune din Mama Alicia Radu

  Vreau să ai încredere în mama ta Alicia Radu, pentru că e foarte utilă în viața mea și în viața mea financiară. Trebuie să vă numărați foarte norocoși să aveți ocazia să citiți astăzi această mărturie. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, contactați mama Alicia Radu prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com)
  De asemenea, poți să mă contactezi prin e-mailul meu: (sitiaminah6749@gmail.com) dacă ai nevoie de informații despre cum am primit împrumutul de la mama Alicia Radu, ești foarte liber să mă contactezi și îți voi răspunde cu bucurie pentru că te poți ajuta altele după ce ați primit împrumutul.

  RăspundețiȘtergere
 22. Buna,
  numele meu este Siti Aminah din Indonezia, vă rog să sugerăm că toți cei de aici ar trebui să fie foarte atenți, deoarece există atât de mulți creditori falși de credite pe internet, dar aceștia sunt în continuare cei reali în compania de împrumuturi false. Am fost scammed de 4 împrumutatori diferite de împrumut, am pierdut o mulțime de bani pentru că am fost în căutarea unui împrumut de la compania lor. Aproape că am murit în acest proces pentru că am fost arestat de oameni pentru că am fost datori.

  Aproape am renunțat până când am cerut sfatul unui prieten care mi-a prezentat creditorul inițial al împrumutului și o companie foarte fiabilă care este mama Alicia Radu care a primit împrumutul meu de 800 de milioane rupia Indonezia în mai puțin de 24 de ore Fără presiune și la rată scăzută a dobânzii de 2%. Am fost foarte surprins când mi-am verificat contul bancar și am constatat că suma creditului pe care am solicitat-o ​​a fost transferată în contul meu bancar fără nici o întârziere sau dezamăgire, așa că am promis că voi împărtăși vestea bună, astfel încât oamenii să poată obține un împrumut cu ușurință fără presiune din Mama Alicia Radu

  Vreau să ai încredere în mama ta Alicia Radu, pentru că e foarte utilă în viața mea și în viața mea financiară. Trebuie să vă numărați foarte norocoși să aveți ocazia să citiți astăzi această mărturie. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, contactați mama Alicia Radu prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com)
  De asemenea, poți să mă contactezi prin e-mailul meu: (sitiaminah6749@gmail.com) dacă ai nevoie de informații despre cum am primit împrumutul de la mama Alicia Radu, ești foarte liber să mă contactezi și îți voi răspunde cu plăcere pentru că te poți ajuta altele după ce ați primit împrumutul.

  RăspundețiȘtergere
 23. Buna tuturor,

  Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com)

  Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul.

  Nume:
  Suma necesară:
  Durată:
  țară:
  Scopul împrumutului:
  Venit lunar:
  Numar de telefon:

  Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com

  Vă privește cu toții.

  RăspundețiȘtergere
 24. Buna,
  numele meu este Siti Aminah din Indonezia, vă rog să sugeram că toți cei de aici ar trebui să fie foarte atenți, deoarece există atât de mulți creditori falși de credite pe internet, dar aceștia sunt în continuare cei reali în compania de împrumuturi false. Am fost scammed de 4 împrumutatori diferite de împrumut, am pierdut o mulțime de bani pentru că am fost în căutarea unui împrumut de la compania lor. Aproape că am murit în acest proces pentru că am fost arestat de oameni pentru că am fost datori.

  Aproape am renunțat până când am cerut sfatul unui prieten care mi-a prezentat creditorul inițial al împrumutului și o companie foarte fiabilă care este mama Alicia Radu care mi-a luat împrumutul de 800 milioane rupia Indonezia în mai puțin de 24 de ore Fără presiune și într- rată scăzută a dobânzii de 2%. Am fost foarte surprins când mi-am verificat contul bancar și am constatat că suma creditului pe care am solicitat-o ​​a fost transferată în contul meu bancar fără nici o întârziere sau dezamăgire, așa că am promis că voi împărtăși vestea bună, astfel încât oamenii să poată obține un împrumut ușor fără presiune Mama Alicia Radu

  Vreau să ai încredere în mama ta Alicia Radu, pentru că e foarte utilă în viața mea și în viața mea financiară. Trebuie să vă numărați foarte norocoși să aveți ocazia să citiți astăzi această mărturie. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, contactați mama Alicia Radu prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com)
  De asemenea, poți să mă contactezi prin e-mailul meu: (sitiaminah6749@gmail.com) dacă ai nevoie de informații despre cum am primit împrumutul de la mama Alicia Radu, ești foarte liber să mă contactezi și îți voi răspunde cu bucurie pentru că te poți ajuta altele după ce ați primit împrumutul.

  RăspundețiȘtergere
 25. Am acordat împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii rezonabilă de 2%. E-mail la: (anggadiman1@gmail.com) dacă sunteți interesat de oferta de împrumut.

  RăspundețiȘtergere
 26. Cauți un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Global Finance Limited oferă împrumuturi companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 2%. vă rugăm să ne contactați prin e-mail prin intermediul
  (augustaibramhim11@gmail.com)

    APPLICATION DATA
  1) Numele complet:
  2) Țara:
  3) Adresa:
  4) Stat:
  5) Sex:
  6) Starea civilă:
  7) Ocupatia:
  8) Număr de telefon:
  9) Poziția curentă la locul de muncă:
  10) Venit lunar:
  11) Suma imprumutata necesara:
  12) Durata împrumutului:
  13) Scopul împrumutului:
  14) Religia:
  15) Ați aplicat înainte:
  16) Data nașterii:
  Mulțumiri,

  RăspundețiȘtergere
 27. Cauți un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Global Finance Limited oferă împrumuturi companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 2%. vă rugăm să ne contactați prin e-mail prin intermediul
  (augustaibramhim11@gmail.com)

    APPLICATION DATA
  1) Numele complet:
  2) Țara:
  3) Adresa:
  4) Stat:
  5) Sex:
  6) Starea civilă:
  7) Ocupatia:
  8) Număr de telefon:
  9) Poziția curentă la locul de muncă:
  10) Venit lunar:
  11) Suma imprumutata necesara:
  12) Durata împrumutului:
  13) Scopul împrumutului:
  14) Religia:
  15) Ați aplicat înainte:
  16) Data nașterii:
  Mulțumiri,

  RăspundețiȘtergere
 28. O zi buna,
  Numele meu este Marcu Dorlca, sunt din România. Vreau să depun mărturie despre creditorul bun care mi-a arătat lumina după ce a fost scamat de doi creditori internaționali diferiți pe Internet, toți promisi să-mi dea un împrumut după ce m-au făcut să plătesc o mulțime de impozite și nu mi-au dat nimic nu au avut rezultate pozitive. Mi-am pierdut banii grei câștigați și era un total de (3.000 de euro). Într-o zi am navigat pe Internet în căutarea confuză și frustrat, apoi am dat peste o mărturie de la o Femeie care a fost, de asemenea, scammed și în cele din urmă a fost legat de un credit legitim și de încredere doamna Alicia Radu (aliciaradu260@gmail.com) în cazul în care ea a luat în cele din urmă împrumutat, așa că am decis să contactez aceeași societate de împrumut și apoi le-am spus povestea mea despre cum am fost jefuit de doi creditori diferiți care nu au mai mult decât să-mi dea mai multă durere. Le explic prin e-mail. Mi-au spus să nu mai plâng pentru că mi-aș lua împrumutul de la compania lor și am făcut de asemenea alegerea potrivită contactând-o. Am completat formularul de împrumut și am făcut tot ce mi sa cerut și mi sa acordat o sumă de împrumut de (25.000,00 euro) de această mare companie. Aici sunt fericit cu familia mea astăzi pentru că mama Alicia Radu mi-a dat un împrumut, așa că îmi jur că voi continua să depun mărturie pe internet despre cum am primit împrumutul meu. Cred că și alți oameni mărturisesc și același creditor. Ai nevoie de un împrumut de urgență? Vă rugăm să contactați rapid mama prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com)
  Puteți să mă contactați dacă aveți nevoie de alte informații prin e-mail: (marcudorlca750@gmail.com)

  RăspundețiȘtergere
 29. Buna tuturor. Am vazut comentarii de la persoane care si-au luat deja creditul de la ANGGA DIMAN si apoi am decis sa-mi aplica recomandarile si acum cateva ore am confirmat in contul meu personal o suma totala de 30.000 Euro pentru care am cerut. Aceasta este o veste buna si sfatuiesc pe oricine care are nevoie de un împrumut real pentru a aplica prin e-mailul lor (anggadiman1@gmail.com) Sunt fericit acum ca am obtinut imprumutul pe care l-am solicitat

  RăspundețiȘtergere
 30. VREAȚI NICIODATĂ UN SOCIETATE DE ÎMPRUMUT A AFACERII?

  Am oferit peste 20 de miliarde de dolari în împrumuturi de afaceri pentru peste 30.000 de proprietari de afaceri la fel ca dumneavoastră. Folosim propria noastră tehnologie de risc desemnată pentru a vă oferi dreptul la împrumut de afaceri pentru a vă putea dezvolta afacerea. Serviciile noastre sunt rapide și fiabile, împrumuturile sunt aprobate în termen de 24 de ore de la aplicarea cu succes. Oferim credite de la o gamă minimă de 10.000 $ la un maxim de 1 miliard de dolari.

  Te afli într-un pic de probleme cu facturile neplătite și nu știi în ce direcție să merg sau unde să te întorci? Dar despre găsirea unei firme de renume pentru consolidarea datoriilor, care vă poate ajuta să reduceți rata lunară, astfel încât să aveți opțiuni de rambursare la prețuri accesibile, precum și să respirați atunci când vine vorba de sfârșitul lunii și facturile trebuie plătite? Serviciul de împrumut instant este răspunsul. Reduceți plățile pentru a ușura
  solicitați cheltuieli lunare. E-mail (instantloanservice60@yahoo.com)


  Serviciile noastre includ următoarele:

  * Împrumut de proprietate Achiziții
  * Credite pentru camioane
  * Imprumuturi personale
  * Împrumuturi de consolidare a datoriilor
  * Credite auto
  * Credite de afaceri
  * Împrumuturi pentru educație
  * Credit ipotecar
  * Credite de refinanțare
  * Imprumut pentru casa

  Vă oferim un împrumut cu o rată scăzută a dobânzii de 2% și o durată a împrumutului de la 1 până la 30 de ani pentru a rambursa împrumutul (sigur și negarantat). Nu țineți problemele financiare pentru dvs. pentru a nu fi stăpânul datoriilor sau stresul financiar. NOTĂ: Țineți minte că va dura doar mai puțin de 24 de ore pentru a vă procesa fișierul este 100% garantat, indiferent de Credit Score.We sunt certificate și intimitatea dvs. este 100% sigură cu noi. Nu vă faceți griji
  împrumuturile sau finanțările.


  Cu stimă,
  Dr. Jorge Jimenez

  RăspundețiȘtergere
 31. Numele meu este Ahiga Audrey, locuiesc în Ohio Statele Unite și sunt fericit căsătorit cu un soț minunat și îngrijitor, cu trei copii. O problemă foarte mare a avut loc în familia mea acum un an, între mine și soțul meu, atât de groaznic încât a fost judecat pentru divorț. el a spus că nu a vrut niciodată să stea cu mine din nou, și că nu mai mă iubește. A părăsit casa și mi-a făcut pe mine și pe copiii mei să treacă prin dureri severe. Am încercat toate mijloacele mele posibile să-l aduc înapoi prin multă cerșetorie, dar toate fără nici un folos. În cele din urmă, el a confirmat că a luat decizia și nu a vrut niciodată să mă vadă din nou. Într-o seară fată, când mă întorceam de la muncă, m-am întâlnit cu un vechi prieten al meu care mi-a cerut soțul. I-am explicat toate lucrurile, așa că mi-a spus că singurul mod în care îl pot aduce pe soțul meu înapoi este să vizitez o mașină de vrăjitor, pentru că a lucrat cu adevărat și pentru ea. În mod contrar, nu am crezut niciodată în vrajă, dar nu aveam altă alegere decât să-i urmez sfaturile. Mi-a dat adresa de e-mail a vrăjitorului care este "wiseozizaspiritualhome@gmail.com"
  A doua zi dimineață, am trimis un e-mail la adresa pe care mi-a dat-o și vrăjitorul de vrăji ma asigurat că îmi voi aduce soțul înapoi în două zile. Ce afirmație uimitoare! laugh out loud !!! N-am crezut niciodată, așa că a vorbit cu mine și mi-a spus tot ce aveam nevoie. În dimineața următoare, surprinzător, soțul meu, care nu ma sunat de mai mult de un an, mi-a sunat să-mi spună că se întoarce . Deci, Amazing right? Ei bine, așa sa întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie, și și-a cerut scuze pentru greșelile și durerile pe care le-a provocat eu și copiilor mei. Din acea zi, relația noastră a fost mai puternică decât înainte. Mulțumesc pentru ajutorul acestui joc de vrajă mare. Sfatul meu pentru toți cei care merg prin provocări diferite este să contacteze acest om grozav și la fel cum a făcut pentru mine, el va rezolva toate problemele tale. Îi poți trimite un e-mail prin intermediul acestei adrese de e-mail. i-am promis că voi spune lumii întregi despre puterile sale magnifice. (wiseozizaspiritualhome@gmail.com), dacă vă aflați într-o astfel de situație sau dacă aveți vreo problemă legată de "a vă aduce înapoi nu numai că vă poate ajuta

  1) promovați-vă în orice faceți.
  2) Câștigați bani buni sau câștigați o loterie.
  3) obține succesul în afaceri.
  4) probleme spirituale.
  5) câștiga caz în instanță.
  6) Căutați partenerul de viață.
  7) obțineți un loc de muncă bine plătit.
  8) obțineți controlul asupra căsniciei.
  9) să primească favoare și să câștige atracție de la oameni.
  10) obțineți banii pierduți.
  (11) te vindeca de toate bolile. atât curabil cât și incurabil, la fel ca HIV / SIDA, cancer, orice altceva
  (12) rezolvați problemele de sarcină și vă binecuvântați cu copii.

  adresa de e-mail o dată pe adresa este din nou (wiseozizaspiritualhome@gmail.com), de asemenea, puteți să-l contactați prin intermediul Whatsapp pe +2348111448971

  RăspundețiȘtergere
 32. Aveți nevoie de un împrumut pentru afaceri sau de a plăti facturi? contactați domnul Chill. pentru un împrumut rapid și ușor chillwellfinancialhome@gmail.com El este cel care ma ajutat să obțin un împrumut. Este un om demn de încredere și este gata să-l ajute și pe el. contactați-l astăzi, oferă împrumuturi oamenilor în acest moment.
  Nu spun asta pentru a înșela oamenii, eu sunt un om al lui Dumnezeu, eu predică Evanghelia, jur pe Dumnezeu. Îmi împărtășesc experiența cu voi toți și pentru a cunoaște locul potrivit pentru a merge și a obține un împrumut legitim (Iată locația din care am obținut fondurile de împrumut pentru a construi biserica mea) chillwellfinancialhome@gmail.com este un finanțare legitimă Acasă care ajută oamenii să obțină fonduri dintr-un împrumut.
  Nu mai pierdeți timpul și banii în compania de împrumuturi false și contactați chillwellfinancialhome@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 33. Buna tuturor,

  Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com)

  Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul.

  Nume:
  Suma necesară:
  Durata: un
  țară:
  Scopul împrumutului:
  Venit lunar:
  Numar de telefon:

  Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com

  Vă privește cu toții.

  RăspundețiȘtergere
 34. MACDONALD FINANCE este cel mai bun loc pentru a obține o împrumut (macdonaldloans@gmail.com) (mcdonaldloansmoney@gmail.com)

  Aveți nevoie de un împrumut? Vrei să-ți plătești facturile? Vrei să fii stabil din punct de vedere financiar? Tot ce trebuie să faceți este să ne contactați pentru mai multe informații despre cum să începeți și să obțineți împrumutul dorit. Această ofertă este deschisă tuturor celor care vor putea rambursa în timp util. Rețineți că termenul de rambursare este negociabil și la o rată a dobânzii de 3%, trimiteți-ne un e-mail (macdonaldloans@gmail.com) (mcdonaldloansmoney@gmail.com)
  Numărul apelului +14805267557 ....

  RăspundețiȘtergere
 35. Mă simt atât de binecuvântată din nou în căsnicia mea, după ce dr. Isikolo mi-a adus înapoi soțul care sa separat de mine pentru 3 luni bune. Am Leonarda Vedran după numele din Los Angeles. Chiar dacă am guri peste tot corpul meu, nu va fi suficient să-i mulțumesc lui Dr. Isikolo pentru ajutorul său asupra vieții mele. Soțul meu sa separat cu mine de 3 luni și am fost în dureri și agonie fără el. Deci, am căutat ajutor peste tot, dar nimic nu a funcționat până când am vrut să spun Dr. Isikolo care am contactat online. Mi-am explicat situația și mi-a promis că soțul meu se va întoarce la mine în 24-48 de ore, până când inima mea încă îl bate pentru el. Am crezut în el și a pregătit o vrajă pentru mine și soțul meu mi-a sunat exact când Dr. Isikolo a spus. El a pledat și a spus că are nevoie de mine înapoi și acum trăim fericit din nou în ultimele 9 luni. Toți cei de acolo care citesc articolul meu care are nevoie de ajutor ar trebui să-l contacteze ... Email: isikolosolutionhome@gmail.com. apelați sau ce-ați apăsat pe Virus pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 36. Mă simt atât de binecuvântată din nou în căsnicia mea, după ce dr. Isikolo mi-a adus înapoi soțul care sa separat de mine pentru 3 luni bune. Am Leonarda Vedran după numele din Los Angeles. Chiar dacă am guri peste tot corpul meu, nu va fi suficient să-i mulțumesc lui Dr. Isikolo pentru ajutorul său asupra vieții mele. Soțul meu sa separat cu mine de 3 luni și am fost în dureri și agonie fără el. Deci, am căutat ajutor peste tot, dar nimic nu a funcționat până când am vrut să spun Dr. Isikolo care am contactat online. Mi-am explicat situația și mi-a promis că soțul meu se va întoarce la mine în 24-48 de ore, până când inima mea încă îl bate pentru el. Am crezut în el și a pregătit o vrajă pentru mine și soțul meu mi-a sunat exact când Dr. Isikolo a spus. El a pledat și a spus că are nevoie de mine înapoi și acum trăim fericit din nou în ultimele 9 luni. Toți cei de acolo care citesc articolul meu care are nevoie de ajutor ar trebui să-l contacteze ... Email: isikolosolutionhome@gmail.com. apelați sau ce-ați apăsat pe Virus pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 37. ziua fostul meu rupt-o cu mine am fost în jos, dardupă ce am dat peste (greatmutaba@ yahoo .com) fostul meu amants-au întors la mine..

  RăspundețiȘtergere
 38. Buna,

  Privind pentru un împrumut de consolidare a datoriei, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, credite ipotecare, împrumuturi auto, credite pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc, etc! Sunt creditor privat, acord credite companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi scăzute și rate rezonabile de 2%. E-mail la: carlosellisonfinance@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 39. Sunt aici pentru a grăbi această veste bună întregii lumi cu privire la modul în care am primit fostul meu soț înapoi .. Am fost separat de soțul meu pentru trecerea de 6 ani acum și nu eram mulțumit că trebuia să-mi aduc soțul înapoi pentru că viata de singuratate a fost atat de groaznica pentru mine si pentru cei trei copii pe care i-am cautat despre o vraja cu vraja care sa-mi aduca inapoi sotul si apoi m-am intalnit pe doctorul Isikolo am vazut un comentariu despre Dr. Isikolo cum il aduce iubitorii impreuna cu castrul sau L-am contactat și ma călăuzit. Am cerut solutii, a inceput remedia pentru vraja mea, a cerut cateva informatii pe care i le-am trimis si mi-a spus ca trebuie sa cumparam cateva obiecte pentru vraja care sa mearga pentru mine bine si pe care i-am simtit banii pentru el dupa 48 de ore sotul meu ma sunat si incepe sa-mi bag o iertare pentru tot ceea ce se intampla Sunt atat de fericit acum ca am intors din nou ca o familie pentru oricine care ar putea avea nevoie de ajutorul vrajitorului mare pe care il poti contacta: isikolosolutionhome@gmail.com apelați sau pe Whatsapp sau pe Viber pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 40. Sunt doamna Corolina.William din statul unit, doresc să împărtășesc o mărturie a vieții mele fiecăruia. Am fost căsătorit cu sotul meu William, îl iubesc atât de mult încât am fost căsătoriți timp de 7 ani cu doi copii. Când am plecat în vacanță la Dubia am făcut referire la o femeie pe nume Sandra, i-am spus că nu mai este interesată de căsnicia noastră. Am fost atât de confuză și am căutat ajutor, nu știu ce să fac până nu m-am întâlnit cu prietena mea Maria, și i-am spus problema mea. Ea mi-a spus să nu mai face griji că ei o problemă ca înainte și mi introducerea unui om pe nume profet TAKUTA care a aruncat o vrajă asupra Lui fostul iubit și l-au adus înapoi la ea după 3 days.Maria mi cere să comunice cu profetul TAKUTA . L-am contactat să mă ajute să-mi aduc soțul înapoi și îmi cere să nu-mi fac griji că zeii strămoșilor lui vor lupta pentru mine. Mi-am spus că, după trei zile, m-aș alătura împreună cu soțul meu. După trei zile, soțul meu ma sunat și mi-a spus că el caută din nou lucrurile cu mine, m-am surprins când l-am văzut și am început să plâng pentru iertare. Chiar acum eu sunt cea mai fericită femeie de pe pământ pentru ceea ce a făcut acest mare profet pentru mine și soțul meu, puteți contacta e-mail lui: (takutaegbedie@gmail.com) .. .sau WhatsApp-l pe acest număr. (2348165186811). Contactați-l despre orice problemă, cum ar fi:
  (1) Dacă vrei ca fosta ta să se întoarcă
  (2) dacă aveți întotdeauna vise rele.
  (3) Vrei să fii promovat în biroul tău.
  (4) Dacă vreți un copil.
  (5) Îngrijire pe bază de plante
  (6) Vrei să fii bogat.
  (7) Vrei să îți ceri soțul / soția să fie pentru totdeauna.
  (8) Dacă aveți nevoie de ajutor financiar.
  (9) Lăsați oamenii să se supună cuvintele lor și să-și facă dorința
  (10) soluție de caz ETC
  Contactați-l din nou la (takutaegbedie@gmail.com) sau pe WhatsApp .. pe el pe acest număr. (2348165186811). și să fie binecuvântat.

  RăspundețiȘtergere
 41. Dacă aveţi o relaţie rupte sau iubit din stânga, şi te iubesc el/ea, este un om care poate ajuta, ia o vraja de dragoste pentru a aduce înapoi un iubit-o, adăugaţi-l la un WhatsApp + 234 80 546 814 16 poate ajuta

  RăspundețiȘtergere
 42. Hi views did you know there are spell to win love back from an ex. I have done it. I love reading about relationships and how to make them work, how to better the relationship, and how to keep the spark alive, even how to talk to them a certain way to get them to think a different way about the situation and you. If you need advice or want to win your ex back, try this: augusmimi789@gmail.com copy and message on the following (augusmimi789@gmail.com )It will change your mentality and get you what you want....

  RăspundețiȘtergere
 43. Numele meu este VIHAAN ILEANA. Îmi place să împărtășesc mărturia mea tuturor oamenilor de pe forum pentru că nu m-am gândit niciodată că voi avea prietenul meu iubit din nou și că are atât de mult pentru mine.
  Baiatul pe care vreau sa-l casatoresc ma lasat cu 4 saptamani la nunta noastra pentru o alta doamna Cand l-am sunat el nu mi-a luat niciodata apelurile, ma sters pe Facebook si si-a schimbat statusul Facebook de la planul casatorit la Single, cand m-am dus locul lui de muncă îi spunea șefului său că nu mai vrea să mă vadă niciodată, mi-am pierdut slujba ca urmare a acestui lucru pentru că nu mai pot să mă trezesc, viața mea era cu capul în jos și totul nu merge bine cu viața mea, am încercat tot ce am putut face pentru al avea înapoi la toți nu a funcționat până când am întâlnit un om când călătoresc în Africa pentru a executa o afacere au fost în curs de dezvoltare cu câțiva ani în urmă, i-am spus problema mea și toate au trecut prin a obține iubitul meu înapoi și cum mi-am pierdut slujba, mi-a spus că mă va ajuta. Nu cred asta în primul rând. dar a jurat că mă va ajuta, introducându-mă la o baba care este foarte bună în reconcilierea cu familia oamenilor, așa îmi dă detaliile baba și adresa de e-mail privată.
  Am fost foarte șocat când am contactat baba și mi-a explicat toată problema cu iubitul meu, mi-a spus motivul pentru care iubitul meu ma lăsat și mi-a spus și niște secrete ascunse, eram atât de uimit când am auzit toate astea de la el, el a spus că va arunca o vrajă pentru mine și voi vedea rezultatele în următoarele câteva zile.
  apoi am călătorit înapoi în ziua următoare și l-am sunat când m-am întors acasă și mi-a spus că este ocupat cu turnarea acelor vrăji și că a cumpărat toate materialele necesare pentru vrăji, a spus că voi vedea rezultate pozitive în următoarele două zile care este joi, șocant, iubitul meu ma sunat exact la ora 12:35 joi și mă scuză pentru tot ce făcuse, a spus că nu știa niciodată ce face și că comportamentul său brusc nu a fost intenționat și a promis că nu va face asta din nou. era ca si cum visez cand am auzit asta de la el si cand am incheiat apelul, l-am sunat pe baba si i-am spus ca iubitul meu a sunat si el a spus ca nu am vazut nimic inca, a spus ca imi voi face treaba în următorii 3 zile, într-adevăr luni, până la ora 7:30, m-au sunat la locul meu de muncă pentru a-mi relua biroul și pentru a obține mai multă promovare din biroul meu. te rog, dacă cineva are nevoie de un astfel de ajutor, ar trebui să contacteze urgent acest bărbat, pentru că acesta este singurul mod în care pot să-l plătesc și să-i ajut și pe surorile mele care trec prin toate astea, sunt fericită căsătoria acum cu iubitul meu.
  acesta este e-mailul privat baba, dregbosolutioncenter@gmail.com, iar numărul de telefon este, +2348121047613

  RăspundețiȘtergere
 44. Mă simt atât de binecuvântată din nou în căsnicia mea, după ce doctorul Oku mi-a adus înapoi soțul care sa separat de mine pentru 3 luni bune. Am Adriana Estrada după numele Moldovei. Chiar dacă am guri peste tot corpul meu, nu va fi suficient să-i mulțumesc Doctorului Oku pentru ajutorul lui asupra vieții mele. Soțul meu sa separat cu mine de 3 luni și am fost în dureri și agonie fără el. Deci, am căutat ajutor peste tot, dar nimic nu a funcționat până când am vrut să spun Doctor Oku, pe care l-am contactat online. Mi-am explicat situația și mi-a promis că soțul meu se va întoarce la mine în 24-48 de ore, până când inima mea încă îl bate pentru el. Am crezut în el și a pregătit o vrajă pentru mine și soțul meu mi-a sunat exact când a spus doctorul Oku. El a pledat și a spus că are nevoie de mine înapoi și acum trăim fericit din nou în ultimele 9 luni. Toți cei de acolo care citesc articolul meu care are nevoie de ajutor ar trebui să-l contacteze ... Email: isikolosolutionhome@gmail.com. apel sau WhatsApp sau Viber-l pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 45. Numele meu este JORGE din SUA. Doamna Kahuna este singurul doctor care ?i-ar putea vindeca HIV-SIDA cu vindecarea lui pe baza de plante, am încercat aproape totul, dar nu am putut gasi nici o solu?ie asupra bolii mele, în ciuda tuturor acestor evenimente pentru mine, am petrecut mereu mult pentru a cumpara o droguri HIV de la spital ?i sa iau câteva medicamente, dar nu am scuti, pâna când într-o zi am fost doar de navigare pe internet, atunci când am întâlnit un post mare de! care marturise?te cu adevarat ?i a spus ca a fost diagnosticata cu HIV ?i ca a fost vindecata prin ajutorul acestor medicamente puternice de vindecare pe baza de plante, uneori chiar ma întreb de ce oamenii l-au numit DR Kahuna, nu ?tiam niciodata ca totul a fost datorat muncii minunate ?i perfecte pe care el a facut-o face toate acestea. a?a ca l-am contactat repede ?i mi-a pus câteva întrebari ?i mi-a spus ca nu voi uita niciodata ca cineva care la contactat este! vindeca mereu vindecarea lui in doar 5 zile dupa ce a facut tot ce ti-a cerut, asa ca am fost uimit de tot ce am auzit de la el, asa ca am facut toate lucrurile pe care mi le-a cerut sa o fac in acea zi in care mi- va fi vindecat, toata for?a care mi-a lasat înainte de a ma rupe înapoi ?i devin foarte puternica ?i sanatoasa, aceasta boala aproape ca mi-a ucis via?a din cauza mea, a?a ca am mers la spital pentru a da testul final bolii ?i medicul a spus eu sunt HIV negativ, sunt foarte uimit ?i fericit cu privire la vindecarea DR Kahuna mi-a dat-o din puterile antice, îl pute?i trimite acum pentru propria vindecare la: kahunahelp@yahoo.com


  Te rog daca ai nevoie de ajutor
  orice fel, contacta?i fericit pentru ajutor
  ?i pute?i ajunge la el
  prin e-mail: kahunahelp@yahoo.com

  https://kahunaspelltemple.webs.com/contact-us

  RăspundețiȘtergere
 46. Numele meu este LISA, iar eu stau în SUA ... Via?a mea sa întors! Dupa 2 ani de casatorie întrerupta, so?ul meu mi-a lasat doi copii. M-am simtit ca viata mea era pe punctul de a se termina aproape sinucidere, eram emotional in jos de foarte mult timp. Datorita unei vrajitoare numita Dr Kakuta, pe care l-am întâlnit online. Într-o zi credincioasa, când navighez prin internet, am dat peste marturii despre marturisirea acestui vrajitor. Unii oameni au marturisit ca le-a adus înapoi pe iubitul lor Ex, unii au marturisit ca reface pântecul, vindeca cancerul ?i alte boli, ca unii au marturisit ca poate vraji pentru a opri divor?ul ?i a?a mai departe. De asemenea, am întâlnit o marturie speciala, era despre o femeie numita Sonia, ea a marturisit despre modul în care a adus înapoi iubitul ei Ex în mai pu?in de 2 zile ?i, la sfâr?itul marturiei ei, a renun?at la adresa de e-mail a doctorului Kakuta. Dupa ce am citit toate acestea, am decis sa încerc. L-am contactat prin e-mail ?i mi-am explicat problema. În doar 48 de ore, so?ul meu sa întors la mine. Ne-am rezolvat problemele ?i suntem mai ferici?i decât înainte, dr. Kakuta, este într-adevar un om talentat ?i nu-l voi opri publicându-l pentru ca este un om minunat ... Daca ave?i o problema ?i cauta?i o adevarata ?i autentica vraja pentru a rezolva toate problemele tale pentru tine. Încerca?i High kakutaspellz@gmail.com sau suna?i la +2348147400259 oricând, acesta ar putea fi raspunsul la problemele dvs. Iata contactul sau: kahunahelp@yahoo.com

  https://kahunaspelltemple.webs.com/contact-us

  RăspundețiȘtergere
 47. VREAȚI UN UN ÎMPRUMUT

  Sunteți un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de împrumut pentru a vă rezolva datoriile sau pentru a vă plăti facturile sau pentru a începe o afacere frumoasă? Aveți nevoie de fonduri pentru finanțarea proiectului dvs.? E-mail: ( larryellisonfinance@gmail.com ) Oferim servicii garantate de împrumut de orice valoare și în orice parte a lumii pentru persoane fizice, societăți, agenți imobiliari și corporații la rata superioară a dobânzii de 2%. Pentru cerere și mai multe informații, trimiteți răspunsuri la următoarea adresă de e-mail: larryellisonfinance@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 48. Buna ziua Numele meu este Kristina Oren. Vreau să împărtășesc lumii întregi despre modul în care Dr. Dr Isikolo, preotul-șef al templului ISIKOLO Spell, mi-a ajutat să îmi reunesc căsătoria. Am trecut prin momente dificile și grele pentru că soțul meu mi-a lăsat o altă femeie și mi-a ignorat cu totul și copiii. Pentru a reduce povestea lungă, după 2 ani de rupere cu soțul meu fără apeluri telefonice sau mesaje de e-mail. Am fost atât de frustrat pentru că am contactat atât de multe alte vrăjitoare, fără rezultate. când am citit despre pe site-ul său la drisikolosolutionhome.webnode.com așa că am decis să-l contactez pentru ajutor. la cea mai mare surpriză, în doar 48 de ore mai târziu soțul meu ma sunat și am început să cerșesc pentru iertare. Sunt acum o femeie fericită cu o fetiță frumoasă. Toate datorită doctorului Isikolo. Puteți contacta Dr. Isikolo direct pe e-mailul său: isikolosolutionhome@gmail.com. sunați sau ce-l pune pe +2348133261196 sau viber +2347082727576.

  RăspundețiȘtergere
 49. De când soțul meu mi-a divorțat în ultimii 2 ani, nu v-am fost eu însumi. Mă refeream la un post despre modul în care puteam să-mi recapăt soțul, apoi am văzut o mărturie împărtășită de Sabrina Ibriami din Belgia cu privire la o vrăjitoare pe nume Dr. Isikolo. Am contactat-o pe Marina Chaos pentru a confirma cum a ajutat dr. Isikolo și mi-a clarificat totul despre cum a ajutat-o și asta mi-a dat curajul de a lua legătura cu doctorul Isikolo pentru ajutor. Dr. Isikolo ma asigurat că zilele mele de durere se vor sfârși în 12-16 ore de la terminarea lucrării. Am urmat instrucțiunile pe care mi le-a dat pentru că aveam credința, credința, speranța și încrederea în el. Adevărat vă spun astăzi că eu și soțul meu am revenit împreună și pot spune cu mândrie și mărturisesc despre lumea a ceea ce a făcut Dr. Isikolo pentru mine. Contactați-l astăzi prin e-mail: Email: isikolosolutionhome@gmail.com. sunați sau ce-l pune pe +2348133261196 sau viber +2347082727576

  RăspundețiȘtergere
 50. Asta este incredibil!! Îmi imaginez încă cum doctorul Noble mi-a adus soțul în doar 2 zile. Nimeni nu m-ar fi putut face să cred că există o adevărată vrăjitoare care chiar funcționează. Numele meu este Micheal Taylor din Statele Unite, vreau să spun imediat lumii că există o reală vrăjitorie on-line care este puternică și autentică. Numele lui este Dr. Noble, Ma ajutat recent să îmi reunesc relația cu soțul meu care a plecat Când am contactat-o ​​pe dr. Noble, el mi-a arătat o vrăjitorie de dragoste, iar soțul meu, care a spus că nu are nimic de-a face cu mine, ma sunat din nou și a început să mă imploră. el se întoarce acum cu atâta dragoste și îngrijire. astăzi mă bucur să vă informez cu toții că această vrăjitorie are puterea de a aduce iubitorii înapoi. pentru că acum sunt mulțumită de soțul meu. Pentru oricine care citește acest articol și are nevoie de ajutor, dr. Noble poate oferi și orice fel de ajutor, cum ar fi Reunirea căsătoriei și a relației, Tratarea tuturor tipurilor de boli, Cazurile de judecată, Spellul de sarcină, Protecția spirituală și multe altele. Puteți să-l contactați prin acest e-mail Templeofjoyandprosperity1@gmail.com sau numărul Whats_App \ Apelare +2348145643630

  RăspundețiȘtergere
 51. AȘTEPTAREA UNUI CEL MAI MARE
  Numele meu este Anna Philip. Aceasta este o mărturie a unei vrăji mari "DR IMOSE", care ma ajutat să-mi readuc viața amoroasă înapoi. În ziua în care soțul meu mi-a părăsit, lucrurile au apărut sumbru și atmosfera era greoaie de incertitudini. Totul părea palid și am decis să caut ajutor în vrăjitoarele care au capacitatea de a-mi aduce pe fostul meu soț înapoi. Așa cum am avut în vedere, m-am dus pe internet și după cum ați văzut și în căutarea unui vrăjitor fiabil, am văzut multe mărturii făcute de vrăjitori în recuperarea ex-soților și a celor dragi. Susținută de credința în DR IMOSE, l-am contactat și, după ce i-am explicat lucrurile, a acceptat să facă față provocărilor de pe teren. A făcut minunat bine. Ex-soțul meu se întoarce la mine cu multă grijă și afecțiune. Vreau, prin urmare, să profit de această ocazie pentru a-i aduce un omagiu pentru serviciul său dezinteresat situației mele. Lăudabil, el a arătat curajul să-și asume sarcina descurajantă de a găsi soluții pentru aproape orice problemă. Contactați-l prin e-mail: imosesolutiontemple@gmail.com. apelați sau ce-l puneți pe +1-619-830-4690

  RăspundețiȘtergere
 52. Vreau să las lumea să știe despre doctorul Isikolo cel Mare, care mi-a adus înapoi soțul, când am crezut că toată speranța a fost pierdută. Doctorul Isikolo și-a folosit vraja puternică pentru a-mi zâmbi fața prin a-mi aduce omul cu vraja, la început m-am gândit că visam când soțul meu sa întors la mine în genunchi cerându-mă să-l iert și să-l accept înapoi de atunci ma iubeste mai mult decat ma asteptam vreodata, asa ca am facut o promisiune catre sine ca voi lasa lumea sa stie despre Dr. Isikolo pentru ca este un Dumnezeu pe pamant. Aveți probleme în relația dvs.? partenerul tău sa despărțit de tine și încă îl iubești și îl vrei înapoi? Aveți probleme cu finanțarea dvs.? sau aveți nevoie de ajutor de orice fel, apoi contactați Dr. Isikolo astăzi pentru că vă ofer 100% garanție că vă va ajuta așa cum ma ajutat. Dr. Isikolo Email: isikolosolutionhome@gmail.com. sunați sau ce-l puneți pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 53. Acum 9 luni, logodnicul mi-a lăsat o altă fată și mi-a spus că nu mai poate continua relația cu mine din nou, a spus că nu se poate căsători cu mine sau că are de-a face cu mine din nou pentru că nu mă mai iubește. să-l întreabă ce a fost problema, dar el a păstrat destul și a plecat și de câteva luni el nu mi-a sunat sau răspunde la telefonul său cu i-am call.I a fost confuz și nu știu ce să fac până când prietenul meu mi-a spus cum DR IMOSE a ajutat la ajutorarea căsătoriei ei. Am contactat DR IMOSE prin e-mail și mi-a făcut tot ce mi-a spus și 48 de ore mai târziu Derick, logodnica mea, mi-a chemat și am început să mă rog să-l iert și de atunci m-am făcut un jurământ să-i spun cuvântul cum i-am luat pe logodnicul meu ... Sunteți în orice criză de relații sau bolnav și aveți nevoie de vindecare pentru a vindeca orice tip de boală ???? apoi contactați DR IMOSE prin e-mail: imoseolutiontemple@gmail.com. apelați sau ce-l aplicați pe + 1-(619)-830-4690

  RăspundețiȘtergere
 54. După ce a fost în relație cu Wilson timp de șapte ani, sa despărțit de mine, am făcut tot posibilul să-l aduc înapoi, dar totul era zadarnic, l-am vrut atât de mult din cauza dragostei pe care am avut-o pentru el, l-am rugat cu totul , Am făcut promisiuni, dar a refuzat. Mi-am explicat problema pe cineva online și ea mi-a sugerat să contactez un vrăjitor care să mă ajute să arunc o vrajă care să-l aducă înapoi, dar eu sunt tipul care nu crede în vrajă, nu aveam de ales decât să încerc, M-am referit la o vrăjitoare numită Dr. Isikolo zuk și i-am trimis un e-mail și mi-a spus că nu există nici o problemă că totul va fi bine înainte de trei zile, că fostul meu se va întoarce la mine în trei zile, a aruncat vraja și surprinzător a doua zi, era în jurul orei 16:00. Ex-ul meu ma sunat, eram atat de surprins, am raspuns la apel si tot ce a spus a fost ca a fost atat de rau pentru tot ce sa intamplat, ca a vrut sa ma intorc la el, ca ma iubeste atat de mult. Am fost atât de fericit și am mers la el, așa am început să trăim împreună din fericire din nou. De atunci, am promis că oricine știu că are o problemă de relație, aș fi de ajutor pentru o astfel de persoană, referindu-mă la singura vrăjitoare reală și puternică, care ma ajutat cu propria mea problemă și care este diferită de toate cele false acolo. Oricine ar putea avea nevoie de ajutorul vrăjitorului, e-mailul său: Email: isikolosolutionhome@gmail.com. apel sau Whatsapp pe +2348133261196. CONTACT-L ACUM PENTRU SOLUȚIE LA TOATE PROBLEMELE DUMNEAVOASTRĂ

  RăspundețiȘtergere
 55. VREAȚI UN UN ÎMPRUMUT

  Sunteți un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de împrumut pentru a vă rezolva datoriile sau pentru a vă plăti facturile sau pentru a începe o afacere frumoasă? Aveți nevoie de fonduri pentru finanțarea proiectului dvs.? E-mail: ( larryellisonfinance@gmail.com ) Oferim servicii garantate de împrumut de orice valoare și în orice parte a lumii pentru persoane fizice, societăți, agenți imobiliari și corporații la rata superioară a dobânzii de 2%. Pentru cerere și mai multe informații, trimiteți răspunsuri la următoarea adresă de e-mail: larryellisonfinance@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 56. VREAȚI UN UN ÎMPRUMUT

  Sunteți un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de împrumut pentru a vă rezolva datoriile sau pentru a vă plăti facturile sau pentru a începe o afacere frumoasă? Aveți nevoie de fonduri pentru finanțarea proiectului dvs.? E-mail: ( larryellisonfinance@gmail.com ) Oferim servicii garantate de împrumut de orice valoare și în orice parte a lumii pentru persoane fizice, societăți, agenți imobiliari și corporații la rata superioară a dobânzii de 2%. Pentru cerere și mai multe informații, trimiteți răspunsuri la următoarea adresă de e-mail: larryellisonfinance@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 57. De când soțul meu mi-a divorțat în ultimii 2 ani, nu v-am fost eu însumi. Revizuim un post despre modul în care puteam să-mi recapăt soțul, apoi am văzut o mărturie împărtășită de Sabrina Tampolja de la Londra. E vorba despre o vrăjitoare pe nume Dr. Isikolo. Am contactat-o pe Marina Chaos pentru a confirma cum a ajutat dr. Isikolo și mi-a clarificat totul despre cum a ajutat-o și asta mi-a dat curajul de a lua legătura cu doctorul Isikolo pentru ajutor. Dr. Isikolo ma asigurat că zilele mele de durere se vor sfârși în 12-16 ore de la terminarea lucrării. Am urmat instrucțiunile pe care mi le-a dat pentru că aveam credința, credința, speranța și încrederea în el. Adevărat vă spun astăzi că eu și soțul meu am revenit împreună și pot spune cu mândrie și mărturisesc despre lumea a ceea ce a făcut Dr. Isikolo pentru mine. Contactați-l astăzi prin e-mail: Email: isikolosolutionhome@gmail.com. apel sau WhatsApp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 58. Buna tuturor,

  Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com)

  Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul.

  Nume:
  Suma necesară:
  Durata: un
  țară:
  Scopul împrumutului:
  Venit lunar:
  Numar de telefon:

  Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com

  Vă privește cu toții.

  RăspundețiȘtergere
 59. AȘTEPTAREA UNUI CEL MAI MARE
  Numele meu este Anna Philips. Aceasta este o mărturie a unei vrăji mari "DR IMOSE", care ma ajutat să-mi readuc viața amoroasă înapoi. În ziua în care soțul meu mi-a părăsit, lucrurile au apărut sumbru și atmosfera era greoaie de incertitudini. Totul părea palid și am decis să caut ajutor în vrăjitoarele care au capacitatea de a-mi aduce pe fostul meu soț înapoi. Așa cum am avut în vedere, m-am dus pe internet și după cum ați văzut și în căutarea unui vrăjitor fiabil, am văzut multe mărturii făcute de vrăjitori în recuperarea ex-soților și a celor dragi. Susținută de credința în DR IMOSE, l-am contactat și, după ce i-am explicat lucrurile, a acceptat să facă față provocărilor de pe teren. A făcut minunat bine. Ex-soțul meu se întoarce la mine cu multă grijă și afecțiune. Vreau, prin urmare, să profit de această ocazie pentru a-i aduce un omagiu pentru serviciul său dezinteresat situației mele. Lăudabil, el a arătat curajul să-și asume sarcina descurajantă de a găsi soluții pentru aproape orice problemă. Contactați-l prin e-mail: imoseolutiontemple@gmail.com. apel sau WhatsApp la +1-(619)-830-4690

  RăspundețiȘtergere
 60. Numele meu este Marisa Saenz, vreau să spun rapid lumii că există o reală vrăjitoare online care este puternică și autentică, am fost cea mai mare septică din lume. N-am crezut vreodată în vrăji magice sau ceva de genul ăsta, dar mi sa spus de o sursă sigură să-l contactez pe Dr. Isikolo și cu mine. O mișcare de vrajă mă ajută să-mi recuperez relația cu soțul meu EX, când sa încheiat și sa întors la mine de mult timp acum (acum 3 luni). Mi-a făcut o vrajă și timp de 24 de ore după ce a fost lansată vraja, primesc un text de la soțul meu EX spunând că-i pare rău pentru durerile pe care mi le-a pus cu adevărat și lacrimile pe care mi le provocase și că nu o va face un astfel de lucru pentru mine din nou în viața lui din nou. Am fost foarte surprins și, de asemenea, am fost fericit, așa că iată că i-am iertat și acum trăim împreună mai fericit decât oricând și El vrea mereu să fie alături de mine și nu poate face nimic fără prezența mea. Oricine este în aceeași linie de problemă sau altul și vrea să-l contacteze, ar trebui să îl contacteze acum pe această adresă de e-mail. Email: isikolosolutionhome@gmail.com. sau pe WhatsApp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 61. Vreau ca lumea să cunoască un om grozav, care este bine cunoscut sub numele de Dr. IMOSE, are soluția perfectă pentru problemele legate de relații și probleme de căsătorie. Principalul motiv pentru care am fost la doctorul Isikolo. a fost o soluție pentru modul în care pot să-mi recuperez soțul, pentru că în ultima vreme am citit câteva mărturii pe internet pe care unii le-au scris despre dr. IMOSE și am fost atât de mulțumit și am hotărât să solicit asistență de la el pe e-mailul său imosesolutiontemple@gmail.com), care a făcut o treabă perfectă, aruncând o vrajă pe soțul meu, ceea ce la făcut să se întoarcă la mine și să ceară iertare. Nu voi opri publicarea numelui pe net din cauza muncii bune pe care o face . Voi scăpa de contactul lui pentru utilitatea celor care au nevoie de ajutorul lui. Email-ul său este e-mail: imoseolutiontemple@gmail.com. sau Whatsapp-l pe +1-(619)-830-4690 Îl puteți contacta astăzi și puteți rezolva problema

  RăspundețiȘtergere
 62. Sunt Sabrim cu domiciliul in Romania, ma luptam financiar pentru un timp acum si nu am putut obtine un imprumut de la banca mea si alte unitati de credit cu care am aplicat datorita scorului meu de credit. Dar un prieten de-al meu mi-a povestit despre împrumutul de rechin împrumutat Investments Limited și cum a fost ajutat de împrumutul de rechin. La început m-am îndoit de el pentru că am încercat o mulțime de creditori care nu mă puteau ajuta. el a sfătuit, încerc să fiu convins, așa că i-am contactat prin e-mail: (eazysharkloan247@gmail.com) și după ce am trecut prin procesul de împrumut mi-au acordat o sumă de credit pentru care am solicitat. Vreau să mă adresez tuturor celor care au nevoie de asistență financiară cu amabilitate să contacteze această companie pentru ajutorul dvs. de împrumut prin e-mail (eazysharkloan247@gmail.com).

  RăspundețiȘtergere
 63. Buna,

  Privind pentru un împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc. Sunt creditor privat, acord credite companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi scăzute și rate rezonabile de 2%. Trimiteți la: christywalton355@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 64. Oferta de împrumut urgentă și fiabilă se aplică acum.
  murphybrooks001@gmail.com)

  Cauți un împrumut comercial? împrumutul personal, împrumutul ipotecar, împrumutul ipotecar, exercițiul elevului, împrumutul de consolidare a datoriilor, împrumuturile negarantate, capitalul de risc etc. Ați fost respins de o bancă sau de o instituție financiară pentru orice motiv? Suntem creditori privați care oferă credite companiilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 2%. Dacă sunteți interesat de un împrumut? Contactați-ne astăzi la (murphybrooks001@gmail.com) și obțineți împrumutul dvs. astăzi.  OPORTUNEA DE ÎMPRUMUT URGENT, CERERE ACUM DACĂ AȚI NEVOIE BANI URGENTE PENTRU AFACEREA TA.

  Aveți nevoie de un împrumut de urgență și de altă asistență financiară?
  Imprumutul tuturor tipurilor de credite la dobanda de 2% (2%). trimiteți-ne un e-mail acum
  prin: murphybrooks001@gmail.com cu următoarele informații dacă
  aveți nevoie de un împrumut de urgență, acesta este 100% garantat ©.

  Numele complet:
  Ani:
  Numar de telefon:
  Țară:
  Ocupaţie:
  Valoarea împrumutului
  Durata împrumutului
  Scopul creditului:
  Venit lunar:

  Contactați biroul nostru cu e-mailul de mai jos Email: murphybrooks001@gmail.com

  Salutari,
  Murphy împrumuturi împrumuturi.

  RăspundețiȘtergere
 65. Numele meu este Dorina vihaan, sunt fericit pentru că rugăciunile mele au răspuns în cele din urmă, au dorit întotdeauna să-și recâștige fostul soț, pentru că am vrut familia mea să fie fericită până când am întâlnit doctorul Egbo online care mi-a rezolvat problemele.
  Împărtășesc această mărturie deoarece cred că și ei sunt oameni care au nevoie de soluții la astfel de probleme. Când fostul meu soț mi-a lăsat, am fost foarte devastat și l-am vrut întotdeauna înapoi, dar a ajuns într-o perioadă în care nu l-am mai dorit din cauza durerilor pe care mi-a făcut să trec.
  Dar după 3 ani, primul meu fiu avea 6 ani, a venit acasă de la școală și a spus că îi lipsește pe tatăl său și pe toată dragostea pe care a arătat-o ​​când era în jurul nostru. Sentimentul se repezi prin mine ca o emoționantă tulburare și am avut de asemenea un impuls uriaș pentru a mă lupta pentru al avea înapoi.
  Ceea ce sa întâmplat cu noi care a dus la separarea noastră este ceea ce nu m-am putut gândi la ceea ce, pentru că nu l-am jignit niciodată pentru că știu motive.
  După suficiente gânduri și dureri, am contactat dregbosolutioncenter@gmail.com pentru site-ul de reconciliere după ce am citit despre el cum a ajutat pe alții cu problema lor asemănătoare cu a mea. Am contactat e-mail-ul lui și i-am explicat tot ce am făcut cu fiul meu din cauza soțului meu. Dr egbo răspunde la mine și promite-mi să nu-mi fac griji că se va întoarce la noi, mi-a spus tot ce trebuie să facem pentru câteva zile și niște rugăciuni și încântare.
  După aproape o săptămână, soțul meu ne-a contactat și ne-a părut foarte rău și a fost atât de rușinat de sine să se întoarcă acasă, după ce a terminat apelul, îl chem înapoi și l-am rugat să se întoarcă acasă pentru că noi totul îi lipsește serios și l-am iertat.
  a doua zi, soțul meu se întoarce acasă la mine și la băiatul meu și suntem foarte fericiți și bucuroși împreună acum.
  Sunt foarte fericit să scriu fiecare trup să știe despre noua mea familie și bucurie și ce a făcut tatăl meu Egbo pentru mine și familia mea.
  vă rog, dacă treceți astfel de lucruri chiar acum, vreau să contactați adresa de e-mail privată pentru o soluție perfectă.
  dregbosolutioncenter@gmail.com. mulțumesc pentru timpul acordat.

  RăspundețiȘtergere
 66. Cum am întors sotul meu. Am Hana Matija după nume Nu am crezut vreodată în vrăji sau magie până când am întâlnit această vrajă o dată când am venit să-mi văd prietenul în indian anul acesta la un summit de afaceri. Am vrut să spun că un bărbat care se numește Doctor Isikolo este foarte puternic și ar putea ajuta la vrăjitorie să-ți aducă înapoi pe cineva dispărut, pierdut, iubitor de rău și vraja magică a vrajii sau vraja pentru o slujbă bună sau vraja norocului. mărturie pentru că omul pe care-l dorisem să mă căsătorească m-a lăsat cu 5 săptămâni înainte de nunta noastră și viața mea a fost inversă pentru că relația noastră a fost de 3 ani. L-am iubit cu adevarat, dar mama lui a fost impotriva noastra si nu a avut nici un loc de munca platit. Când am întâlnit această vrăjitoare, i-am spus ce sa întâmplat și i-am explicat situația lucrurilor. La început am fost indecis, sceptic și îndoielnic, dar tocmai am încercat. Și în 7 zile când m-am întors în Canada, prietenul meu (acum soț) mi-a chemat singur și a venit să-mi cer scuze că totul a fost stabilit împreună cu mama și familia lui și că a primit un nou interviu pentru a ne căsători. Nu mi-am dat seama că doctorul Isikolo a cerut doar numele meu și numele prietenilor mei și tot ce doream să facă. Ei bine, suntem fericiti de casatorit acum si ne asteptam la micul nostru copil, iar sotul meu a primit noul loc de munca si viata a devenit mult mai buna. Adresa de email a acestuia este: isikolosolutionhome@gmail.com. sau pe Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 67. Aceasta este mărturia mea despre lucrarea minunată făcută de Dr. Isikolo pentru mine. Sotul meu ma abandonat pe mine si pe copii si m-am dus sa stau cu o alta femeie pe care tocmai la intalnit. Și femeia ia spus că nu va avea niciodată de-a face cu mine și copiii mei pentru asta, eu și copiii am suferit și am călcat o luptă, dar eu am decis să fac toate mijloacele de a face sigur că familia mea se întâlnește așa cum o folosește, apoi m-am dus acolo acolo am văzut atât de multe discuții bune despre această vrăjitoare numită Dr. Isikolo pe site-ul său http: drisikolosolutionhome.webnode.com, așa că a trebuit să-l contactez și să-i explic problema mea pentru el și în numai 24 de ore după cum a promis, soțul meu sa întors acasă și comportamentul lui sa întors la bărbatul cu care m-am căsătorit. Nu pot sa multumesc castigatorului de vraja suficient pentru ceea ce a facut pentru mine, sunt foarte recunoscator si nu voi opri niciodata sa-i public numele pe internet pentru munca buna pe care a facut-o pentru mine, din nou aici este site-ul lui http:drisikolosolutionhome.webnode.com și e-mailul său este isikolosolutionhome@gmail.com. sau pe Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 68. Nimeni nu ar trebui să se îndoiască de puterea lui DR ISIKOLO, deoarece este mare în lucrările sale. Numele meu este Alice Edgar. Adu-mi soțul meu înapoi este ceea ce mă așteptam cel mai puțin și nu mi-aș putea imagina niciodată. Eu și soțul meu am fost căsătoriți timp de patru ani și am trăit fericit, dar dintr-odată sa schimbat complet și sa întors de la mine și nu am știut niciodată ce sa întâmplat, am încercat să-l întreb pe el, dar a refuzat să-mi spună ce problema este și, odată cu trecerea timpului, a căutat un divorț. Am fost atât de îngrijorat și confuz, și am făcut toate cele mai bune posibilități pentru al aduce înapoi, dar totul a fost în zadar și m-am gândit că toată speranța a fost pierdută, iar în căutarea unei ieșiri, un prieten de-al meu care avea o problemă similară mi despre o minunată vrăjitoare numită Dr. Isikolo care a ajutat-o ​​să-și rezolve problema. Nu folosesc niciodată credința în vraja care mi-a fost dată toată viața pentru că nu m-am gândit niciodată că va funcționa, dar am încercat să-i dau omului asta o șansă și spre cea mai mare surpriză, a făcut munca lui și a dat un rezultat pozitiv și am reușit să- soțul meu înapoi. Chiar și după ce vrăjitorul și-a făcut lucrarea, am descoperit că soțul meu a căzut atât de mult în dragoste cu mine, spre deosebire de înainte. Această împușcare a vrăjilor nu este spalarea creierului, dar el și-a deschis ochii pentru a vedea cât de mult îmi place și am nevoie de El, iar acum sunt o femeie fericită din nou și nu știu ce să fac pentru această castă de vrajă Mare și deci folosesc acest lucru ocazia de a spune oricui are probleme similare să-l trimită prin e-mail pe isikolosolutionhome@gmail.com. sau pe Whatsapp pe +2348133261196.

  RăspundețiȘtergere
 69. Am fost în mizerie financiară pentru ultimele luni, sunt o mamă singură cu copiii să aibă grijă. Numele meu este Mohammed Faten și sunt din Arabia Saudită Al Artaweeiyah. Cu câteva săptămâni în urmă Prietenul meu ma vizitat și, în timpul discuției noastre, mi-a povestit despre episcopul Elijah Loan Comapny că poate să mă ajute din situația mea financiară, nu am crezut niciodată pentru că am cheltuit atât de mulți bani împrumutătorilor care nu au făcut nimic altceva decât să fug cu banii mei. Ea a sfătuit, am încercat pentru că ea și câțiva dintre colegii ei au fost salvați și de acest împrumutător din Godsent, cu împrumuturi pentru a-și reînvia afacerile pe moarte și pentru a-și achita facturile. așa că l-am trimis prin poștă și mi-am explicat totul despre situația mea financiară și, prin urmare, m-am dus prin procesul de împrumut care a fost foarte scurt și ușor .. După ce cererea mea de împrumut în valoare de 760.000 Riyals a fost acordată, tot ce am făcut a fost să urmăresc procesarea și să coopereze și astăzi sunt un proprietar de afaceri mândru care împărtășește mărturia credincioșilor trimisi de Dumnezeu. Puteți să-l ajungeți prin intermediul companiei prin e-mail: bishopelijahloanfirm002@hotmail.com SAU WhatsApp: +2349035555247

  Mohammed Faten

  RăspundețiȘtergere
 70. Numele meu este Samathan, Prietenul meu ma lasat cu o luna in urma si pleca cu o alta femeie cu 7 ani mai in varsta decat el, ma simt ca viata mea este complet peste o zi asa ca am fost navigarea cautand pe internet pentru ajutor am citit pe internet cum o vrăjitoare au ajutat mai mulți oameni să ajungă acolo în dragoste. Am fost depresivă pentru ultima lună și ceea ce am nevoie este să-l dau înapoi și să trăiesc cu el fericit. așa că am decis să o încerc, așa că am contactat vrăjitorul numit Dr. Isikolo și mi-a explicat problemele mele și el a aruncat o vrajă de dragoste pe care o folosesc pentru a-mi aduce prietenul înapoi și acum viața mea este completă și amândoi suntem foarte fericiți cu relația. și sunt cu adevărat recunoscător acestui om pentru ceea ce a făcut pentru mine și familia mea, vă mulțumesc foarte mult și voi continua să spun mărturia mea mereu. pentru cei care au nevoie de ajutor sau cu aceeași problemă ca mine ar trebui să-l contactați pe adresa de e-mail isikolosolutionhome@gmail.com. sau pe Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 71. Prietenul meu de doi ani mi-a lăsat o altă fată pentru că îl acuză că a văzut o altă fată și de atunci am încercat să-l duc dar el refuză să se întoarcă la mine, nu răspundea la apelul meu sau la e-mail și chiar nu avea prieteni pe mine în cartea de față și mi-a spus că sa terminat cu mine. căutam pe internet pentru ajutor și am văzut o mărturie despre modul în care o vrăjitorie le-a ajutat să-și facă ex back, așa că am decis să o încerc și l-am contactat și i-am explicat problemele mele și el a aruncat o vrajă de dragoste pentru mine si sa ma garantez ca zilele trecute mi se vor intoarce la mine si la cea mai mare surpriza mea a treia zi, o mare miracol a cazut asupra mea si ex-ul meu a revenit la mine in a treia zi si ma implorat pentru iertare. voi continua să-i public numele pentru că este Mântuitorul meu și suntem fericiți căsătoriți acum. Dacă aveți nevoie de el să vă ajute E-mail isikolosolutionhome@gmail.com. sau pe Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 72. Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Deaux Finance Limited oferă împrumuturi companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. vă rugăm să ne contactați prin e-mail; (deauxfinance@gmail.com)
  Manager: Helen Wilson
  E-mail: (helenwilson719@gmail.com)
  Mulțumesc

  RăspundețiȘtergere
 73. Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com)
  Mulțumesc

  RăspundețiȘtergere
 74. N-am crezut niciodată în roluri de vrajă până când viața mea nu sa despărțit atunci când iubitul meu de 5 ani a hotărât să o cheme să renunțe. Am fost atât de devastat, încât am avut un accident care ma lăsat la pat. Dupa 8 luni de durere emotionala si lipsit de griji, un prieten de-al meu ma prezentat intr-o anumita vraja, dupa ce am fost scamat de diverse vrajitoare falsa numite dr ini, dr evu si dr ewatu. Am fost prezentat doctorului Isikolo. În mai puțin de 3 zile am văzut minuni, iubitul meu sa întors la mine și viața mea sa întors exact ca un puzzle complet ... Am fost atât de fericit ... Dr. Isikolo are tot felul de vrăji de la sarcină la iubire, de la angajare la loterie de viză câștigătoare. Are vraja pentru a opri divorțul, vraja pentru a face pe cineva să arate atractiv și altele. Iată contactul lui numai pentru persoanele serioase, poate că ar fi de ajutor .... isikolosolutionhome@gmail.com sau Whatsapp pe +2348133261196. Minunat Dr. Isikolo .... Multumesc mult, sunt foarte recunoscator in timp ce mi-ai salvat viata.

  RăspundețiȘtergere
 75. Recunoștința mea față de marea mamă DR pentru că mi-a oferit ocazia de a-mi testa puterea. Mă întrebam de ce cei mai de succes oameni vorbesc despre el, chiar și în vecinătatea mea, despre modul în care a adus înapoi pe fostul iubitor și ia făcut să-și atingă oportunitățile pierdute și a reușit să facă tot ce fac. Nu mă îndoiesc decât atunci când am încercat puterea sa luna trecută prin e-mailul său (mamuduhighspiritualspell@gmail.com). DR mamudu a aruncat o vrajă de reuniune și mi-a adus partenerul după trei luni de la separarea noastră în cele trei zile pe care le-a promis. Promit să vă împărtășesc recunoștința ... Conectați-vă la el și împărtășiți-vă mărturia, ... mamuduhighspiritualspell@gmail.com, de asemenea, cu privire la următoarele aspecte

  1) Dacă doriți să vă recuperați ex.
  (2) Dacă aveți întotdeauna vise rele.
  (3) Vrei să fii promovat în biroul tău.
  (4) Vrei ca femeile / bărbații să alerge după tine.
  (5) Dacă vreți un copil.
  (6) Vrei să fii bogat.
  (7) Vrei să-ți angajezi soțul / soția să fie a ta pentru totdeauna.
  (8) Dacă aveți nevoie de asistență financiară.
  (9) Cum te-au înșelat și vrei să recuperești banii pierduți.
  (10) dacă doriți să vă opriți divorțul.
  (11) dacă vrei să divorțezi soțul tău.
  (12) dacă doriți să vi se acorde dorințele.
  (13) Sarcina de a concepe copilul
  (14) Asigurați-vă că câștigați dosarele problematice și divorțul indiferent de cum
  (15) Împiedicați căsătoria sau relația voastră de rupere.
  Încă o dată, adresa de e-mail este mamuduhighspiritualspell@gmail.com
  sitio web https://mamuduhighspiritua.wixsite.com/spell

  O WhatsApp ro +13478712077
  sitio web https://mamuduhighspiritua.wixsite.com/spell

  O WhatsApp en +13478712077

  RăspundețiȘtergere
 76. Scriu asta pentru că vreau să mărturisesc cât de mare ești Dr. Isikolo pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Toată lumea trebuie să știe! Sunt foarte multumit si fericit acum. Nu pot spune cât timp a trecut de când am cumpărat vrăjile online, dar nici unul nu a avut aceleași rezultate ca ale dvs. Jason sa mutat cu mine cu 1 săptămână în urmă. Am fost un pic speriat și nervos când doctorul Isikolo mi-a spus că va arunca vraja și omul meu se va întoarce la mine în 2 zile. Sa întâmplat cu adevărat și confirm pozitiv rezultatele cu bucurie că Jason a revenit acasă la mine după 2 zile când El mi-a arătat vraja. Știu că ar fi trebuit să vă fi trimis mesaje înainte, dar am fost puțin speriat că a aflat despre vraja pe care ai făcut-o și am eliminat toate e-mailurile tale. Oricum, pot să-i spun tuturor clienților viitori care citesc acest lucru că fac alegerea potrivită pentru a merge cu tine pentru o vrajă. A fost întotdeauna o comunicare excelentă cu dvs. și toate serviciile pe care le oferiți sunt doar excelente. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine .. CONTACT Dr. Isikolo pe isikolosolutionhome@gmail.com. sunați sau ce-l puneți pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 77. Buna tuturor. Am vazut comentarii de la oameni care si-au luat deja creditul de la ANGGA DIMAN si apoi am decis sa-mi aplica recomandarile si doar cateva ore in urma am confirmat in contul meu personal o suma totala de 30.000 de dolari pentru care am cerut. Aceasta este o veste buna si sfatuiesc pe oricine care are nevoie de un împrumut real pentru a aplica prin e-mailul lor (anggadiman1@gmail.com) Sunt fericit acum ca am obtinut imprumutul pe care l-am solicitat

  RăspundețiȘtergere
 78. Iată pentru a mărturisi ce a făcut acest boxer de vrajă mare pentru mine. Niciodată nu cred în turnare până când nu am fost tentat să încerc. Eu și soțul meu am avut multe probleme în a trăi împreună, nu mă va face întotdeauna fericit pentru că sa îndrăgostit de o altă doamnă în afara căsătoriei noastre. Am încercat tot ce mi-a fost pentru a mă asigura că soțul meu a lăsat această femeie, dar cu cât vorbesc mai mult cu el, cu atât mă face mai trist, așa că căsnicia mea a căzut să divorțeze pentru că îmi acordă mai multă atenție. Cu toate aceste dureri și anxietate, am decis să contactez doctorul doctorului pentru a vedea dacă ar putea funcționa din nou între mine și soțul meu. Acest cerc de vraja Medicul mi-a spus că soțul meu este într-adevăr într-o mare problemă pentru că a fost fermecat de o magie, așa că ia spus că va face totul ca de obicei din nou. el a mers înainte și mi-a aruncat mândria după trei zile de vrajă pe care soțul meu mi-a schimbat complet și mi-a cerut scuze să-mi spun cum mi-a tratat singur, mulțumesc cu adevărat doctorului pentru a-mi lua soțul la mine vreau ca toată lumea să-l contacteze pentru cei care au probleme cu problema căsătoriei și probleme cu relația pe care o va rezolva pentru dvs. Adresa lor de email este aici: spellspecialistcaster937@gmail.com
  1) Dacă doriți să vă întoarceți înapoi.
  (2) dragoste joc
  (3) Vrei să fii promovat în birou.
  (4) Vrei ca femeile / bărbații să fugă pentru tine.
  (5) Dacă vreți un copil.
  (6) Vrei să fii bogat sau să câștigi o loterie.
  (7) Vrei să-ți ceri soțul să fie al tău pentru totdeauna.
  (8) Dacă aveți nevoie de sprijin financiar.
  (9) Dacă nu vă puteți întâlni cu partenerul.
  (10) pentru a opri divorțul.
  (11) dacă vrei să te diferențiezi de soțul tău
  (12) dacă doriți dorințele voastre.
  (13) Sarcina vrăji să gândească copilul
  (14) Garanție câștigați cazuri juridice tulburi și divorț indiferent de scenă
  (15) Anulați-vă căsătoria sau relația să nu se rupă.
  Din nou, adresa de e-mail este spellspecialistcaster937@gmail.com
  Orice doriți, îl veți primi de la un medic, contactați-l, explicați-i problema și rezolvați-l.

  RăspundețiȘtergere
 79. Buna, eu sunt Malan Dupa ce am avut relatii cu John de ani de zile, ma terminat, am facut totul ca sa-l intorc, dar totul a fost zadar, l-am dorit inapoi atat de mult pentru dragostea pe care o am pentru el, am intrebat el pentru tot ce am făcut promisiuni, dar el a refuzat. Mi-am explicat problema prietenei mele și mi-a sugerat să prefer să contactez un vrăjitor care să mă ajute să arunc o vrajă să-l aducă înapoi, dar eu sunt cel care nu sa gândit niciodată la vraja, nu aveam de ales decât prietena mea mi-a dat contactul medicului pe care el deja ea pentru a obține soțul ei înapoi, de asemenea, dar pentru mine nu am obișnuit să cred în orice vraja caster, dar i-am da doar tryiny, am contactat medicul prin e-mail-ul meu prietenul meu mi-a dat și Doctorul mi-a răspuns a doua zi și i-am explicat ceva pentru el și sa consultat cu dumnezeul său și am urmărit tot ce mi-a cerut să fac și mi-a spus că nu există nici o problemă că totul va fi bine înainte de trei zile ex se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat mândria și surprinzător în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Ex-ul meu ma sunat, eram atât de surprins, am răspuns la conversații și tot ceea ce a spus a fost că îi era atât de rău pentru tot ce dorea să mă întorc la el, că mă iubește atât de mult. Am fost atât de fericit și am mers la el, care a fost modul în care am început să trăim împreună fericit din nou. De atunci am promis că oricine știe că am o problemă de relație, aș fi de folos persoanei, referindu-mă la singura vrăjitoare adevărată și puternică care mi-a ajutat cu problema mea. Email: spellspecialistcaster937@gmail.com îl puteți trimite dacă aveți nevoie de ajutorul său în relația dvs. sau în orice alt caz.
  1) vrăji vrăji
  2) a pierdut vrăji de dragoste
  3) Vrăjile de divorț
  4) Vrăji de conectare
  5) Vraja de legare.
  6) vrăji de rupere
  7) Bannlys un fost iubit
  8.) Vrei să fii promovat în vraja de birou / loterie
  9) doresc să-ți satisfacă iubitul
  Contactați acest mare om dacă aveți vreo problemă pentru o soluție durabilă
  prin e-mail; spellspecialistcaster937@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 80. numele meu este Marry, am plecat și lucrez la Canada.
  Mi-ar plăcea lumea să știe despre vrăjitoria mare care ma ajutat cu problema mea de relație când soțul meu mă înșela pe mine cu o altă femeie și a amenințat că are un divorț și că poate să obțină custodia copilului nostru unde am privit in jos Nu puteam sa cred ca am simtit ca mi-ar lua viata nu pana cand am impartasit problemele mele cu cel mai bun prieten al meu si am fost frustrat, nu stiam ce sa fac din nou decat sa-i inform pe prietenul meu despre ce se intampla si sa adresat mie la vrăjitorul pe care l-am contactat Doctorul pentru ajutor după două zile, soțul meu sa schimbat brusc acum iubitor, îngrijitor, mereu îngrijorându-mă. Sunt atat de mare plin de vraja de castrare am decis sa-i raspandesc templul facand astfel intr-o stare similara de astazi pot obtine ajutor cu usurinta inainte ca ceva rau sa se intample cu relatia lui / ei Relatie puternica castel este spellspecialistcaster937@gmail.com esti liber să-l contactezi despre ceva din viața ta am auzit că poate face și mai mult ... poate rezolva în felul următor
  1. Învățați-vă iubitul sau faceți din nou
  2. Shot spiritual
  4. Vraja banilor
  5. Vraja de longevitate
  6. Ortografia prosperității
  7. Joc de protecție
  8. Obțineți un ortografie de locuri de muncă
  9. A deveni manager de ortografie
  10. Obțineți un împrumut imens fără să plătiți vreo taxă
  11. Ia-ți banii înapoi
  12. Vraja copiilor
  13. Ortografia sarcinii
  14. Ortografia libertății
  15. vrăjitorie de dragoste
  16, lipsă ortografie
  17. Ortografie umană invizibilă
  18. Succes sau pasiune
  19. Vrăjirea căsătoriei
  20. Ortografia respinsă
  21. Vraja de popularitate
  22. Vraja uciderea
  23. Vraja de cancer
  24. Vrăjile forțelor naturale
  25. Vraja de nebunie
  26. Permis de împrumut gratuit pentru casa
  27. Perioada de producție a filmelor și filmelor
  28. Vraja HIV / SIDA
  29. Ortografia tuberculozei
  30. Pierdeți greutatea și ortografia corpului
  31 vraja lupilor
  32 vrăji de frumusețe
  vă rugăm prietenii mei să nu vă ascundeți sentimentul pentru că o problemă este o problemă, rezolvați-vă, simțiți-vă liber și contactați-l pe Doctor, vorbiți cu el și nu mințiți despre problema dvs., contactați-l prin e-mail; spellspecialistcaster937@gmail.com
  Cred că și tu îți vei spune mărturia ta de îndată ce îl vei contacta.

  RăspundețiȘtergere
 81. Ai nevoie de un împrumut pentru a-ți plăti facturile sau pentru a cumpăra o casă, Mașină? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere? Faceți-vă visele prin intermediul contactând Christy Walton Finance, acordăm împrumut cu o rată a dobânzii de 2% dacă ne interesează, contactați-ne cu e-mailul de mai jos, împreună cu aceste detalii: christywalton355@gmail.com

  Numele vostru:
  Suma necesară:
  țară:
  Durata împrumutului:
  Numar de telefon:

  E-mail: christywalton355@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 82. Vă rog să citiți cu atenție vestea mea bună și sunt sigur că vă va afecta viața în mod pozitiv cu privire la modul în care soțul meu sa întors acasă!
  Am fost în robie mare timp de 4 ani suferind în mâinile unui soț înșelător. Am trăit fericit până când a vrut să-i spună prietenului său vechi de timp și a început să o întâlnească din nou în afara căsătoriei noastre și, înainte să-mi dau seama, nu mai avea grijă de propria sa familie, în măsura în care intenționa să se căsătorească cu ea și să mă divorțeze. I-am plâns și l-am raportat membrilor familiei, dar el nu a ascultat pe nimeni și a tăiat povestea scurtă, am venit în căutarea unui adevărat vrăjitor care să-i distrugă relația și să-l facă să revină la mine și la cei doi copii ai noștri; în căutarea mea am văzut oameni care împărtășesc mărturie despre modul în care căsătoria lor a fost restaurată de Dr. Isikolo și i-am ales e-mail-ul și i-am spus problema prin care trecusem și a acceptat să mă ajute și mi-a spus să nu-mi fac niciodată griji. Dupa ce terminase vraja, in a doua zi, amandoi au avut o cearta si a bătut prietena si sa întors acasă cerându-mi sa-l iert ca ochii lui sunt clare acum ca nu va face niciodata nimic care sa doara familia lui din nou și promite să fie un tată grijuliu și niciodată să nu-mi trișeze din nou. Sunt atât de fericit că nu l-am pierdut față de fată și toată aprecierea îi revine dr. Isikolo pentru lucrarea sa mare. Esti o vrajitoare Marele vrajitor si pentru toti cei care se confrunta cu aceasta sau o problema asemanatoare cu aceasta, te rog sa-l contactezi acum pe isikolosolutionhome@gmail.com. sau pe Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 83. Vreau să împărtășesc o mărturie a vieții mele fiecăruia. Numele meu este Lora Fernanda din Londra, m-am căsătorit cu sotul meu Luis Gomez, îl iubesc atât de mult încât am fost căsătoriți de 5 ani cu doi copii. când sa dus la o vacanță în Mexic, ma sunat și mi-a spus că nu mai este interesat de căsătorie. am fost atât de confuz și de căutând ajutor, nu știu ce să fac până nu mi-am întâlnit-o pe prietenul meu Lina și i-am spus despre problema mea. mi-a spus să nu-mi fac griji că a avut o dată o problemă asemănătoare și mi-a prezentat un bărbat numit DR Isikolo care a făcut o vrăjitoare pe fosta ei soție și la readus la ea după 3 zile. D-ră Lina cere-mi să contactez DR Isikolo. L-am contactat să mă ajute să-mi aduc înapoi pe soțul meu și mi-a cerut să nu-mi fac griji că zeii tatălui său vor lupta pentru mine. Mi-a spus că, în două zile, el mă va reuni împreună cu soțul meu. După două zile, soțul meu a sunat și mi-a spus că se întoarce să caute lucruri cu mine, am fost surprins când l-am văzut și a început să plângă pentru iertare. Chiar acum sunt cea mai fericită femeie de pe pământ pentru ceea ce mi-a dorit Lina și această mișcare mare de vrajă a făcut pentru mine și familia mea, îl puteți contacta cu privire la orice problemă din această lume. El este cel mai bun vrăjitor pe internet până acum
  email: isikolosolutionhome@gmail.com sau Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 84. Buna tuturor. Am vazut comentarii de la oameni care si-au luat deja creditul de la ANGGA DIMAN si apoi am decis sa-mi aplica recomandarile si doar cateva ore in urma am confirmat in contul meu personal o suma totala de 30.000 de dolari pentru care am cerut. Aceasta este o veste buna si sfatuiesc pe oricine care are nevoie de un împrumut real pentru a aplica prin e-mailul lor (anggadiman1@gmail.com) Sunt fericit acum ca am obtinut imprumutul pe care l-am solicitat

  RăspundețiȘtergere
 85. Bună ziua, doamna Victoria Joel de la Usa am descoperit că există atât de multe înșelăciuni care se prefac că vă oferă un ajutor, dar promit să împărtășesc această mărturie în întreaga lume pentru că Ex-Lover-ul meu se întoarce la mine și astăzi cu tot respectul vreau să-i mulțumesc ... Dr. Ogiri pentru că l-au ajutat să-mi recupereze ex-iubitul, am fost în dureri mari până când am întâlnit un prieten care ma ajutat să îl contactez pe doctorul Ogiri și mi-a făcut o vrăjitorie și mi-a spus să aștept doar 24 de ore Iubitorul mă va suna și am făcut-o în conformitate cu instrucțiunile care mi-au fost date de el și, surprinzător, în 24 de ore, Ex Lover mi-a sunat cu adevărat și mi-a cerut scuze pentru tot ce mi-a provocat eu sunt foarte fericit astăzi, pentru că suntem fericiți căsătoriți cu un copil . Sunt cea mai fericita femeie pe pamant astazi, pentru ca Dr. Ogiri a facut o fapta minunata in viata mea si voi continua sa impartasesc aceasta marturie, daca v-ar placea sa il contactati pe Dr. Ogiri. In cazul in care ai fost cu o inima zdrobita si tu doresc să vă întoarceți înapoi doar contactați același om Via mail .. Ogirispiritualshrine @ gmail.com

  el este specializat în toate tipurile de vraja de turnare, cum ar fi:

  1. Obținerea iubitului tău înapoi.
  2. vraja de rachetă
  3. vraja herpesului
  4. Obțineți o vrăjitoare de locuri de muncă.
  5. Vraja de sarcina
  6. Vrăjitoria căsătoriei
  9. Vraja de popularitate
  7. Vraja de cancer
  8. vraja lunga de viata
  9. Vraja HIV / SIDA
  10. Vrăjitorul HPV

  Un om care poate aduce familia împreună ca unul ... contactați-l și vă problema dvs. va fi vindecată cu succes contactați-l astăzi pe adresa de e-mail și problema dvs. vom fi rezolvați contactați-l prin e-mail: (Ogirispiritualshrine@gmail.com)

  RăspundețiȘtergere
 86. N-am știut că oamenii au încă puteri și fac lucrurile să se întâmple așa. Eu sunt Klara Tomi din Germania. soțul meu a lăsat-o pe mine și pe copilul meu pentru o altă fată acum un an, de atunci, viața mea a fost plină de durere, durere și traume pentru că a fost prima mea dragoste și am fost împreună de-a lungul anilor și nu mi-am putut imagina viața fără el . Am vazut cateva marturii despre un mare cascador DR Isikolo si cum ii ajuta pe oameni din intreaga lume sa poata aduce inapoi amantul in cateva zile, initial am ras si mi-a spus ca nu ma intereseaza ci datorita iubirii pe care o am pentru omul meu am consultat vraja mare și la surprinderea mea cea mai mare după două zile, soțul meu ma sunat pentru prima dată după trei ani că mi-a lipsit și că îmi pare atât de rău pentru tot ce mi-a făcut să trec, că el vrea să mă întorc, ne vom petrece viața împreună și vom promite să nu mai părăsesc niciodată pe mine și pe copilul meu. Încă nu-mi pot crede ochii, pentru că este foarte incredibil, este prea bun pentru a fi adevărat. Tot ce pot spune este că vă mulțumesc DR Isikolo că mi-ați adus soțul la mine și la copilul meu și pentru oricine ar avea nevoie de ajutorul acestei vrăji mari, vă rog să-mi permiteți să-i dați poșta aici isikolosolutionhome@gmail.com. sau pe Whatsapp pe +2348133261196. contactați-l și rezolvați problemele emoționale sau maritale.

  RăspundețiȘtergere
 87. Vreau să spun foarte mult datorită lui DR Isikolo că m-ai ajutat să-l aduc înapoi pe prințul din viața mea. am fost atât de surprins pe data de 1 august. În anul 2018, prietenul meu cu care m-am angajat și trebuia să ne căsătorim în martie mi-a spus că nu mai era interesat de relație. m-am simțit blestemat pentru relația mea pe termen lung ca să sfârșesc așa. Partenerul meu a întrerupt toate contactele cu mine. nu stiam niciodata ca un prieten a avut un interes pentru barbatul meu si a mers cat mai departe sa contacteze o vrajitoare pentru a-l ajuta sa-l dea de la mine. Când am văzut o mărturie despre DR Isikolo preotul șef al tuturor vrăjilor înregistrate Caster în toată lumea, mi-a povestit totul și cum au spus celelalte doamne o altă vrăjitoare. Mi-a spus să nu-mi fac griji că în 48 de ore, situația mea va fi sortată. tocmai am crezut, încredere și credință în el că el o va face cu adevărat pentru mine. sus și iată, după 48 de ore, Pavao a sunat să spună că îi pare rău și că a fost lucrarea diavolului. acum sunt fericit. vă rugăm să spuneți întregii lumi că DR Isikolo este cel mai bun vrăjitor și puteți să-l trimiteți prin e-mail pe isikolosolutionhome@gmail.com. sau pe Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 88. Numele meu este Susan Morari, și eu stau la Londra. Viața mea sa întors! După 2 ani de căsnicie ruptă, soțul meu mi-a lăsat cu doi copii, m-am simțit ca și cum viața mea urma să se termine, aproape că m-am sinucis, am fost emoționat în jos de foarte mult timp. Datorită unei vrăjitoare numită DR Isikolo, pe care l-am cunoscut online. Într-o zi credincioasă, când navighez prin internet, am dat peste mărturii despre mărturisirea acestui vrajitor. Unii oameni au mărturisit că le-a adus înapoi pe iubitul lor Ex, unii au mărturisit că reface pântecul, vindecă cancerul și alte boli, că unii au mărturisit că poate vrăji pentru a opri divorțul și așa mai departe. De asemenea, am întâlnit o mărturie specială, despre o femeie numită Sonia, ea a mărturisit despre modul în care a adus înapoi iubitul ei Ex în mai puțin de 2 zile și, la sfârșitul mărturiei ei, a renunțat la adresa de e-mail a lui DR Isikolo. După ce am citit toate acestea, am decis să încerc. L-am contactat prin e-mail și mi-am explicat problema. În doar 24 de ore, soțul meu sa întors la mine. Ne-am rezolvat problemele și suntem mai fericiți decât în ​​trecut DR Isikolo, este într-adevăr un om talentat și nu-l voi opri publicându-l pentru că este un om minunat ... Dacă aveți o problemă și căutați o adevărată și autentică vraja pentru a rezolva toate problemele tale pentru tine. Încercați Înaltul Doctor Isikolo oricând, el ar putea fi răspunsul la problemele dvs. Iată contactul său: isikolosolutionhome@gmail.com. sunați sau ce-l puneți pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 89. Vreau să mulțumesc cocomului că mi-a adus înapoi pe iubitul meu în doar cinci zile Tamara Arratia din Londra. totul arata ca un vis, dar a fost atat de adevarat cat este totul sa intamplat "dupa ce mi-am pierdut prietenul cu o alta fetita timp de patru luni. în acea perioadă, se pare că întreaga lume se prăbușește atunci mi-am dat seama că nu sunt un laș care mi-a permis o doamnă ca mine să o ia și mi-a plăcut bărbatul în timp ce stau și plâng în lacrimi ca un nebun. așa a fost i
  a intrat în contact cu acest mare cocom care mi-a adus înapoi lacrimile o clipire a ochilor in doar 2 zile dupa ce a urmat toate instructiunile fiind întrebă. în prezent trăim fericit ca niciodată. pentru oricine afară acolo, care simte că lacrimile sale înseamnă foarte mult să nu fie pierdut poate contacta Dr. Isikolo cu această adresă de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. sau pe Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 90. Inimaginabile și de necrezut. Aceasta este Martina Petar am o veste bună să împărtășesc întreaga lume. Ai nevoie de fostul tău soț sau iubit de urgență? Vreau să vă spun că nu trebuie să vă faceți griji pentru că am o veste bună pentru cei care se confruntă sau sunt asemănătoși cu această situație, deoarece există întotdeauna o speranță și o soluție pentru toate problemele. Există o castă de vrajă numită DR Isikolo, care vă poate rezolva cu adevărat toate problemele. Obținerea iubitului meu înapoi este ceea ce nu-mi pot imagina, dar când l-am pierdut pe Mike, aveam nevoie de ajutor și de undeva să se răzgândească, dar vărul meu mi-a povestit despre această vrăjitoare care ia ajutat și pe internet. Am crezut că nu va funcționa, dar am încercat doar să-i dau șansa acestui om și am comandat o LOVE SPELL. Două zile mai târziu, telefonul meu a sunat. Mike a fost din nou vechiul său sine și a vrut să se întoarcă la mine! Nu numai că veniți înapoi, acesta este cu adevărat miraculos, iar vrăjitorul îl deschide pentru a ști cât de mult îi iubesc și care are nevoie de el. Această vrăjitorie nu este o spălare a creierului, dar el și-a deschis ochii pentru a ști câtă dragoste trebuie să împărtășim împreună. Îi recomand pe oricine care este în vechea mea situație să-l încerce pentru că el te va ajuta și vei face lucrurile așa cum ar trebui să fie. Dacă aveți o astfel de problemă sau ceva similar, contactați-l pe adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. sau Whatsapp pe +2348133261196 mulțumesc DR Isikolo de fapt ești miraculos și dumnezeii tăi te pot răsplăti vreodată pentru faptele tale bune.

  RăspundețiȘtergere
 91. Soțul meu este un om foarte bogat și sudat. am făcut banii împreună câteva luni mai târziu, a început să se îmbine cu prieteni răi. pe numele meu a avut o afacere cu o altă femeie avocatul familiei ma sună o întrebare dacă eu și soțul meu am avut o lipsă de înțelegere pentru că soțul meu a schimbat numele scris pe mizerie. a luat tot ce avem pentru prietena lui, ceea ce înseamnă că nu am nici o parte din familie. am fost frustrat și descurajat. până când un prieten de sfatul meu să-mi vizitez o vrăjitoare, astfel încât toate problemele mele să fie rezolvate în 48 de ore, apoi am contactat vrăjitoria pe care ea mi-a prezentat-o. Dr. Akhigbe (akhigbespellhome@gmail.com), spiriduși, dr. Akhigbe promite că orice lucru va fi bine. câteva săptămâni mai târziu soțul meu sa întors acasă, în genunchi cerșind, cerându-mi să iertăm și să uităm de trecut și să ne confruntăm cu viitorul viitor. chiar acum sunt în controlul deplin al accesului soțului meu. Multumesc mult doctorului Akhigbe, care mi-a adus înapoi soțul. Dacă aveți aceeași problemă, contactați Dr. Akhigbe prin e-mail. (akhigbespellhome@gmail.com) WHATSAPP +2349035428122

  RăspundețiȘtergere
 92. OPORTUNEA DE ÎMPRUMUT URGENT, APLICĂȚI ACȚIUNE DACĂ AȚI NEVOIE DE UN OFERTA UNOR RĂSPUNSURI URGENTE.
                    (Kelvinloans86@gmail.com)

    Sunteți bineveniți în această companie în această companie Oferim împrumut personal
  și credite pentru afaceri pentru o rată a dobânzii de doar 2%, oferim Împrumut de la
  $ 4.000 de dolari la $ 5.000.000 de dolari,
    Dacă aveți nevoie de un împrumut pentru afacerea dvs. sau pentru a vă plăti datoriile, vă rugăm să ne contactați cât mai curând posibil pentru a vă procesa formularul de împrumut

  FORMULAR DE APLICARE A FORȚEI DE PLĂȚI PLĂTIȚI ȘI RETURNAȚI ACUM.

  1. Numele complet: _________________
  2. Număr de telefon: __________________
  3. Țara: ___________________
  4. Sex: _____________________
  5. Ocupația: _______________________
  6. Venit lunar: ______________
  7. Suma imprumutului solicitat: ___________
  8. Durata: __________________
  9. Vârsta: _______________________

  Contactați biroul nostru cu e-mailul de mai jos Email: kelvinloans86@gmail.com
  WhatsApp: +2348130283464

  Salutari,
  Împrumuturile Kelvin.

  RăspundețiȘtergere
 93. Numele meu este Fried Carol, și am sediul în Columbia. Viața mea sa întors! După 1 an de căsătorie ruptă, soțul meu mi-a lăsat trei copii, am simțit că viața mea urma să se termine, aproape că m-am sinucis, am fost deprimat emoțional de multă vreme. Mulțumită unui spioncaster numit Dr. Oziza, pe care l-am întâlnit online. Într-o zi credincioasă, în timp ce navighez pe internet, am găsit multe mărturii despre această vrăjitoare, în particular. Unii oameni au declarat că a adus înapoi pe fostul iubit, alții mărturisind că restaurează uterul, vindecă cancer și alte boli, alții mărturisesc că poate să vrăjească pentru a opri divorțul și așa mai departe. De asemenea, am dat peste o mărturie specială, era o femeie pe nume Ahiga, ea a mărturisit despre cum a adus-o pe fostul ei iubit în mai puțin de 2 zile și, la sfârșitul mărturiei ei, a renunțat la adresa de e-mail a doctorului Oziza după ce a citit aceasta, am decis să încerc. L-am contactat prin e-mail și mi-a explicat problema. În doar 24 de ore, soțul meu sa întors la mine. Ne-am rezolvat problemele și suntem mai fericiți decât înainte. Dr. Oziza este un om cu adevărat înzestrat și nu-l voi opri publicându-l pentru că este un om minunat ... Dacă aveți o problemă și sunteți în căutarea unui spellcaster adevărat și autentic pentru a vă rezolva toate problemele. Încercați Dr. Oziza în orice moment, el ar putea fi răspunsul la problemele dvs. Aici este contactul dvs .: wiseozizaspiritualhome@gmail.com. Apelați sau ce vă ajută la +2348111448971

  RăspundețiȘtergere
 94. Bună, eu sunt Mary Michael, sunt aici pentru a răspândi această veste bună tuturor pentru cum am recâștigat dragostea soțului meu. Am fost nebun când am mers la o altă fată luna trecută, dar când m-am întâlnit cu un prieten care mi-a prezentat-o ​​pe DrIgbinovia, marele mesager, i-am spus problema lui DrIgbinovia despre cum m-a părăsit soțul meu și, de asemenea, într-o companie mare. Am spus doar că am ajuns în locul potrivit unde voi obține dorința inimii mele fără efecte secundare. Ți-am spus ce-mi trebuie, după evenimente, în următoarele două zile, dragostea mea ma sunat la telefon și îmi cer scuze că am trăit înainte și acum în săptămâna următoare după ce dragostea mea ma chemat să cer iertare, m-au sunat la Un interviu la firma mea dorită, au fost necesare pentru a lucra în calitate de supraveghetor. Sunt atât de fericit și copleșit că trebuie să spun întregii lumi despre cum Drigbinovia mă ajută să-mi dau inima dorința mea. Drigbinovia este un specialist în toate tipurile de vrăji și magie bună. Dacă aveți nevoie de ajutor, contactați Drigbinovia la următoarea adresă de e-mail: doctorigbinovia93@gmail.com

  Mulțumește-mi mai târziu.

  RăspundețiȘtergere
 95. Soțul meu a plecat în Olanda în ultimele șase luni și după aceea a refuzat să vină acasă, am sunat și i-am sunat și a persistat apoi instantaneu ceva nou a fost greșit undeva am căutat ajutat de la verticală la orizontală și totuși fără rezultat. Am plâns și am plâns, dar nu se va întoarce la mine. pe 21 septembrie am luat computerul meu pentru a primi sugestii de formular oriunde am putut atunci am venit peste isikolosolutionhome@gmail.com dar să spun de fapt, deși am vrut să fac orice pentru a avea soția mea înapoi am încă îndoială că acest lucru ar putea lucra pentru că nu cred în superstiție. Răspunsul pe care l-am obținut a fost de mirare că soțul meu a fost strălucit de o altă femeie. am strigat de ajutor, dar el a spus nu vă faceți griji. asta ar trebui să fac și am făcut-o. la cea mai mare surpriză de 48 de ore, pe 23 septembrie, soțul meu a sunat și el a strigat la mine și nu știe ce să fac, am bustul în lacrimi, dar de bucurie. așa că voi folosi acest mediu pentru a îndemna fiecare suflet cu probleme de orice fel încercați și contactați acest e-mail. isikolosolutionhome@gmail.com. call sau Whatsapp pe el pe +2348133261196 Great DR ISIKOLO ESTE UN PROBLEM SOLVER.

  RăspundețiȘtergere
 96. Salutare tuturor! Sunt Kim din Statele Unite ale Americii Sunt aici pentru a depune mărturie în numele acestui mare om care a adus fericirea familiei mele după ce iubitul meu Chris mi-a lăsat trei ani la o altă femeie pe care am iubit-o Chris pentru că era prima mea dragoste am încercat totul Făceam să-l aduc înapoi pe Chris în viața mea, dar oamenii pe care i-am întâlnit doar mi-au ascuns și mint. Deci, în mod normal, mă duc sâmbătă să-mi fac părul și să fac ceva. în salon, când ascultă radioul, programul (așa cum m-am întors la fostul meu) și am început să vorbesc mult despre Dr.chamberc cum acest om a ajutat mulți oameni să aducă un amant acolo, așa că am mers imediat la doamnelor, pe care le-am întâlnit în salon și le-am explicat lucruri care le-au spus că ar trebui să încerc să îl contactez pe Dr.chamberc că vorbea despre oraș și că oamenii l-au contactat cu adevărat pentru ajutor, am căutat imediat pe internet și am citit lucruri grozave despre Dr.chamberc Acum sunt Dr.chamberccontact imediat în salonul pe care l-am chemat Dr.chamberc și i-am împărtășit problema cu el pe care tocmai mi-a spus că nu trebuia să-mi fac griji că ar trebui să fiu doar fericit tocmai mi-a spus să-i trimit niște detalii Am făcut și apoi sa întors la mine că totul ar fi bine în 36 de ore am fost atât de fericit că Dr.chamberc și-a făcut treaba și nu ma dezamăgit, iubitul meu Chris a venit la mine în lacrimi și mi-a cerut scuze că a plecat mă în dureri profunde pentru un bun 3 ani, deci el a decis să dovedească că el niciodată el nu mă va lăsa fără nici un motiv să mă acceseze în contul meu și să-i fac rudă rudă pentru toată voința lui. Acum, cel mai perfect lucru este că el nu poate să petreacă un minut fără să mă vadă sau să mă sune, sunt atât de recunoscător pentru Dr.chamberc că a întors norocul pe care l-am pierdut ani de zile. Vă rugăm să contactați Dr.chamberc pentru ajutor că el este un om de încredere în email chamberc564@yahoo.com
  (1) Dacă doriți ex-spate. (2) dacă aveți întotdeauna vise rele. (3) Vrei să fii promovat în biroul tău. (4) Vrei ca femeile / bărbații să fugă pentru tine? (5) Dacă vreți un copil. (6) [Vrei să fii bogat. (7) Vrei ca soțul și soția să fie pentru totdeauna. (8) Dacă aveți nevoie de asistență financiară. (9) Dacă doriți să opriți divorțul. 10) Ajutați oamenii să iasă din închisoare. (11) Vrăji de căsătorie (12) Vrăji minunate (13) Vrăji de frumusețe (14) PROPHECY CHARM (15) Magic de atracție (16) Evil Eye Magic. (17) Spell Kissing (18) Scoateți vrăji de grețuri. (19) SPELLS SPECIAL GRATUIT. (20) SUCCESUL ÎN ÎNCERCĂRI. (21) Vraja pentru a obține cine te iubește. CONTACT: chamberc564@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere
 97. Aceasta este mărturia mea despre lucrarea minunată făcută de Dr. Isikolo pentru mine. Sotul meu ma abandonat pe mine si pe copii si m-am dus sa stau cu o alta femeie pe care tocmai la intalnit. Și femeia ia spus că nu va avea niciodată de-a face cu mine și copiii mei pentru asta, eu și copiii am suferit și am călcat o luptă, dar eu am decis să fac toate mijloacele de a face sigur că familia mea se întâlnește așa cum o folosește, apoi m-am dus acolo acolo am văzut atât de multe discuții bune despre această vrăjitoare numită Dr Isikolo pe site-ul său http://drisikolosolutionhome.webnode.com, așa că a trebuit să-l contactez și să-mi explice problema și în doar 24 de ore după cum a promis, soțul meu sa întors acasă și comportamentul lui sa întors la bărbatul cu care m-am căsătorit. I cant multumesc castelului suficient pentru ceea ce a facut pentru mine, sunt foarte recunoscator si nu voi opri niciodata sa-i public numele pe internet pentru munca buna pe care a facut-o pentru mine, din nou aici este site-ul lui http: drisikolosolutionhome. webnode.com și e-mailul său este isikolosolutionhome@gmail.com. sunați sau ce-l puneți pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 98. Se întâmplă încă minuni și mărturisesc despre modul în care doctorul Isikolo a adus fericirea în viața mea. Prietenul meu ma lasat cu o luna in urma si pleca cu o alta femeie cu 7 ani mai in varsta decat el, simt ca viata mea este complet peste o zi in timp ce cautam sa caut pe internet pentru ajutor. Vrajitorul vrajitorilor au ajutat mai mulți oameni să ajungă acolo în dragoste. Am fost depresivă pentru ultima lună și ceea ce am nevoie este să-l dau înapoi și să trăiesc cu el fericit. așa că am decis să o încerc, așa că am contactat vrăjitorul numit Dr. Isikolo și mi-a explicat problemele mele și el a aruncat o vrajă de dragoste pe care o folosesc pentru a-mi aduce prietenul înapoi și acum viața mea este completă și amândoi suntem foarte fericiți cu relația. și sunt cu adevărat recunoscător acestui om pentru ceea ce a făcut pentru mine și familia mea, vă mulțumesc foarte mult și voi continua să spun mărturia mea mereu. pentru cei care au nevoie de ajutor sau care au aceeași problemă ca mine ar trebui să-l contactați pe adresa de e-mail isikolosolutionhome@gmail.com sau Whatsapp-l pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 99. Se întâmplă încă minuni și mărturisesc despre modul în care doctorul Isikolo a adus fericirea în viața mea. Prietenul meu ma lasat cu o luna in urma si pleca cu o alta femeie cu 7 ani mai in varsta decat el, simt ca viata mea este complet peste o zi in timp ce cautam sa caut pe internet pentru ajutor. Vrajitorul vrajitorilor au ajutat mai mulți oameni să ajungă acolo în dragoste. Am fost depresivă pentru ultima lună și ceea ce am nevoie este să-l dau înapoi și să trăiesc cu el fericit. așa că am decis să o încerc, așa că am contactat vrăjitorul numit Dr. Isikolo și mi-a explicat problemele mele și el a aruncat o vrajă de dragoste pe care o folosesc pentru a-mi aduce prietenul înapoi și acum viața mea este completă și amândoi suntem foarte fericiți cu relația. și sunt cu adevărat recunoscător acestui om pentru ceea ce a făcut pentru mine și familia mea, vă mulțumesc foarte mult și voi continua să spun mărturia mea mereu. pentru cei care au nevoie de ajutor sau care au aceeași problemă ca mine ar trebui să-l contactați pe adresa de e-mail isikolosolutionhome@gmail.com sau Whatsapp-l pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 100. Bună ziua tuturor, sunt Andela Batolomej, vreau să împărtășesc o mărturie vie despre modul în care doctorul Isikolo a reușit să-mi aducă soțul înapoi, eu și soțul meu au fost într-o despărțire serioasă, chiar înainte de a ne certa mereu luptele și de a face diferite acțiuni necurate. Soțul meu și-a împachetat lucrurile din casă și a trebuit să trăim în altă zonă, în ciuda tuturor acestor lucruri, căutam o modalitate de reîntregire cu soțul meu, până când l-am întâlnit pe doctorul Isikolo, cel care a reușit să-mi aducă soțul înapoi acasă și ma asigurat că soțul meu se va întoarce la mine în 48 de ore după ce a terminat pregătirea vrăjii iubirii. Sunt astăzi foarte gata să le spun lumii că Doctor Trust este cu adevărat un om al cuvântului său pentru că soțul meu sa întors la mine și a căzut în genunchi cerându-mă să-l iert și să-l accept înapoi ... Astăzi, familia mea sa întors din nou și suntem fericiți trăind bine și sănătoși, cu doctorul Isikolo tot visul meu a venit prin reunirea căsătoriei mele, prieteni în cazul în care aveți nevoie de ajutați-l pe Dr. Isikolo să-l trimiteți prin poștă pe adresa isikolosolutionhome@gmail.com sau pe Whatsapp pe +2348133261196, domnule vă voi recomanda pentru totdeauna !!! puteți vizita, de asemenea, via Via web sit: http: drisikolosolutionhome.webnode.com

  RăspundețiȘtergere
 101. Mă simt la fel ca orice altă femeie cu durere de cap și ce aș fi făcut dacă nu pentru dr. Isikolo, numele meu este doamna Lara Antonio, am 38 de ani și am un fiu. Din nefericire, cu aproape un an în urmă, tatăl său sa despărțit de mine din cauza unei greșeli pe care am făcut-o și chiar îl vreau înapoi. El este cel mai bun lucru care mi sa întâmplat vreodată și vreau ca familia noastră să fie din nou completă, vreau să-mi petrec restul vieții cu el. Așa că am citit online că dr. Isikolo a ajutat o fată în aceeași situație ca și a mea și l-am contactat pentru ajutor. Am crescut cu părinții mei divorțați și nu vreau asta pentru fiul meu și mi-e dor de soțul meu atât de mult și vreau doar ca familia noastră să fie din nou întreagă Vreau iubirea din viața mea înapoi și pot să spun sincer că pentru că este singurul om pe care l-am iubit cu adevărat cu toată inima mea. Deci, caut ajutorul de la isikolosolutionhome@gmail.com si mi-a raspuns si mi-a aratat o vraja de dragoste pe care o folosesc pentru a-mi returna sotul si sunt fericita si recunoscatoare pentru ca ma ajutat si vreau sa aveti tot ocazia pe care o aveam, doctorul Isikolo este singurul prin ajutorul pe care l-am cunoscut vreodată. Mult noroc "poti trimite e-mail pe marele barbat pe isikolosolutionhome@gmail.com sau pe Whatsapp pe +2348133261196 gata sa te ajute cu problema ta oricand, in orice zi.

  RăspundețiȘtergere
 102. Mă simt la fel ca orice altă femeie cu durere de cap și ce aș fi făcut dacă nu pentru dr. Isikolo, numele meu este doamna Lara Antonio, am 38 de ani și am un fiu. Din nefericire, cu aproape un an în urmă, tatăl său sa despărțit de mine din cauza unei greșeli pe care am făcut-o și chiar îl vreau înapoi. El este cel mai bun lucru care mi sa întâmplat vreodată și vreau ca familia noastră să fie din nou completă, vreau să-mi petrec restul vieții cu el. Așa că am citit online că dr. Isikolo a ajutat o fată în aceeași situație ca și a mea și l-am contactat pentru ajutor. Am crescut cu părinții mei divorțați și nu vreau asta pentru fiul meu și mi-e dor de soțul meu atât de mult și vreau doar ca familia noastră să fie din nou întreagă Vreau iubirea din viața mea înapoi și pot să spun sincer că pentru că este singurul om pe care l-am iubit cu adevărat cu toată inima mea. Deci, caut ajutorul de la isikolosolutionhome@gmail.com si mi-a raspuns si mi-a aratat o vraja de dragoste pe care o folosesc pentru a-mi returna sotul si sunt fericita si recunoscatoare pentru ca ma ajutat si vreau sa aveti tot ocazia pe care o aveam, doctorul Isikolo este singurul prin ajutorul pe care l-am cunoscut vreodată. Mult noroc "poti trimite e-mail pe marele barbat pe isikolosolutionhome@gmail.com sau pe Whatsapp pe +2348133261196 gata sa te ajute cu problema ta oricand, in orice zi.

  RăspundețiȘtergere
 103. Salutare tuturor

  Acesta este Larry, proprietarul Larry Finance WorldWide.

  Ofer un împrumut de la 1000 $ la 45m $ și de la o durată minimă de 6 luni la 25 de ani, cu o rată a dobânzii scăzută de 3%.
  Acest împrumut trebuie să vă intereseze, deoarece oferta mea este deschisă oricui de peste 18 ani.
  Eu dau toate tipurile de împrumut și pentru toată lumea, câștigând sau nu și chiar pentru persoanele cu handicap. De asemenea, dau imprumuturi de Craciun celor care le doresc pana atunci.
  Deci, grăbește-te astăzi și primești acest împrumut pentru că oportunitățile de genul ăsta nu durează prea mult.
  Contactați-mă prin e-mailul meu de lucru: larryfinance@yahoo.com sau WhatsApp: +2349051442970.

  Vă aștept la aplicațiile dvs. urgente
  Toate cele bune
  Larry Scott Gregory

  RăspundețiȘtergere
 104. Sunt Sanela Dmitar. Mă simt atât de bucuros astăzi din cauza ajutorului pe care Dr. Isikolo mi-a dat-o pentru a-mi aduce soțul înapoi cu vraja lui. Am fost căsătorit timp de 6 ani și a fost atât de teribil pentru că soțul meu mă înșela și căuta un divorț. Dar când am intrat pe site-ul Dr. Isikolo pe internet postat de o doamnă și am decis să ia legătura cu el și i-am explicat situația mea la el și apoi să caute ajutorul lui, dar la cea mai mare surpriză mi-a spus că el mă va ajuta cu cazul meu pentru că nu există nici o problemă fără o soluție. Aici sărbătorește pentru că soțul meu se întoarce acasă și mă bucur foarte mult de căsnicia mea, care este o mare sărbătoare. Voi continua sa depun marturie pe internet pentru ca Dr. Isikolo este cu adevarat o adevarata vrajitoare. De ce nu contactați Dr. Isikolo acum dacă vă confruntați cu orice provocări în viața de relații. Site web: http: drisikolosolutionhome.webnode.com SAU prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau pe Whatsapp pe +2348133261196.

  RăspundețiȘtergere
 105. Sziasztok. Láttam azokat az észrevételeket, akik már megkapták a hitelüket az ANGGA DIMAN-tól, majd úgy döntöttem, hogy ajánlataim alapján kérelmezem, és csak néhány órával ezelőtt megerősítettem a saját bankszámláimban összesen 30 000 dollárt, amelyet kértem. Ez valóban remek hír, és tanácsot adok mindenkinek, aki valódi kölcsönt igényel az e-mailen keresztül (anggadiman1@gmail.com). Boldog vagyok most, hogy megkaptam a kölcsönt

  RăspundețiȘtergere
 106. În viața noastră simplă, dragostea joacă un rol foarte specific. Acum suntem capabili să vă facem viața dragostei sănătoasă și nu are spațiu pentru orice tip de probleme. Toate acestea sunt posibile cu ajutorul AGBAZARA TEMPLE OF SOLUTION. Mi-a ajutat să arunc o vrajă care mi-a adus amorul de mult pierdut înapoi cu 48 de ore care m-au lăsat pentru o altă femeie. puteți să-l contactați și pe el ( agbazara@gmail.com ) sau să îl sunați / WhatsApp pe +2348104102662 și să fiți fericit pentru totdeauna cum am acum cu experiența lui.

  RăspundețiȘtergere

 107. Sunt atât de inspirat de acest post. Ajutăm, de asemenea, să nu garantăm un împrumut de credit și să ajutăm săracii la o conștientizare publică rapidă. Verificați http://atlasloanfirm.blogspot.com/ Whatsapp +14433459339 pentru unele produse frumoase și încurajați-vă.

  RăspundețiȘtergere
 108. Aceasta este cu siguranță o mărturie șocantă și autentică .. Am vizitat un forum aici pe internet, la data de 20 septembrie a acestui an. Și am văzut o mărturie minunată despre acest rol puternic și mare de vrăjitor numit Dr Isikolo pe forum .. Niciodată am crezut, pentru că n-am mai auzit și nici nu am învățat nimic despre magie înainte. Nici un suflet n-ar fi fost capabil să mă influențeze despre vrăjile dragostei, nu până când doctorul Isikolo mi-a făcut-o și mi-a restabilit mariajul de 8 ani înapoi la mine soțul înapoi la mine în același 48 de ore la fel cum am citit pe internet. am fost cu adevărat uimită și șocată când soțul meu a îngenuncheat cerșind pentru iertare și pentru mine să-l accept înapoi .. Sunt foarte lipsit de expresii și nu știu cât de mult să-mi transmit aprecierea mea Dr Isikolo ești un Dumnezeu a trimis la mine și la întreaga mea familie .. Și acum sunt o femeie plină de bucurie din nou ... aici este site-ul său: Email: isikolosolutionhome@gmail.com. sau pe Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 109. Buna tuturor,

  Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com)

  Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul.

  Nume:
  Suma necesară:
  Durata: un
  țară:
  Scopul împrumutului:
  Venit lunar:
  Numar de telefon:

  Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com

  Vă privește cu toții.

  RăspundețiȘtergere
 110. Bună sunt Diana Benites. Am făcut o vrajă de dragoste făcută logodnicului meu de fapt mi-a lăsat după un an de angajament am fost șocat când mi-a spus că nu mă mai iubește că se va căsători cu o altă fată a fost foarte greu de crezut pentru că eram în dragoste din ultimii 5 ani a fost tipul care nu sa gândit niciodată să trăiască fără mine pentru o secundă pe care o folosea pentru a da mii de telefoane într-o zi și mi-a spus că nu mă mai iubește, a fost o veste mai rea pentru familia mea, pentru că am dat un prieten foarte bun prietenilor mei și am raflat în legătură cu angajamentul meu și am pus un inel de logodnă unii altora în fața a sute de oameni acum dacă nu m-ar fi căsătorit, așa că era rușine pentru mine în societatea mea, așa că a decis să-i duc înapoi cum, decât am găsit doctorul Isikolo pe Internet i-am spus problema mea el mi-a spus să nu-ți faci griji că-l voi aduce înapoi la tine el mi-a zis că va veni el însuși și mă va implora. mi-a dat 48 de ore și, desigur, sa întâmplat înainte de 48 de ore el sa întors la mine și a spus că îi pare rău pentru ceea ce el mi-a făcut, că e gata să se căsătorească cu mine. ne căsătorim și acum suntem fericiți ca soț și soție. într-adevăr Dr Isikolo este un om miraculos. contactați-l pentru propriul dvs. ajutor isikolosolutionhome@gmail.com sau pe Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 111. Salut,

  Privind pentru un împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc. Sunt creditor privat, acord credite companiilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și rezonabilă de 2%. E-mail la:
  christywalton355@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 112. Eu sunt Tamara Paytan. Când am descoperit în cele din urmă mărturii despre acest vrăjitor Dr. Isikolo, cum a ajutat mulți oameni să-și ia iubitorii și casele sparte, i-am contactat prin adresa de e-mail Dr Isikolospellcaster@gmail.com pentru că eram absolut disperată să adu-mi soția înapoi. Viața fără soția mea a fost o adevărată dezordine pentru mine și copiii mei. Am vrut o schimbare dramatică și am crezut că magia ar putea fi soluția. După discutarea rezoluției cu doctorul imesagbor, mi-a dat speranță că îmi va recupera căsnicia. M-am simțit încrezător că îmi va face soția să se întoarcă acasă și a făcut-o! Este fantastic ce a făcut acest mare spioncaster pentru mine, ajutorul lui este neprețuit! Nu știu ce aș fi făcut fără Dr. Isikolo, își face treaba așa de bine că este organizat și foarte funcțional, cred că este cel mai bun vrăjitor care mă pot baza atunci când vine vorba de tot felul de vrăji, că vrăjile lui au lucrat, dacă aveți nevoie de ajutor, contactați-l pe dr. isikolosolutionhome@gmail.com. sunați sau ce-l pune pe +2348133261196 și vă asigur că lucrurile se vor întoarce pentru tine

  RăspundețiȘtergere
 113. Numele meu este Meg din Statele Unite. Doresc să
  împărtășesc mărturia mea cu publicul larg despre
  O mare casetă de vrăjitor numită (DrKahuna) a făcut pentru mine, acest templu
  tocmai am adus înapoi excedentul meu ex
  iubitor de mine cu munca lor mare vraja, am fost datând cu acest om numit
  Steven am fost împreună pentru o lungă perioadă de timp
  timp și ne-am iubit pe noi înșine, dar când nu am reușit
  să-i dea un copil de sex masculin timp de 5 ani mi-a părăsit și mi-a spus
  Nu mai pot continua decât atunci când eram acum
  căutând modalități de a-l aduce înapoi și, de asemenea, să rămână gravidă, până la un prieten
  din a mea mi-a spus despre acest templu și mi-a dat adresa de e-mail de contact,
  atunci nu veți crede acest lucru când i-am contactat pe problemele mele pe care le-au
  a pregătit articolele și mi-a aruncat vraja și mi-a adus soțul pierdut
  înapoi, și după o lună am pierdut fluxul meu lunar și mă duc la un test și
  rezultatul a declarat că am fost însărcinată, sunt fericit astăzi sunt o mamă
  un set de gemeni un băiat și o fată, mulțumesc încă o dată templului pentru
  ceea ce au făcut pentru mine, dacă sunteți acolo prin oricare dintre ele
  din aceste probleme puteți contacta acest mare Dr pentru ajutorul de mai jos:

  Contactați-i ... kahunahelp@yahoo.com sunați sau îl puteți trimite pe linia sa directă +2348147400259 dacă aveți nevoie de ajutor

  RăspundețiȘtergere
 114. (1) Dacă doriți ex-spate
  (2) dacă aveți întotdeauna vise rele.
  (3) Vrei să fii promovat în biroul tău.
  (4) Vrei ca femeile / bărbații să alerge după tine.
  (5) Dacă vreți un copil.
  (6) Vrei să fii bogat.
  (7) Vrei ca soțul tău să fie
  al tău pentru totdeauna.
  (8) Dacă aveți nevoie de asistență financiară.
  (9) îngrijirea plantelor
  (10) Dacă nu-ți poți satisface soția
  dorinta sexuala datorata lui
  acțiune de eroare scăzută.
  (11) dacă menstruația dumneavoastră refuză să vină
  în ziua în care se presupune sau peste fluxurile.
  (12) dacă munca ta refuză să te plătească, oameni
  Pentru dumneavoastră ?.
  (13) rezolvați o problemă de câmp și readuceți-o înapoi.
  (14) Familia ta Denny ți-a făcut-o
  dreapta?
  (15) Lasă-i pe oameni să asculte cuvintele mele și să-mi facă asta
  ca
  (16) Aveți un număr scăzut de spermatozoizi?
  (17) Rezolvarea cazurilor
  (18) Aveți nevoie de ajutor pentru a câștiga o loterie? E.T.C

  Contactați-le la adresa lor de e-mail

  kahunahelp@yahoo.com

  Și rezolvă toate problemele rezolvate

  Mulțumesc.

  RăspundețiȘtergere
 115. O zi buna,
    Înțeleg că sunteți foarte interesat în obținerea unui împrumut de urgență pe internet,
  GUARANTEE TRUST LOAN sunt un grup de companii care oferă împrumuturi persoanelor fizice din întreaga lume cu rata dobânzii la prețuri accesibile și vreau să știți că împrumutul Garanția Trust va face ceea ce nici o altă companie nu poate face pentru dvs.

  Îmi pare rău pentru ceea ce ați trecut înainte, infectați asta este una dintre problemele în mâinile creditorilor falsi, vă asigur aici 100% că Garanția creditelor TRUST sunt o companie de încredere care în prezent instituie o schemă în formă de achiziție de împrumut pentru a ajuta diverse persoane, precum și organizații care au intenții de renovare, datorii?
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă plăti datoria sau aveți nevoie de un împrumut pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ați fost refuzat de bănci și de alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau de credit ipotecar? Doamna Loana George, CEO al GUARANTEE TRUST LOAN, o femeie de afaceri internațională și un împrumut care a oferit împrumuturi. Vreau, de asemenea, să știți că Împrumutul de garanție nu a fost niciodată implicat în nici o activitate de fraudă.

  Numele meu este Wulan Sari, am fost victima unei fraude în mâinile creditorilor falși. Am pierdut aproximativ 45.000 de dolari pentru că aveam nevoie de un capital mare de 180.000 de dolari. Aproape că am murit, nu aveam unde să merg. Afacerea mea a fost distrusă și în acest proces mi-am pierdut fiul. Nu am putut să stau așa ceva din nou.

  În decembrie 2017, prietenul meu mi-a prezentat o mamă bună, doamna Loana George, care în cele din urmă mi-a ajutat să obțin un împrumut într-o companie de împrumut în care lucrează. Bună mamă Loana George,

  Vreau să profit de această ocazie să-i mulțumesc doamnei Loana George și poate ca Dumnezeu să continue să binecuvânteze doamna Loana George. cand am intrat in contact cu mama doamna Loana George, am fost atat de fericit ca am luat imprumutul meu cu succes in contul meu, doar cu (Taxa de aplicare a creditului meu)

  așa că am decis să împărtășesc mărturia mea pentru a ajuta pe alții aici în Romanias să obțină împrumutul lor, puteți contacta doamna Loana George prin EMAIL: loanageorge11@gmail.com

  De asemenea, doresc să folosesc această ocazie pentru a sfătui toți românii că există multe escrocheri acolo, deci dacă aveți nevoie de un împrumut și doriți să obțineți rapid un împrumut, înregistrați-vă doar prin doamna Loana George,

  și o puteți contacta prin e-mail: (loanageorge11@gmail.com).
   De asemenea, puteți să mă contactați prin e-mailul meu: (sariwulan3600@gmail.com). dacă aveți vreo îndoială. vă rog, ea este singura persoană de încredere și de încredere.

  RăspundețiȘtergere
 116. Numele meu este Meg în Statele Unite. Doresc să
  împărtășesc mărturia mea cu publicul larg despre
  O cutie de vrăjitor numită (DrKahuna) a făcut pentru mine acest templu
  Tocmai mi-am adus surplusul ex
  Ma iubindu-ma cu munca lor de vraja mare, ma intalneste cu acest om numit
  Steven am fost împreună de mult timp
  timpul și ne-am iubit pe noi înșine, dar când nu am reușit
  să-i dau un copil de sex masculin timp de 5 ani mi-a lăsat și mi-a spus
  Pot continua doar când eram acum
  căutând modalități de a-l aduce înapoi și, de asemenea, să rămână gravidă, unui prieten
  din a mea mi-a spus despre acest templu și mi-a dat adresa de e-mail de contact,
  atunci nu veți crede acest lucru când mi-am contactat problemele
  a pregătit articolele și mi-a aruncat vraja și mi-a adus soțul pierdut
  înapoi, și după o lună mi-am pierdut fluxul lunar și mă duc la un test și
  rezultatul a spus că sunt însărcinată, sunt fericită astăzi că sunt mamă
  un set de gemeni un băiat și o fată, mulțumesc încă o dată templul pentru
  ce au făcut pentru mine dacă sunteți prin oricare dintre ele
  din aceste probleme puteți contacta acest mare Dr pentru ajutorul de mai jos:

  Contactați ... kahunahelp@yahoo.com sunați sau trimiteți-l la linia directă +2348147400259 dacă aveți nevoie de ajutor

  RăspundețiȘtergere
 117. NU SE POATE FIE MAI MULT FAPTUL CÂND SOUBORUL MEA ESTE ÎNAPOI, am fost în robie mare de aproape 7 ani suferind în mâinile unui soț înșelător. Am trăit fericit până când a vrut să-i spună prietenului său vechi de timp și a început să o întâlnească din nou în afara căsătoriei noastre și, înainte să-mi dau seama, nu mai avea grijă de propria sa familie, în măsura în care intenționa să se căsătorească cu ea și să mă divorțeze. I-am plâns și l-am raportat membrilor familiei, dar el nu a ascultat pe nimeni și a tăiat povestea scurtă, am venit în căutarea unui adevărat vrăjitor care să-i distrugă relația și să-l facă să revină la mine și la cei doi copii ai noștri; în căutarea mea am văzut oameni care împărtășesc mărturie despre modul în care căsătoria lor a fost restaurată de Dr. Isikolo și i-am ales e-mail-ul și i-am spus problema prin care trecusem și a acceptat să mă ajute și mi-a spus să nu-mi fac niciodată griji. Dupa ce terminase vraja, in a doua zi, amandoi au avut o cearta si a bătut prietena si sa întors acasă cerându-mi sa-l iert ca ochii lui sunt clare acum ca nu va face niciodata nimic care sa doara familia lui din nou și promite să fie un tată grijuliu și niciodată să nu-mi trișeze din nou. Sunt atât de fericit că nu l-am pierdut față de fată și toată aprecierea îi revine dr. Isikolo pentru munca sa mare. Sunteți o vrăjitoare Mare vrăjitor și pentru voi toți care se confruntă cu această problemă sau similare la acest lucru, vă rugăm să contactați-l acum pe isikolosolutionhome@gmail.com sau Whatsapp-l pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 118. Am fost prin iad și durere, căutând un bun și
  vrăjitoare reală, care mă poate ajuta să-mi aduc soțul înapoi
  au fost scamate de atâtea ori, de unii care au pretins
  pentru a fi vrăji reale. până când am găsit vraja reală și mare
  la Kahuna LOVE SPELL care ma ajutat și
  mi-au rezolvat toate problemele legate de prietenul meu care a plecat
  de la opt luni în urmă. Și după aceea mi-am luat și eu
  prieten de-a lungul, care a avut, de asemenea, aceeași problemă
  cu privire la soțul ei, care a părăsit-o de cinci luni
  în urmă, iar problema a fost rezolvată și de aceiași
  Kahuna. Nu vezi! vraja reală și minunată
  castelul este aici, tot ce trebuie să faceți acum este să contactați acest lucru
  aceeași adresă ori de câte ori vă aflați în orice problemă
  legate de vraja. Mi-a luat o perioadă foarte lungă de timp
  timp, înainte de a putea obține acest real și mare vraja caster.So
  chiar acum kahunahelp@yahoo.com sunați sau trimiteți-l pe linia sa directă +2348147400259 dacă aveți nevoie de ajutor este aici și cel mai bun
  pentru a vă rezolva problemele ......

  RăspundețiȘtergere
 119. Numele meu este Marija Dino. Aceasta este o zi plină de bucurie a vieții mele din cauza ajutorului pe care Dr. Isikolo mi-a oferit-o ajutându-mă să-mi recuperez fostul soț cu vraja sa magică și de dragoste. am fost căsătorit timp de 6 ani și a fost atât de groaznic pentru că soțul meu mă înșela într-adevăr și căuta un divorț, dar când am întâlnit e-mailul dr. Isikolo pe internet despre cum îi ajută pe atât de mulți oameni să-și primească ex back și să ajute de stabilire a relației și de a face oamenii să fie fericiți în relația lor. i-am explicat situatia mea si apoi caut ajutor, dar spre cea mai mare surpriza mea mi-a spus ca ma va ajuta cu cazul meu si aici sarbator acum pentru ca sotul meu sa schimbat complet pentru totdeauna. El vrea mereu să fie lângă mine și nu poate face nimic fără prezența mea. Mă bucur foarte mult de căsnicia mea, o mare sărbătoare. Voi continua sa depun marturie pe internet pentru ca Dr. Isikolo este cu adevarat o adevarata vrajitoare. VĂ RUGĂM AJUTAȚI-VĂ ÎNTÂLNIȚI CONTACTUL DOCTORULUI ISIKOLO ACUM prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. sau pe Whatsapp pe +2348133261196. El este singurul răspuns la problema dvs. și vă face să vă simțiți fericiți în relația voastră. lui Via web sit: http: drisikolosolutionhome.webnode.com

  RăspundețiȘtergere
 120. Eu sunt Saara Kemi un creditor privat de împrumut care oferă diferite tipuri de împrumuturi către țările internaționale urgent cu 3% Rata dobânzii dacă sunteți interesat să mă contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com

  Motto: Fericirea ta este Satisfacția noastră
  Trăim prin motto-ul nostru, putem să vă ajutăm

  RăspundețiȘtergere
 121. Eu sunt Saara Kemi un creditor privat de împrumut care oferă diferite tipuri de împrumuturi către țările internaționale urgent cu 3% Rata dobânzii dacă sunteți interesat să mă contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com

  Motto: Fericirea ta este Satisfacția noastră
  Trăim prin motto-ul nostru, putem să vă ajutăm

  RăspundețiȘtergere
 122. Numele meu este Maria Salvador, Prietenul meu ma lasat cu o luna in urma si pleca cu o alta femeie cu 7 ani mai in varsta de el, ma simt ca viata mea este complet peste o zi in timp ce cautam cautarea pe internet pentru ajutor I citiți pe internet cum o vrăjitoare au ajutat mai mulți oameni să ajungă acolo în dragoste. Am fost depresivă pentru ultima lună și ceea ce am nevoie este să-l dau înapoi și să trăiesc cu el fericit. așa că am decis să o încerc, așa că am contactat vrăjitorul numit Dr. Isikolo și mi-a explicat problemele mele și el a aruncat o vrajă de dragoste pe care o folosesc pentru a-mi aduce prietenul înapoi și acum viața mea este completă și amândoi suntem foarte fericiți cu relația. și sunt cu adevărat recunoscător acestui om pentru ceea ce a făcut pentru mine și familia mea, vă mulțumesc foarte mult și voi continua să spun mărturia mea mereu. pentru cei care au nevoie de ajutor sau care au aceeași problemă ca mine ar trebui să-l contactați pe adresa de e-mail isikolosolutionhome@gmail.com sau Whatsapp-l pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 123. Salut,
  numele meu este Siti Aminah din Indonezia, vă rog să sugeram că toți cei de aici ar trebui să fie foarte atenți, deoarece există atât de mulți creditori falși de credite pe internet, dar aceștia sunt în continuare cei reali în compania de împrumuturi false. Am fost scammed de 4 împrumutatori diferite de împrumut, am pierdut o mulțime de bani pentru că am fost în căutarea unui împrumut de la compania lor. Aproape că am murit în acest proces pentru că am fost arestat de oameni pentru că am fost datori.

  Aproape am renunțat până când am cerut sfatul unui prieten care mi-a prezentat creditorul inițial al împrumutului și o companie foarte fiabilă care este mama Alicia Radu care mi-a luat împrumutul de 800 de milioane rupia Indonezia în mai puțin de 24 de ore Fără presiune și într- rată scăzută a dobânzii de 2%. Am fost foarte surprins când mi-am verificat contul bancar și am constatat că suma creditului pe care am solicitat-o ​​a fost transferată în contul meu bancar fără nici o întârziere sau dezamăgire, așa că am promis că voi împărtăși vestea bună, astfel încât oamenii să poată obține un împrumut cu ușurință fără presiune din Mama Alicia Radu

  Vreau să ai încredere în mama ta Alicia Radu, pentru că e foarte utilă în viața mea și în viața mea financiară. Trebuie să vă numărați foarte norocoși să aveți ocazia să citiți această mărturie astăzi. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, contactați mama Alicia Radu prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com)
  De asemenea, poți să mă contactezi prin e-mailul meu: (sitiaminah6749@gmail.com) dacă ai nevoie de informații despre cum am primit împrumutul de la mama Alicia Radu, ești foarte liber să mă contactezi și îți voi răspunde cu plăcere pentru că te poți ajuta altele după ce ați primit împrumutul.

  RăspundețiȘtergere
 124. Numele meu este Yodika Roni, eu sunt proprietarul unei afaceri și vreau să folosesc acest mediu pentru a sfătui pe toată lumea să vă fie atent în obținerea unui împrumut de pe Internet pentru că atât de mulți creditori de pe Internet aici sunt falsi și ei doar împărtășesc povești pentru a vă fura banii. Afacerea mea suferea pentru că nu aveam bani să investesc pentru a-mi face afacerea mare, astfel încât să profit mai mult și să am și alte sucursale. Deci, am decis să merg la banca mea pentru a solicita un împrumut dar mi sa refuzat pentru că nu am garanția necesară băncii.
                    Așadar, am trecut prin internet și am văzut atât de multe povestiri bune despre cum au primit un împrumut și au inclus e-mailul pentru a contacta, așa că am decis să încerc să împrumut de la ei și am contactat unul dintre ei. Mi sa cerut să-mi trimit tot documentul și mi-au cerut să plătesc pentru a primi împrumutul, am plătit suma de Rp14,000,000 în total și nu am primit împrumutul. Și așa sa schimbat viața mea de la rău la cel mai rău. afacerea mea era pe linia de a fi distrusă și m-am gândit să-mi iau viața pentru că nu mă mai interesează nimic.

  Dar în tot ceea ce se întâmpla cu mine, încă mă rugasem lui Allah să mă salveze de la această problemă la care m-am implicat, m-am rugat zilnic lui Allah, pentru că numai Allah poate să-mi schimbe situația.
  Săptămâna trecută, după ce am informat ce sa întâmplat cu poliția, m-am dus să verific site-ul unde am văzut postul femeii care mi-a furat banii, am văzut un post de doamna Sarah Ward care spune că orice companie de împrumut fără site-ul juridic al companiei este fals și nu este împrumutător. Atunci îmi dau seama că eu am făcut greșeala și n-ar fi trebuit să contactez femeia care mi-a furat banii în numele companiei împrumutate, pentru că nu aveau site-ul web, era doar un e-mail pe care l-am văzut.

  Deci, am decis să vizitez site-ul postului de către doamna Sarah Ward care este: www.24hoursfinance.org
  Am verificat site-ul și am aflat că sunt reale, așa că am solicitat un împrumut de la companie și mi-au trimis condițiile pe care le-am acceptat. După aprobarea împrumutului meu, mi sa cerut să trimit detaliile băncii pe care le-am făcut. Eram doar în casa mea și am primit o notificare de la banca mea că contul meu a fost creditat cu împrumutul meu. Am fost atât de fericit și i-am promis lui Allah că trebuie să-mi petrec timpul pentru a împărtăși această poveste, astfel încât alții să poată fi salvați din mâinile acestor creditori răi.
  Vreau ca tu să citești povestea mea să contactezi 24HOURSFINANCE dacă ai nevoie de un împrumut pentru a nu-ți pierde banii pentru acei hoți. .
                   Deci, folosesc această ocazie pentru a informa pe toți din Indonezia și alte națiuni care este oportun să citească povestea mea și el are nevoie de împrumuturi pentru a contacta site-ul 24HOURSFINANCE prin: www.24hoursfinance.org
  Puteți să îi contactați în continuare prin e-mail: 24hoursfinance.org@gmail.com
  puteți să îi contactați pe Whatsapp prin: +1 (929) 251-1654

   dacă aveți nevoie de alte informații de la mine, atunci nu ezitați să mă contactați prin e-mail: yodikaroni@gmail.com
  Încă o dată vă mulțumesc tuturor că ați citit povestea mea și încercați să vă împărtășiți povestea după ce ați primit împrumutul de la 24HOURSFINANCE pentru ca alții să poată fi salvați din mâinile acelor creditori răi și Allah să poată continua să ne binecuvânteze pe toți și să ne dea viață lungă și prosperitate.

  RăspundețiȘtergere
 125. O ZI BUNA,

  Oferta de credit fiabilă se aplică acum și obțineți un împrumut! Aceasta este o oportunitate
  pentru cei care suferă de probleme financiare și pentru cei care doresc turbulențe financiare în România
  viața lor, oferim credit la o rată a dobânzii foarte rezonabilă de 2%, oferim
  toate tipurile de împrumuturi pentru a ajuta națiunea de stres financiar. Mulți sunt
  suferă și au nevoie de ajutor pentru a-și îmbunătăți nivelul de trai, mulți sunt în afara
  de muncă și au nevoie de ajutor financiar pentru a începe o afacere, multe dintre cele financiare
  asistența trebuie să își lichideze conturile și datoriile. Aceasta este o decizie înțeleaptă
  pentru tine acum. Oferta noastră de împrumut este garantată fără garanții
  întrebare. În calitate de solicitant de împrumut, solicitați un împrumut cu detaliile
  contactul meu de mai jos. Nume: John E-mail: mrjohnrobertloanfirm@gmail.com
  Whatsapp (+6285298234143)

  RăspundețiȘtergere
 126. care citește astăzi această mărturie astăzi ar trebui să sărbătorească cu mine și familia mea pentru că totul a început ca o glumă pentru unii oameni, iar alții au spus că este imposibil. numele meu este Eman Omar Locuiesc în Londra Sunt fericit căsătorit cu doi copii și o soție minunată ce se întâmplă teribil cu familia mea de-a lungul liniei, mi-am pierdut slujba și soția mea a fost împachetată din casa mea pentru că nu am putut să am grijă de ea și copiii mei la momentul respectiv. eu conduc de-a lungul a cinci ani, nici o sotie nu ma sustine sa ma ocup de copii si vine o zi fidela pe care nu o voi uita niciodata in viata mea am intalnit un vechi prieten pe care imi explic toate dificultatile mele si ma dus la o vrăjitoare și numele templului este numit, Dr. Isikolo, am fost siguri că totul va fi bine și soția mea se va întoarce la mine după lucrarea minunată a doctorului Isikolo, soția mea sa întors la mine și astăzi sunt unul dintre cei mai bogați oameni din țara mea. Vă sfătuiesc dacă aveți o problemă prin e-mail cu acest e-mail: disikolosolutionhome@gmail.com și veți avea cel mai bun rezultat. să ia lucrurile de la sine și va fi luat de la tine. iti doresc toate cele bune.
  Contactați Dr. ISIKOLO pe adresa: isikolosolutionhome@gmail.com sau pe Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 127. Dupa ce am avut relatii cu el timp de sapte ani, sa despartit de mine, eu sunt Elizabeta Besim. Am facut tot posibilul sa-l aduc inapoi, dar totul a fost in zadar, l-am dorit inapoi atat de mult din cauza dragostei pe care o am pentru el, la implorat cu totul, am făcut promisiuni, dar a refuzat. Mi-am explicat problema pe cineva online și ea mi-a sugerat să contactez mai degrabă un vrăjitor dr. Isikolo care ar putea să mă ajute să arunc o vrajă care să-l aducă înapoi, dar eu sunt tipul care niciodată nu credea în vrajă, nu aveam de ales decât să încerc , Am trimis poșta doctorului Isikolo și mi-a spus că nu există nici o problemă că totul va fi bine înainte de trei zile, fostul meu să se întoarcă cerșind. I-am mulțumit cu seriozitate sperând că se va întoarce la mine pentru că mi-e dor de el atât de mult. Spre surprinderea mea foarte mare în a treia zi, el sa întors cerșit și mi-a cerut să-l accept și el nu mă va mai părăsi niciodată. Toate acestea nu ar fi fost posibile niciodată, ci pentru dr. Isikolo. Voi întotdeauna și pentru totdeauna vă voi recomanda lumii Dr Isikolo Acesta este contactul lui de mai jos: isikolosolutionhome@gmail.com sau Whatsapp-l pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 128. Atenţie:
  Căutați o COMPANIE DE ÎMPRUMUT FINANCIAR REAL pentru a vă oferi împrumut între 5.000 Euro și 5.000.000 Euro (pentru un împrumut de afaceri sau de companie, împrumut personal, împrumuturi pentru locuințe, împrumut auto, împrumuturi de consolidare a datoriilor, capital de risc, împrumut medical etc.)
  Sau ați fost refuzat un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din cauza unuia sau a celuilalt motiv?
  Aplicați acum și obțineți un împrumut financiar real și procesat și aprobat în termen de 3 zile.
  METHODIST LIMELIGHT CO-OPERATIVE COMPANY OF LOAN, noi suntem un "creditor de împrumut internațional acreditat" care acordă împrumuturi REAL FINANCIARE persoanelor fizice și companiilor cu dobândă redusă de 2% cu cartea de identitate valabilă sau pașaportul dumneavoastră internațional pentru verificare.
  Împrumutul nostru Rambursarea începe la 1 (un) an după ce ați primit împrumutul, iar durata rambursării variază între 3 și 35 de ani.

  PENTRU REALIZAREA ȘI PROCESAREA IMEDIATĂ A CERERII DE ÎMPRUMUT ÎN 2 ZILE DE LUCRU,
  Contactați-ne direct prin acest e-mail: methodistcooperativeloan@gmail.com


  Contactați-ne cu următoarele informații:

  Numele complet:____________________________
  Suma necesară ca împrumut: ________________
  Durata împrumutului: _________________________
  Scopul împrumutului: ______________________
  Data de nastere:___________________________
  Sex:_______________________________
  Starea civilă:__________________________
  Adresa:_______________________
  Oraș / Cod postal: __________________________
  Țară:_______________________________
  Ocupaţie:____________________________
  Telefon mobil:__________________________

  Trimiteți cererea dvs. de răspuns imediat la: methodistcooperativeloan@gmail.com

  Mulțumesc.
  Doamna Kathie Hall
  Director.
  SOCIETATEA DE ÎMPRUMUT PENTRU COOPERAȚII METHODIST
  E-mail: methodistcooperativeloan@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 129. Inimaginabile și de necrezut. Eu sunt Anna Molinaro și am o veste bună să împărtășesc întreaga lume. Ai nevoie de fostul tău soț sau iubit de urgență? Vreau să vă spun că nu trebuie să vă faceți griji pentru că am o veste bună pentru cei care se confruntă sau sunt asemănătoși cu această situație, deoarece există întotdeauna o speranță și o soluție pentru toate problemele. Există o castă de vrajă numită DR Isikolo, care vă poate rezolva cu adevărat toate problemele. Obținerea iubitului meu înapoi este ceea ce nu-mi pot imagina, dar când l-am pierdut pe Mike, aveam nevoie de ajutor și de undeva să se răzgândească, dar vărul meu mi-a povestit despre această vrăjitoare care ia ajutat și pe internet. Am crezut că nu va funcționa, dar am încercat doar să-i dau șansa acestui om și am comandat o LOVE SPELL. Două zile mai târziu, telefonul meu a sunat. Mike a fost din nou vechiul său sine și a vrut să se întoarcă la mine! Nu numai că veniți înapoi, acesta este cu adevărat miraculos, iar vrăjitorul îl deschide pentru a ști cât de mult îi iubesc și care are nevoie de el. Această vrăjitorie nu este o spălare a creierului, dar el și-a deschis ochii pentru a ști câtă dragoste trebuie să împărtășim împreună. Îi recomand pe oricine care este în vechea mea situație să-l încerce pentru că el te va ajuta și vei face lucrurile așa cum ar trebui să fie. Dacă aveți o astfel de problemă sau o problemă similară, contactați-l pe e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau Whatsapp pe +2348133261196 vă mulțumesc DR Isikolo de fapt sunteți miraculos și dumnezeii voștri vă pot răsplăti vreodată pentru faptele voastre bune.

  RăspundețiȘtergere
 130. Oferta de împrumut
  Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Oferim toate tipurile de împrumuturi de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com)
  Mulțumesc

  RăspundețiȘtergere
 131. Vreau să împărtășesc o mărturie a vieții mele fiecăruia. Numele meu este Maria Coliji, m-am căsătorit cu sotul meu Luis Gomez, îl iubesc atât de mult încât am fost căsătoriți de 5 ani acum cu doi copii. când sa dus la o vacanță în Mexic, ma sunat și mi-a spus că nu mai este interesat de căsătorie. am fost atât de confuz și de căutând ajutor, nu știu ce să fac până nu mi-am întâlnit-o pe prietenul meu Lina și i-am spus despre problema mea. mi-a spus să nu-mi fac griji că a avut o dată o problemă asemănătoare și mi-a prezentat un bărbat numit DR Isikolo care a făcut o vrăjitoare pe fosta ei soție și la readus la ea după 3 zile. D-ră Lina cere-mi să contactez DR Isikolo. L-am contactat să mă ajute să-mi aduc înapoi pe soțul meu și mi-a cerut să nu-mi fac griji că zeii tatălui său vor lupta pentru mine. Mi-a spus că, în două zile, el mă va reuni împreună cu soțul meu. După două zile, soțul meu a sunat și mi-a spus că se întoarce să caute lucruri cu mine, am fost surprins când l-am văzut și a început să plângă pentru iertare. Chiar acum sunt cea mai fericită femeie de pe pământ pentru ceea ce mi-a dorit Lina și această mișcare mare de vrajă a făcut pentru mine și familia mea, îl puteți contacta cu privire la orice problemă din această lume. El este cel mai bun vrăjitor pe internet până acum
  email: isikolosolutionhome@gmail.com sau Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 132. N-am crezut niciodată în roluri de vrajă până când viața mea nu sa despărțit atunci când iubitul meu de 5 ani a hotărât să o cheme să renunțe. Am fost atât de devastat, încât am avut un accident care ma lăsat la pat. Dupa 8 luni de durere emotionala si lipsit de griji, un prieten de-al meu ma prezentat intr-o anumita vraja, dupa ce am fost scamat de diverse vrajitoare falsa numite dr ini, dr evu si dr ewatu. Am fost prezentat doctorului Isikolo. În mai puțin de 3 zile am văzut minuni, iubitul meu sa întors la mine și viața mea sa întors ca un puzzle complet. Sunt atat de fericit. Doctorul Isikolo are tot felul de vrăji de la sarcină la iubire, de la câștigarea loteriei la locul de muncă. Are vraja pentru a opri divorțul, vraja pentru a face pe cineva să arate atractiv și altele. Iată contactul lui numai pentru persoanele serioase, poate că ar fi de ajutor .... isikolosolutionhome@gmail.com sau Whatsapp pe +2348133261196. Minunat Dr. Isikolo. Mulțumesc mult, sunt atât de recunoscător pentru că mi-ai salvat viața.

  RăspundețiȘtergere
 133. Salut,
  Sunt dna Ivana Pedro, creditor legal împrumutat. Ai nevoie de ajutor financiar? Sunteți în orice criză financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă rezolva datoriile sau pentru a vă achita facturile? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza unei finanțări necorespunzătoare? Aveți un scor de credit scăzut și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare. Iată o oportunitate pentru a obține împrumutul dvs. astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Contactați-ne acum prin e-mail la (ivanapedro85@gmail.com)

  Oferim toate tipurile de împrumuturi de orice sumă aveți nevoie la o rată de dobândă ieftină și accesibilă. Procesul nostru de capital și de creditare este 100% garantat și securizat, suntem o companie de împrumut reputație, legitimă și acreditată. Acordăm împrumut persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de asistență în numerar. Deci, vă rugăm să ne contactați astăzi prin e-mail la (ivanapedro85@gmail.com)
  Mulțumesc.

  RăspundețiȘtergere
 134. Salut,
  Sunt dna Ivana Pedro, creditor legal împrumutat. Ai nevoie de ajutor financiar? Sunteți în orice criză financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă rezolva datoriile sau pentru a vă achita facturile? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza unei finanțări necorespunzătoare? Aveți un scor de credit scăzut și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare. Iată o oportunitate pentru a obține împrumutul dvs. astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Contactați-ne acum prin e-mail la (ivanapedro85@gmail.com)

  Oferim toate tipurile de împrumuturi de orice sumă aveți nevoie la o rată de dobândă ieftină și accesibilă. Procesul nostru de capital și de creditare este 100% garantat și securizat, suntem o companie de împrumut reputație, legitimă și acreditată. Acordăm împrumut persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de asistență în numerar. Deci, vă rugăm să ne contactați astăzi prin e-mail la (ivanapedro85@gmail.com)

  RăspundețiȘtergere
 135. Aplicați astăzi pentru împrumutul dvs. urgent, deoarece această ofertă este urgentă. Și puteți, de asemenea, să aveți împrumutul dvs. Xmas fără întârziere. Contactați-ne astăzi prin e-mail: fpadoin@yahoo.com sau WhatsApp: +2349051442970

  RăspundețiȘtergere
 136. Eu sunt Floud Marta, am primit vacanța mea și împrumutul de Xmas. Vreau să-mi exprim recunoștința față de doamna Mary Pery de la MARY PERY LOAN HOME pentru că mi-a ajutat cu un împrumut de vacanță și vacanță și, de asemenea, mi-am restabilit scorul de credit, acordându-mi o sumă de împrumut de 10.000 de dolari pe 4 decembrie 2018, banca mea și alte agenții financiare pe care le-am vizitat. De asemenea, doresc să recomand tuturor celor care au nevoie de asistență financiară pentru a contacta această companie prin e-mail: marryperyloanhome@gmail.com pentru mai multe informații.

  RăspundețiȘtergere
 137. IMPORTANT MESAJUL LA TOATE ONLINE AICI CA URMEAZĂ PENTRU O CALDA SPELL PENTRU 90% din rolurile de vrajă aici sunt false .. numele meu este Angelica Vega din SUA am fost scammed de 2 variante de vrajă diferite pe nume Dr Shagi și Dr igodo până am venit Dr Isikolo prin web .. mi-a spus dacă primesc elementele și lucrează pentru mine, pot să-i plătesc tot ce-mi pot permite, a lucrat cu sinceritate pentru mine și în 6 zile, in-legile mele mi-au cerut să mă rog ca ex soția mă vrea înapoi, dar nu știu cum să o fac direct, ea a venit la mine a doua zi și suntem din nou fericiți .. mulțumesc lui Dr. Isikolo Sammy pentru lucrarea sa sinceră, care lipsește printre rolurile de vrăjitoare africane .. acest mediu pentru a va spune tuturor sa fiti atenti la scammer si sa incercati sa stiti unul pentru ca Dr. Isikolo va urma procesul corect inainte de tot ce are legatura cu finantele .. contactul acestuia este isikolosolutionhome@gmail.com. sunați sau ce-l pune pe +2348133261196 contactați-l astăzi și toate problemele dvs. vor fi rezolvate este o asigurare de la un martor mulțumesc.

  RăspundețiȘtergere
 138. Sandra Lukas este numele meu. Sunt una dintre persoanele care au beneficiat de Dr. Isikolo Love Spell. Doctorul Isikolo a apărut în mijlocul vieții mele, când toată speranța a fost pierdută. Am renunțat la viață și a crezut că cel mai bun mod de a vindeca inima rănită a fost să-mi ia viața după ce am încercat mai multe procese și a călătorit în India, căutând vraja să se reunească cu soțul meu, care ma părăsit după trei ani de căsătorie noastră pentru o altă doamnă, dar nici un efort nu a funcționat. M-am gândit să continui cu planul meu de sinucidere înainte ca un spirit ciudat să vină peste mine ca o ploaie și mi-a slujit să caut online, după ce am văzut atât de multe discuții despre Templul Dr. Isikolo Love Spell. Am căutat cu răbdare și am găsit mărturii uimitoare și recomandări despre el, care m-au încurajat să îl contactez prin e-mailul său. El mi-a răspuns și mi-a cerut să-mi șterg lacrimile și să renunț la orice act pentru a-mi lua viața; el a spus că cazul meu este soluționat după consultarea lui Oracle. Ei bine, aici îi mulțumesc astăzi Dr Isikolo pentru că mi-a salvat viața și mi-a adus soțul. Suntem atât de fericiți astăzi și mai fericiți decât am fost vreodată. Sunt foarte recunoscător pentru faptul că am fost printre cei care împărtășesc această mărturie. E-mailul lui: isikolosolutionhome@gmail.com sau Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 139. Am citit câteva mărturii despre o vrăjitorie de dragoste de către doctorul Isikolo despre cum a ajutat o mulțime de oameni să-și aducă înapoi pe ex iubitorii lor în 48 de ore. Cu sinceritate m-am gândit dacă era real și dacă acest bărbat ar putea să-mi aducă înapoi iubitul Iubesc atât de mult. M-am hotarat sa il contactez pentru ca il iubesc pe iubitul meu foarte mult si ne-am separat de cateva luni am pierdut cu adevarat atat de mult, am incercat toate celelalte mijloace sa-l intorc dar nu l-am putut contacta pe Dr. Isikolo si el mi-a spus că ex-ul meu se va întoarce la mine în următoarele 48 de ore, dr. Isikolo la eliberat pentru a ști cât de mult i-am iubit și l-am vrut. Și-a deschis ochii pentru a vedea cât de mult ne-am împărtășit împreună. Ex-ul meu este acum înapoi la mine din nou.Așa cum scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită fată de pe pământ și eu și prietenul meu trăim o viață fericită și dragostea noastră este acum mai puternică decât cum a fost chiar înainte de să-ți împărtășesc toate. Mulțumesc doctorului Isikolot pentru munca excesivă pe care a făcut-o pentru mine, ajutându-mă să mă întorc cu fostul meu iubit. Aș dori să renunț la adresa de e-mail a doctorului Isikolo și sperăm să vedeți această mărturie și să-l contactați dacă aveți un iubit pe care chiar îl doriți înapoi atât de rău, poșta lui: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l puneți pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 140. Când l-am găsit pe doctorul Isikolo, aveam nevoie disperată de a-mi aduce înapoi pe fostul meu iubit. Mi-a lăsat o altă femeie și am rămas în întuneric. Sa întâmplat așa de repede și nu am avut nici un cuvânt în situație. El ma scos după 3 ani fără explicații. Îl contactez pe Dr. Isikolo prin intermediul site-ului său și a dat o vrajă de dragoste pentru a ne ajuta să ne întoarcem împreună. În mai puțin de 48 de ore după ce a făcut vraja, prietenul meu a început să mă testeze din nou și sa simțit oribil pentru ceea ce tocmai mi-a pus. El a spus că eu sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Relația noastră este acum puternică și stabilă. Vă mulțumesc domnule pentru munca pe care ați făcut-o pentru mine. Sunteți trimis de Dumnezeu pentru a restabili relația ruptă. Îi recomand foarte mult doctorului Isikolo pe oricine care are nevoie de ajutor. Emailul lui: isikolosolutionhome@gmail.com Poți de asemenea să-l folosești pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 141. Hei plâng că soția ta a lăsat pe tine și pe copii pentru alt bărbat, nu mai trebuie să plângi pentru că eram în aceeași poziție până când am auzit despre DR DOMINION cum a ajutat atât de mulți oameni în relația lor de azi poate recomanda cu îndrăzneală DR DOMINION pentru oricine are nevoie de ajutor. Nu mi-a dat greș, de asemenea, cred că nu te poate lăsa prea rău. el este într-adevăr un lucrător miracol. Am încercat atâtea vrăjitoare și psihice după ce iubitul meu ma lăsat. DR DOMINION a fost singurul vrăjitor care mi-ar fi putut ajuta. Fiți sigur că acesta este într-adevăr un templu de prosperitate, unde vă puteți întoarce fostul iubit. DR DOMINION a aruncat o vrajă de dragoste, iar soția sa sa schimbat pentru totdeauna, a făcut-o o femeie mai bună și i-a distanțat pe toți iubitorii ei secrete. Sunt fericit că am o familie unită, nu ar fi posibilă fără efortul lui DR DOMINION. Soția mea este din nou plină de dragoste și sinceritate. Asigurați-vă contactul cu DR DOMINION pentru ajutor relațional Trimiteți-l prin e-mail;
  domeniiolutionhome@gmail.com sau contactul lui Whatsapp: +2349077604090 și împărtășesc o mărturie minunată la fel ca mine.

  RăspundețiȘtergere
 142. Sunt foarte fericit astăzi cu familia mea. Numele meu este Madlina Bartol care trăiește în Danemarca. Soțul meu mi-a lăsat un bine de 3 ani acum și îl iubesc atât de mult, căutând o cale să-l înapoiez de atunci. Am incercat multe optiuni, dar nu sa mai intors pana cand am intalnit un prieten care mi-a dat drumul la doctorul Isikolo, o vrajitoare, care ma ajutat sa-mi aduc inapoi sotul dupa doua saptamani. Eu si sotul meu traiesc fericit impreuna astazi, ca omul este minunat, il puteti contacta prin email isikolosolutionhome@gmail.com ... Acum voi sfatui orice persoane serioase care s-au trezit intr-o astfel de problema sa il contacteze acum o solutie rapida fara steress .. El mereu salut, acum îl numesc tatăl meu.contact-l acum el este întotdeauna on-line e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, ce-l pe Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 143. Soțul meu și cu mine am trecut prin atâtea încercări cu moartea familiei și boala lui, care ne-a schimbat pe amândoi. Am devenit o soție nefericită și neapreciată. Soțul meu a plecat. Plecarea lui a fost cel mai bun lucru care mi sa întâmplat vreodată. M-am trezit. Am început să colaborez cu doctorul Isikolo ca un staționar. Dar puțin mi-am dat seama că dr. Isikolo avea să dezvăluie toate lucrurile din mine care aveau nevoie să se schimbe. Mi-a ajutat să văd că soția ar trebui să fie. și am început să caut mâna doctorului Balogun să-mi schimb inima și soțul meu. A trebuit să accept că nu-mi puteam schimba soțul, doar dr. Isikolo poate face asta. M-am dus la soțul meu și i-am cerut iertarea pentru toate lipsurile mele ca soție. L-am rugat să-mi dea altă șansă. Acum este acasă. vă mulțumesc pentru locul de muncă bine făcut în medicul meu de viață puteți ajunge, de asemenea, pe el prin adresa de e-mail, isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, ce-l pe Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 144. Oricine din cei care au experiență de suferință emoțională va înțelege cum mă simt și voi înțelege cum m-am dus în orice clipă pentru a obține dragostea vieții mele până când am întâlnit marele profet care sa simțit imposibil și am început să-mi pierd speranța de a primi francisco din moment ce a plecat și mi-a spus că nu a vrut niciodată să mă vadă din nou în viața lui și am fost vrăjitoarea din spatele lipsei de progres și el cant progresul în viață. dar după întâlnirea cu marele doctor Isikolo pentru că a furnizat doar materialele necesare pentru a lucra pentru mine, el mi-a dat iubitul meu înapoi ceva ce nu am simțit niciodată posibil și am devenit un magazin de râs pentru toată lumea la domiciliu și lucrează chiar și partenerul său de afaceri a râs la mine și mi-a spus numele. Acum zâmbesc când invitația mea la căsătorie îmi este dată și pentru a primi ajutor de la acest e-mail de la bunul bărbat la isikolosolutionhome@gmail.com și spune-i că magret te-a legat și cred că așa cum o faci va pune capăt oricărei probleme legate de relație sau a lui Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 145. Dragostea uimitoare de dragoste pentru a te întoarce cu partenerul tău și pentru a rezolva relația ta întreruptă

  Sarbatori fericite de la mine Mirela Vjeko. Soțul meu sa despărțit de mine cu 3 luni în urmă și ma forțat să semnez actele de divorț și am fost complet sfâșiat. Și nu m-am putut întoarce în nici o formă emoțional. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această mișcare uimitoare și strălucitoare, care mi-a venit la salvare. Wow! Acest lucru mi-a ajutat atât de mult. Doctorul Isikolo mi-a garantat o vrajă urgentă de 24 de ore, din care l-am acceptat. Șocant! în această lună pe 8 mai 2018, soțul meu mi-a sunat înapoi cu multe scuze după 48 de ore pe care mi le-a asigurat și a făcut tot posibilul pentru a retrage documentele de divorț care erau deja în curs de desfășurare cu puterea acestui miracol de vrăjitor de lucru. Unii oameni au mărturisit că le-a adus înapoi pe iubitul lor Ex, unii au mărturisit că restaurează uterul, vindecă cancerul și alte boli, Vă mulțumesc atât de mult Domnului pentru vrăjile voastre puternice. expresiile nu sunt suficiente pentru a vă mulțumi. E-mail Dr. Isikolo Acum pentru dragoste urgentă Spell isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, puteți să-l puneți pe +2348133261196.

  RăspundețiȘtergere
 146. CUM VĂ MAI MULȚUMIT PE CEL MAI MULȚUMIT CU COPILUL DE CĂLĂTORIE REALĂ ȘI PUTERNICĂ Dr. Isikolo CALL / WHATSAPP +2348133261196.. Numele meu este Jelena, aproape mi-am luat viața din cauza soțului meu care ma lăsat și nu mi-a mai luat apelurile care mi-au răspuns mailurile și mesajele mele. El a spus că nu mai are încredere în mine, am încercat să-l conving și să-l cer, dar el nu va crede sau mă va răspunde până nu ne luptăm și ne despărțim timp de 6 luni, după care îmi dau seama că nu pot trăi fără el din cauza dragostei Am pentru el. Am încercat tot ce-i puteam să-l dau înapoi, dar nu mi-a lucrat, niște vrăjitoare falsificate mi-au scutit banii și am plecat cu banii mei până când am venit peste acest om numit Dr. Isikolo, mi-a ajutat să-mi arunc o vrajă și iată că soțul meu sa întors după 28 de ore, cerșind-mă pentru iertare, am fost atât de surprins că vrăjitorul ca Dr. Isikolo încă mai există. Dacă cineva de aici are nevoie de ajutor, cu toată sinceritatea, contactați Dr. Isikolo astăzi pe isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, puteți să-l ajutați pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 147. Bună tuturor!!! Numele meu este Monica, cred că sunt cea mai fericită doamnă de pe pământ după ce am iubit-o înapoi, care m-a lăsat timp de 7 ani din motive necunoscute. Nu am fost eu in ultimii 7 ani, pentru ca il iubesc foarte mult (Donald), am dat peste o marturie pe care un trup le-a dat online cum a obtinut iubitul ei inapoi prin ajutorul doctorului Ogundele. Acest lucru ma făcut curios și am decis să îl contactez și pe dr. Ogundele pentru ajutor. Încă nu știu cum Dr. Ogundele la adus pe Donald după 7 ani de rupere în 24 de ore. Cred că dr. Ogundele este cel mai mare spiritualist pe pământ, pentru că mi-a adus bucuria și mi-a zâmbit pe față. Donald se întoarce din nou în brațele mele. Trebuie să spun că sunt norocos să intru în contact cu dr. Ogundele. Oamenii mei afară care au nevoie de ajutor pentru a se reîntâlni cu iubitul lor pierdut sau cu orice probleme de viață, aceasta este ocazia să-ți dai iubitul înapoi prin ajutorul doctorului Ogundele, i-am promis că îi voi împărtăși numele pe Internet pentru ca oamenii să știe despre el. Puteți să-l contactați pe e-mailul său privat. ogundeletempleofsolution@gmail.com. Pentru funcțiile WhatsApp și Viber: +27638836445

  RăspundețiȘtergere
 148. CEL MAI BUN TOP SECRET CAUTA LOTTERIA CU O NUMAI DE CÂȘTIGĂ MAGICĂ DE DR.ISIKOLO

  Întotdeauna am vrut să fiu în stare să nu mai trăiesc salariul la salariu sau să am datorii. Am lucrat în contabilitate timp de aproximativ 20 de ani și abia am reușit să mă întâlnesc. Părea că oricând mi-am urcat în companie și am primit o majorare, cheltuielile de trai mi-ar crește semnificativ și nu am reușit niciodată să ajung. Am dat peste numeroase mărturii despre mărturia netă a doctorului Isikolo, o vrăjitoare de vrăjituri de loterie voodoo, care vă va ajuta să aruncați o vrăjitoare LOTTERY și vă veți da numerele de drept pentru a câștiga
  nu am crezut, la început, dar când viața a devenit mai rea am decis să încerc, acum încercarea mea ma făcut milionar, Iată că am câștigat (UNE MILIOANE Euro) acum sunt o mărturie vie a lucrărilor bune de Dr. Isikolo Un om talentat cu o mare putere, este secretul meu, dar am decis sa fac lumea cunoscuta pentru ca ar putea fi un ajutor pentru oricine care joaca orice fel de loterie. Am câștigat 1.000.000 de euro! Nu pot sa cred! Nu au fost suficienți bani să se retragă imediat, dar am investit-o bine și mi-a permis să merg în muncă cu jumătate de normă și mă va ajuta să mă retrag mult mai devreme. Sunt recunoscătoare veșnic Dr. Isikolo îl puteți contacta prin intermediul acestui e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l contactați pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 149. Salut,
  Căutați un împrumut? tu esti locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Global Finance Limited oferă împrumuturi companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 2%. pentru tot personalul sau persoanele, vă rugăm să ne contactați imediat pentru ajutor financiar imediat sau stres, suntem mândri de angajamentul nostru față de clienții noștri; Desigur, împrumuturi personale, împrumuturi auto, afaceri / împrumut de investiții, împrumut pe termen scurt pentru a începe să te gândești la obținerea unui împrumut? Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă începe propria afacere? Ești în datorii? Aceasta este șansa dvs. de a vă îndeplini dorința, de a vă oferi împrumuturi personale, împrumuturi pentru afaceri și împrumuturi corporative și de orice fel, puteți contacta doamna Augusta Ibramhim și pur și simplu vă puteți înscrie cu doamna Augusta Ibramhim prin e-mail: augustaibramhim11@gmail.com. De asemenea, puteți să mă contactați prin intermediul acestui e-mail: juliasimon460@gmail.com. dacă aveți vreo îndoială. vă rog, el este singurul care este fiabil și demn de încredere.
  Mulțumiri.

  E-mail: augustaibramhim11@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 150. Salut,
  Căutați un împrumut? tu esti locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Global Finance Limited oferă împrumuturi companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 2%. pentru tot personalul sau persoanele, vă rugăm să ne contactați imediat pentru ajutor financiar imediat sau stres, suntem mândri de angajamentul nostru față de clienții noștri; Desigur, împrumuturi personale, împrumuturi auto, afaceri / împrumut de investiții, împrumut pe termen scurt pentru a începe să te gândești la obținerea unui împrumut? Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă începe propria afacere? Ești în datorii? Aceasta este șansa dvs. de a vă îndeplini dorința, de a vă oferi împrumuturi personale, împrumuturi pentru afaceri și împrumuturi corporative și de orice fel, puteți contacta doamna Augusta Ibramhim și pur și simplu vă puteți înscrie cu doamna Augusta Ibramhim prin e-mail: augustaibramhim11@gmail.com. De asemenea, puteți să mă contactați prin intermediul acestui e-mail: juliasimon460@gmail.com. dacă aveți vreo îndoială. vă rog, el este singurul care este fiabil și demn de încredere.
  Mulțumiri.

  E-mail: augustaibramhim11@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 151. Nu-mi vine să cred ... Fostul meu soț este înapoi la mine!
  Numele meu este Michelle. Aceasta este o poveste a doctorului Isikolo care mi-a adus fostul soț în trei zile de contact. El mi-a spus că o va face, dar nu l-am crezut, dar am decis să-l încerc și spre cea mai mare surpriză, fostul meu soț sa întors acasă și a început să se joace cu copiii și mi-a dat un pupic pe obraz, în genunchi și m-au rugat să plec fără revedere. Am auzit că avea o femeie pe care o vedea înainte de a pleca de la mine și am fost devastat, ceea ce ma făcut să caut ajutor într-o vrăjitoare ca Dr. Isikolo. De asemenea, am întâlnit acest om printr-o mărturie despre el și am contactat e-mailul lui la odungaspelltemple @ gmail. com și când i-am explicat lucrurile, mi-a spus să nu-mi fac griji. Sunt foarte fericit astăzi că soțul meu, care ma lăsat de mai bine de 2 ani, sa întors acasă. L-am întrebat despre cealaltă femeie și a spus că acesta este trecutul lui și nimic nu-l va face să plece din nou. Sunt recunoscător pentru Dr. Isikolo. Contactați-l să vă ajute acum la isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, puteți să-l ajutați pe WhatsApp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 152. Numele meu este Azmi, vreau să folosesc acest mediu pentru a avertiza oamenii care caută un împrumut, sunt o mulțime de escroci și împrumuturi fals creditor pe internet. Aș dori să împărtășesc mărturia mea despre modul în care ALLAH ma ajutat cu mama Alicia Radu după ce am fost înșelat de 6 creditori. Aproape am pierdut speranța până când ALLAH mi-a folosit ROBBI pentru a obține împrumutul meu de 10.000 de mii de la mama Alicia Radu în mai puțin de 24 de ore fără presiune și cu rate de dobândă de numai 2%.

  Am fost foarte surprins când verificam soldul contului meu bancar și am constatat că suma pe care am trimis-o a fost trimisă direct contului meu fără întârziere. Aș promite că voi împărtăși veștile bune, astfel încât oamenii să poată obține împrumuturi ușoare fără stres. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, contactați-l pe mama Alicia Radu email: (aliciaradu260@gmail.com) și cu harul lui ALLAH Nu vă va dezamăgi să obțineți un împrumut.

  si puteti in continuare contacta ROBBI care ma prezentat mamei Alicia Radu prin e-mail: (robbi5868@gmail.com)

  De asemenea, puteți să mă contactați prin e-mailul meu: (azmi88455@gmail.com) dacă aveți nevoie de informații despre cum am primit împrumutul meu de la mama Alicia Radu,
  poate ALLAH să continue să binecuvânteze mama Alicia Radu Și este familia

  RăspundețiȘtergere
 153. Numele meu este Azmi, vreau să folosesc acest mediu pentru a avertiza oamenii care caută un împrumut, sunt o mulțime de escroci și împrumuturi fals creditor pe internet. Aș dori să împărtășesc mărturia mea despre modul în care ALLAH ma ajutat cu mama Alicia Radu după ce am fost înșelat de 6 creditori. Aproape am pierdut speranța până când ALLAH mi-a folosit ROBBI pentru a obține împrumutul meu de 10.000 de mii de la mama Alicia Radu în mai puțin de 24 de ore fără presiune și cu rate de dobândă de numai 2%.

  Am fost foarte surprins când verificam soldul contului meu bancar și am constatat că suma pe care am trimis-o a fost trimisă direct contului meu fără întârziere. Aș promite că voi împărtăși veștile bune, astfel încât oamenii să poată obține împrumuturi ușoare fără stres. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, contactați-l pe mama Alicia Radu email: (aliciaradu260@gmail.com) și cu harul lui ALLAH Nu vă va dezamăgi să obțineți un împrumut.

  si puteti in continuare contacta ROBBI care ma prezentat mamei Alicia Radu prin e-mail: (robbi5868@gmail.com)

  De asemenea, puteți să mă contactați prin e-mailul meu: (azmi88455@gmail.com) dacă aveți nevoie de informații despre cum am primit împrumutul meu de la mama Alicia Radu,
  poate ALLAH să continue să binecuvânteze mama Alicia Radu Și este familia

  RăspundețiȘtergere
 154. Salut,
  Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă achita facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o nouă afacere sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul și procesul de creditare sunt sigure, autentice și 100% garantate și garantate. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (creditlandloans@gmail.com)

  Email: creditlandloans@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 155. Salut,
  numele meu este Julia Simon, am fost victima unei fraude în mâinile creditorilor falși. Am pierdut aproximativ 45000 de dolari pentru că aveam nevoie de un capital mare de 200.000 de dolari. Aproape că am murit, nu aveam unde să merg. Afacerea mea a fost distrusă și în acest proces mi-am pierdut fiul. Nu am putut să stau așa ceva din nou. în ianuarie 2014, prietenul meu mi-a prezentat o mamă bună, doamna Augusta Ibramhim, care în cele din urmă mi-a ajutat să obțin un împrumut într-o companie de împrumut în care lucrează. Bună mamă Augusta Ibramhim, vreau să profit de această ocazie să vă mulțumesc și Dumnezeu să continue să te binecuvânteze. De asemenea, doresc să folosesc această ocazie pentru a-i sfătui pe indonezienii că există mulți escroci, așa că dacă aveți nevoie de un împrumut și doriți să obțineți rapid un împrumut, înregistrați-vă prin doamna Augusta Ibramhim și o puteți contacta prin e-mail: augustaibramhim11 @ gmail.com). puteți să mă contactați și prin e-mailul meu: (juliasimon460@gmail.com). dacă aveți vreo îndoială. vă rog, ea este singura persoană de încredere și de încredere.

  Mulțumesc.

  RăspundețiȘtergere
 156. Lucrurile bune nu sunt ușor de trecut. Bună, toată lumea, sunt aici să împărtășesc mărturiile mele pe tot globul cu privire la ajutorul pe care Dr. Isikolo la făcut pentru mine. Am fost devastată și confuză când m-am divorțat de soțul meu în urmă cu doi ani, pentru că dorea să se întoarcă la amantă. Am căutat ajutor de la cei pe care i-am știut, dar nu a avut nici un rezultat până când nu am fost îndreptată către doctorul Isikolo. Am contactat-o ​​pe Dr. Isikolo și i-am spus tot ce am trecut și mi-a dat toată asigurarea că mă va ajuta. Am făcut tot ce mi-a spus să fac și mi-am pus încrederea și speranța în el. Ai putea să crezi că soțul meu sa întors la mine în timp de 48 de ore, așa cum mi-a spus doctorul Isikolo după ce l-am contactat și acum, soțul meu se întoarce acasă și noi trăim împreună din nou. Voi recomanda pe oricine care are nevoie de ajutor sa ajunga la el acum pentru ca el se specializeaza si in vraji de bani, vraji de loterie, vraji de sarcina, vraji de boala E.T.C. Email: isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, puteți să-l trimiteți pe +2348133261196.

  RăspundețiȘtergere
 157. Salut,
  O zi buna,
  Înțeleg că sunteți foarte interesat în obținerea unui împrumut de urgență pe internet,
  GLOBAL FINANCE LIMITED sunt un grup de companii care oferă împrumuturi persoanelor fizice din întreaga lume cu dobândă la prețuri accesibile și vreau să știți că GLOBAL FINANCE LIMITED va face ceea ce nici o altă companie nu poate face pentru dvs.

  Numele meu este Julia Simon, am fost victima unei fraude în mâinile creditorilor falși. Am pierdut aproximativ 45000 de dolari pentru că aveam nevoie de un capital mare de 200.000 de dolari. Aproape că am murit, nu aveam unde să merg. Afacerea mea a fost distrusă și în acest proces mi-am pierdut fiul. Nu puteam să stau așa ceva din nou. în ianuarie 2018, prietenul meu mi-a prezentat o mamă bună, doamna Augusta Ibramhim, care în cele din urmă mi-a ajutat să obțin un împrumut într-o companie de împrumut în care lucrează.

  Bună mamă Augusta Ibramhim, vreau să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi și pentru ca Dumnezeu să vă continue să vă binecuvânteze. De asemenea, doresc să folosesc această ocazie pentru a-i sfătui pe colegii români că există multe escrocheri, așa că dacă aveți nevoie de un împrumut și doriți să obțineți rapid un împrumut, înregistrați-vă numai prin doamna Augusta Ibramhim și puteți să o contactați prin e-mail: augustaibramhim11 @ gmail.com). puteți să mă contactați și prin e-mailul meu: (juliasimon460@gmail.com). dacă aveți vreo îndoială.
  vă rog, ea este singura persoană de încredere și de încredere.

  Mulțumesc.

  RăspundețiȘtergere
 158. Dr Isikolo, ești într-adevăr un lucrător minunat. Am încercat atâtea vrăjitoare și psihice după ce soțul meu mi-a părăsit și mi-a spus să mă duc să văd avocatul pentru divorț doar pentru că mama lui, mama mea nu a fost în sprijinul căsniciei noastre, ma urât că nu motivul pentru care m-au tratat ca pe un renunțat, soțul meu a fost de partea mea de când ne-am căsătorit la începutul acestui an în 2018, dar din aprilie sa schimbat total și a început să-l asculte pe mama sa să mă divorțeze. Am încercat atât de multe vrăjitoare pentru ajutor, dar nu a existat niciun rezultat după ce i-am irosit o grămadă de bani, am continuat să încerc, pentru că i-am iubit pe soțul meu atât de mult și n-am vrut să-l pierd. După câteva zile am întâlnit contactul dr. Isikolo pe internet și numai doctorul Isikolo a fost singurul vrăjitor care mi-ar fi putut garanta o vrajă urgentă de 24 de ore de dragoste ... și ma asigurat că soțul meu se întoarce .. Am avut încredere în DDr Isikolo, și era mai mult decât un vis să-l văd pe soțul meu înapoi în viața mea cu o mulțime de scuze și iubire ... Și el a fost remușcat pentru toate acțiunile greșite, chiar și mama mea a venit cu prietenii ei cerându-mă să o iert că niciodată nu știa de ce mă urăște. Cu siguranță că acesta este într-adevăr un templu miraculos. Aflați mai multe despre dr. Isikolo prin isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l puneți pe +2348133261196. Domnule, sunt recunoscător pentru restaurarea păcii în casa mea

  RăspundețiȘtergere
 159. Am intalnit aceasta vraja numita Dr. Isikolo de la isisikolosolutionhome@gmail.com online si atat de multe altele, dar m-am decis sa ma duc cu aceasta vraja speciala si aceasta este acum 2 saptamani in urma. Aveam nevoie de vrăjitorul să mă reunească pe mine și pe iubitul meu pentru că ea a început să se comporte ciudată și a venit o zi când mi-a scris și mi-a spus că nu mai poate continua relația, că vrea doar să rămână singură. Dar un prieten apropiat al ei mi-a arătat tipul că se întâlnește acum. Așa că am contactat această vrăjitoare pentru că am fost complet inima rupt și am fumat și să mă îmbătat până când nu am putut nici măcar observați dacă stau sau mint. Această vrajă castel mi-a spus să nu vă faceți griji, el mi-a dat speranța că o voi avea din nou doar ca și vremurile vechi și am îndeplinit toate cerințele și în numai 2 zile ex-iubitul meu ma sunat plângând la telefon cerându-mă să o iert pentru actul ei stupid și ea a jurat cu mormântul ei mama să mă iubească și să nu-i rănească niciodată mi-a revenit. Asta a fost ceea ce mi-a spus mai devreme vrăjitorul și a venit după ce a făcut vraja și în aceeași noapte, iubitul meu a venit în casa mea și a petrecut noaptea cu mine.Nu am văzut vraja atât de puternică ca asta, dar acum , sunt convins că dr. Isikolo este cel mai bun vreodată, îl puteți contacta prin adresa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l contactați pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 160. Creditorii și creditele ipotecare limitate pentru credite mici și mari de împrumut La rata dobânzii de 2%.

  Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere sau pentru a vă plăti facturile ?, Oferim toate tipurile de împrumuturi, împrumuturi private,
    împrumuturi comerciale și personale cu rate ale dobânzii foarte scăzute, la un nivel scăzut de 2%, într-un an până la 30 de ani, perioadă de rambursare oriunde în lume. Oferim împrumuturi cuprinse între 1000 și orice sumă pe care o solicitați, contactați-ne astăzi.

  oceanfmortgages@gmail.com
  imalejohnny@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com
  +1 518 502 5732

  RăspundețiȘtergere
 161. Am simțit că viața mea sa terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea niciodată tatăl. am încercat să fiu puternică doar pentru copii, dar nu puteam controla durerile care mă chinuiesc, inima mea era plină de durere și durere, pentru că eram cu adevărat îndrăgostită de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și mereu doresc să se întoarcă la mine. Am fost foarte supărat și am avut nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste emailul lui: isikolosolutionhome@gmail.com care a sugerat că Dr. Isikolo vă poate ajuta să reveniți rapid înapoi. Deci, am simțit că ar trebui să încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o, apoi a făcut o vrajă pentru mine. 3 săptămâni mai târziu, soțul meu mi-a sunat cu adevărat și mi-a spus că mi-e dor de mine și de copii atât de mult, atât de uimitor! Așa sa întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie, și și-a cerut scuze pentru greșeala și pentru durerea pe care mi-a provocat-o eu și copiii. Apoi, din acea zi, căsnicia noastră era acum mai puternică decât a fost înainte. Toate mulțumirile acestui mare om. El este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet că doctorul Todd este real și un vrăjitor puternic, dacă sunteți aici și aveți nevoie de ex spate sau soțul dvs. sa mutat la o altă femeie, nu mai plângeți, contactați această vrăjitorie puternică acum, isikolosolutionhome@gmail.com Poți de asemenea să-l faci pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 162. Bună ziua, sunt doamna Doris Chapman, care locuiește în prezent în Florida, în prezent, sunt o femeie căsătorită cu doi copii. Am fost blocat într-o situație financiară la 23 septembrie 2018 și am avut nevoie să refinanțez și să-mi plătesc facturile și, de asemenea, pentru medicamentele fiii mei. Am încercat să obținem împrumuturi de la diverse firme de împrumut atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum Dumnezeu ar fi avut-o, am fost prezentat unui creditor privat de împrumut de către un prieten și am decis să-mi încerc norocul și am primit o sumă de împrumut de $ 50,000.00USD și astăzi sunt un proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment. Deci, dacă trebuie să contactezi orice firmă cu privire la asigurarea unui împrumut cu rată scăzută a dobânzii de 2% și planuri de rambursare mai bune și program, contactează-l pe David Peterson de la firma de împrumut david Peterson. El nu știe că fac acest lucru, dar sunt atât de fericit și am decis să las oamenii să știe mai multe despre el, oferă tot felul de împrumuturi atât persoanelor fizice, cât și companiilor și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Puteți contacta compania prin acest e-mail: davidpetersonloanfirm1@outlook.com sau prin WhatsApp +1 (413) 676-9401

  RăspundețiȘtergere
 163. Toate mulțumirile doctorului Idialu pentru restaurarea căsătoriei mele după 3 ani de separare, cu ajutorul dr. Prince, cea mai mare vrăjitoare, căsnicia mea a fost restaurată înapoi după 2 zile de la vrăjirea soțului Soțul meu sa întors acasă după mult timp o altă femeie din nou mulțumită doctorului Idialu pentru ajutor prin e-mail prin princeidialu@outlook.com sau prin telefon sau prin telefon +1(845)731-5643

  RăspundețiȘtergere
 164. Acesta este cel mai minunat lucru pe care l-am experimentat vreodată și trebuie să împărtășesc această mărturie mare, vreau doar să spun mulțumiri doctorului Isikolo că a luat timp să mă ajute să arunc vraja care mi-a adus fostul soț, numele meu este Lana Bartolomej , Vreau să împărtășesc mărturia mea și fericirea mea cu voi toți pe acest site, anul trecut, soțul meu mi-a lăsat o altă femeie în locul său de muncă și ma abandonat pe mine și pe cei doi copii ai săi, totul a fost atât de greu pentru mine și pentru mine copiii pentru că îl iubesc atât de mult, așa că am văzut mărturiile lui DR Isikolo, despre cum a ajutat doamnele să-i ajungă soțul înapoi, așa că l-am contactat și el ma ajutat să arunc o vrajă de întoarcere pentru soțul meu și a doua zi soțul a părăsit cealaltă femeie și sa întors la mine pledează pentru iertare cu atâta dragoste și îngrijire. Nu voi uita niciodată acest ajutor pe care DR Isikolo mi-a dat-o cu mine și cu copiii mei. dacă sunteți aici aveți nevoie de ajutor pentru a vă aduce amărât înapoi puteți să-l contactați prin acest e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, WhAtsAp el pe +2348133261196, eu sunt o mărturie vie a puterii sale

  RăspundețiȘtergere
 165. Acesta este cel mai minunat lucru pe care l-am experimentat vreodată și trebuie să împărtășesc această mărturie mare, vreau doar să spun mulțumiri doctorului Isikolo că a luat timp să mă ajute să arunc vraja care mi-a adus fostul soț, numele meu este Lana Bartolomej , Vreau să împărtășesc mărturia mea și fericirea mea cu voi toți pe acest site, anul trecut, soțul meu mi-a lăsat o altă femeie în locul său de muncă și ma abandonat pe mine și pe cei doi copii ai săi, totul a fost atât de greu pentru mine și pentru mine copiii pentru că îl iubesc atât de mult, așa că am văzut mărturiile lui DR Isikolo, despre cum a ajutat doamnele să-i ajungă soțul înapoi, așa că l-am contactat și el ma ajutat să arunc o vrajă de întoarcere pentru soțul meu și a doua zi soțul a părăsit cealaltă femeie și sa întors la mine pledează pentru iertare cu atâta dragoste și îngrijire. Nu voi uita niciodată acest ajutor pe care DR Isikolo mi-a dat-o cu mine și cu copiii mei. dacă sunteți aici aveți nevoie de ajutor pentru a vă aduce amărât înapoi puteți să-l contactați prin acest e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, WhAtsAp el pe +2348133261196, eu sunt o mărturie vie a puterii sale

  RăspundețiȘtergere
 166. Când l-am găsit pe doctorul Isikolo, aveam nevoie disperată să-l aduc pe iubitul meu înapoi. Mi-a lăsat o altă femeie și am rămas în întuneric. Sa întâmplat așa de repede și nu am avut nici un cuvânt în situație. El ma scos după trei ani fără explicații. Îl contactez pe doctorul Isikolo prin intermediul site-ului său și a dat o vrajă de dragoste pentru a ne ajuta să ne întoarcem împreună. În mai puțin de 48 de ore după ce a făcut vraja, prietenul meu a început să mă testeze din nou și sa simțit oribil pentru ceea ce tocmai mi-a pus. El a spus că eu sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Relația noastră este acum puternică și stabilă. Vă mulțumesc domnule pentru munca pe care ați făcut-o pentru mine. Sunteți trimis de Dumnezeu pentru a restaura relația ruptă. Îmi recomand foarte mult doctorului Isikolo că are nevoie de ajutor. Emailul lui: isikolosolutionhome@gmail.com Poți de asemenea să-l folosești pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 167. Vrei să-ți aduci înapoi la tine? Am făcut-o cu doctorul Isikolo și fostul meu a revenit la mine în 3 zile după ce mi-a spus că vraja a fost aruncată. Vreau ca toată lumea să citească mărturia mea și să creadă într-o vrăjitoare cum ar fi doctorul Isikolo. Eu sunt Dinora Mateo. Fostul meu prieten sa despărțit de mine pentru că beau și fum și nu-i plăceau băieții care făceau lucruri de felul lor. Într-o seară în timp ce eram împreună cu prietenii mei în călătorii în aer cu băuturi alcoolice, prietenul meu sa bagat în cameră și nu numai că m-am văzut exhărtindu-mi plăcere cu un alt tip, ceea ce la făcut foarte supărat și a plecat și din acea zi nu l-am văzut niciodată până când l-am contactat pe Dr. Isikolo după aproximativ 3 luni mai târziu și nu mi-a răspuns nici măcar la telefon. Sunt foarte fericit acum când doctorul Isikolo la adus înapoi la mine. Când am contactat această vrăjitoare, nu aveam convingerea că ex-ul meu se va întoarce după ceea ce am făcut, dar doctorul Isikolo mi-a dat credință și acum sunt fericit că tipul meu este înapoi la mine după 48 de ore, exact în momentul în care ma asigurat. Vreau ca toată lumea să creadă în această vrăjitoare și să contacteze un e-mail pentru ajutor la isikolosolutionhome@gmail.com sau pe Whatsapp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 168. Oricine din cei care au experiență de suferință emoțională va înțelege cum mă simt și voi înțelege cum m-am dus în orice clipă pentru a face dragostea vieții mele până când am întâlnit marele profet care sa simțit imposibil și am început să-mi pierd speranța de a obține francisco pentru că a plecat și mi-a spus că nu a vrut niciodată să mă vadă din nou în viața lui și am fost vrăjitoarea din spatele lipsei de progres și el cant progrese în viață. dar după întâlnirea cu marele domn al profetului pentru doar 250 de dolari mi-a dat iubitul meu înapoi ceva ce nu am simțit niciodată posibil și am devenit un magazin de râs pentru toată lumea acasă și de lucru chiar și partenerul său de afaceri a râs de mine și mi-a spus nume. acum sunt zâmbitoare când invitația mea la căsătorie este dată pentru a le primi și pentru a primi ajutor de la acest e-mail de la bunul bărbat la isikolosolutionhome@gmail.com și spune-i că Ana te leagă și cred că pe măsură ce o faci, aceasta va aduce sfârșitul tuturor relațiilor tale problemă sau ce-l pune pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 169. Salut,
  numele meu este Julia Simon, am fost victima unei fraude în mâinile creditorilor falși. Am pierdut aproximativ 45000 de dolari pentru că aveam nevoie de un capital mare de 200.000 de dolari. Aproape că am murit, nu aveam unde să merg. Afacerea mea a fost distrusă și în acest proces mi-am pierdut fiul. Nu am putut să stau așa ceva din nou. în ianuarie 2018, prietenul meu mi-a prezentat o mamă bună, doamna Augusta Ibramhim, care în cele din urmă mi-a ajutat să obțin un împrumut într-o companie de împrumut în care lucrează. Bună mamă Augusta Ibramhim, vreau să profit de această ocazie să vă mulțumesc și Dumnezeu să continue să te binecuvânteze. De asemenea, doresc să folosesc această ocazie pentru a-i sfătui pe indonezienii că există mulți escroci, așa că dacă aveți nevoie de un împrumut și doriți să obțineți rapid un împrumut, înregistrați-vă prin doamna Augusta Ibramhim și o puteți contacta prin e-mail: augustaibramhim11 @ gmail.com). puteți să mă contactați și prin e-mailul meu: (juliasimon460@gmail.com). dacă aveți vreo îndoială. vă rog, ea este singura persoană de încredere și de încredere.

  Întoarceți-vă din nou înapoi din nou, din nou, din nou, din nou:

  numele meu este Julia Simon, am fost victima unei fraude în mâinile creditorilor falși. Am pierdut aproximativ 45000 de dolari pentru că aveam nevoie de un capital mare de 200.000 de dolari. Aproape că am murit, nu aveam unde să merg. Afacerea mea a fost distrusă și în acest proces mi-am pierdut fiul. Nu am putut să stau așa ceva din nou. în ianuarie 2018, prietenul meu mi-a prezentat o mamă bună, doamna Augusta Ibramhim, care în cele din urmă mi-a ajutat să obțin un împrumut într-o companie de împrumut în care lucrează. Bună mamă Augusta Ibramhim, vreau să profit de această ocazie să vă mulțumesc și Dumnezeu să continue să te binecuvânteze. De asemenea, doresc să folosesc această ocazie pentru a-i sfătui pe indonezienii că există mulți escroci, așa că dacă aveți nevoie de un împrumut și doriți să obțineți rapid un împrumut, înregistrați-vă prin doamna Augusta Ibramhim și o puteți contacta prin e-mail: augustaibramhim11 @ gmail.com). puteți să mă contactați și prin e-mailul meu: (juliasimon460@gmail.com). dacă aveți vreo îndoială. vă rog, ea este singura persoană de încredere și de încredere.

  Mulțumesc.

  RăspundețiȘtergere
 170. Buna, Numele meu este "ALLIE REYNA" Sunt din SUA. Am fost căsătorit timp de 7 ani cu Ruben. Lucrurile au început să devină urâte și am avut lupte și argumente aproape de fiecare dată. Sa înrăutățit într-un punct pe care la depus pentru divorț ... Am încercat tot ce-am putut să-l fac să se răzgândească și să rămână cu mine, dar efortul a fost inutil. Am pledat și am încercat totul, dar nimic nu a funcționat.

  Descoperirea a apărut atunci când cineva ma introdus în această minunată castă de vrăjitori, care în cele din urmă mi-a ajutat ... Nu am fost niciodată un fan al unor lucruri de genul asta, ci doar am decis să încerc din nefericire pentru că eram disperată și nu aveam de ales ... El a făcut rugăciuni speciale și a folosit rădăcini și ierburi ... În 2 zile mi-a sunat și mi-a fost rău pentru toate traumele emoționale pe care mi le-a provocat, sa mutat înapoi în casă și am continuat să trăim fericit. ce minunat miracol a făcut Baba Egbe pentru mine și familia mea.

  L-am prezentat multor cupluri cu probleme în întreaga lume și au avut veste bună ... Cred cu tărie că cineva acolo are nevoie de ajutorul lui. Pentru ajutor urgent de orice tip, contactați Baba Egbe acum prin e-mailul său: babaegbetemple@gmail.com sau WhatsApp pe +7 (926) 512-8701.

  RăspundețiȘtergere
 171. Aveți nevoie de un împrumut pentru începerea afacerii sau pentru plata facturilor și a unei finanțări corporative pentru bunuri imobiliare și orice tip de finanțare a afacerii ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). De asemenea, oferim împrumuturi persoanelor fizice, firmelor și organismelor corporative la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993

  RăspundețiȘtergere
 172. Suplimentele pe bază de plante au existat de mii de ani și pot fi urmărite peste mai multe culturi diferite. Deocamdată. Ierburi sunt acum folosite pentru a vindeca diabetici, herpes, dureri cronice, astm, chist ovarian și chiar HIV. Îmi plac atât de mult plantele. Cele mai multe ori, injectarea și medicamentul sunt doar o pierdere de durată. Am fost vindecat de HIV anul trecut cu utilizarea de ierburi, am suferit de la HIV timp de 13 ani, dar cu ajutorul DR. Freeman osas plante medicina, am fost vindecat în câteva săptămâni de a folosi ierburi el mi-a trimis prin e-mail de livrare de servicii. Nu știu genul de problemă de sănătate cu care te confrunți acum, dar te-am asigurat că vei fi vindecat dacă îl contactezi pe Dr. Freeman osas și îi explici problema ta, că problemele se vor rezolva în câteva săptămâni, îl vei contacta pe Dr. Freeman osas după adresa lui de e-mail. : drosasherbalhome@gmail.com sau ajunge la el prin numărul WHATSAP + 2349035428122

  RăspundețiȘtergere
 173. CUM VOR FI SOSIERUL MEU INAPOI ACASA CU AJUTORUL UNEI CALCULATORI REALIZATI SI PUTERNICI Dr. Isikolo CALL / WHATSAPP +2348133261196. Numele meu este Doris Antonio, aproape că mi-am luat viața din cauza soțului meu care ma lăsat și nu mi-a mai luat apelurile, răspunzând la mesajele mele și mesajele mele. El a spus că nu mai are încredere în mine, am încercat să-l conving și să-l cer, dar el nu va crede sau mă va răspunde până când nu ne-am luptat și ne-am despărțit timp de 6 luni, după care îmi dau seama că nu pot trăi fără el din cauza dragostea pe care o am pentru el. Am incercat tot posibilul sa-l intorc, dar nu a lucrat pentru mine, unele vraji falsificate mi-au scutit banii si am plecat cu banii mei pana cand am intrat peste acest om numit Dr. Isikolo ma ajutat sa-mi arunc o vraja si sa vad ca soțul meu sa intors după 48 de ore, cerându-mă pentru iertare, eram atât de surprins că vrăjitorul ca Dr. Isikolo încă mai există. Dacă cineva aici are nevoie de ajutor, cu toată sinceritatea, contactați Dr. Isikolo astăzi pe isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, puteți să-l contactați pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 174. Nu-mi vine sa cred ... EX-SUS SUNT INAPOI LA MINE !!!
  Numele meu este Marie Lucas. Aceasta este o poveste a doctorului Isikolo care mi-a adus fostul soț în trei zile de contact. El mi-a spus că o va face, dar nu l-am crezut, dar am decis să încerc și, spre cea mai mare surpriză, fostul meu soț sa întors acasă și a început să se joace cu copiii și mi-a dat un pupic pe obraz, în genunchi și m-au rugat să plec fără revedere. Am auzit că avea o femeie pe care o vedea înainte de a pleca de la mine și am fost devastat, ceea ce ma făcut să caut ajutor într-o vrăjitoare cum ar fi Dr. Isikolo. De asemenea, l-am întâlnit pe acest om printr-o mărturie despre el și am contactat e-mailul său la isikolosolutionhome@gmail.com și când i-am explicat lucrurile, mi-a spus să nu-mi fac griji. Sunt foarte fericit astăzi că soțul meu, care ma lăsat de peste patru luni, sa întors acasă. L-am întrebat despre cealaltă femeie și a spus că acesta este trecutul lui și nimic nu-l va face să plece din nou. Sunt recunoscător pentru Dr. Isikolo. Contactați-l să vă ajute acum la isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, puteți să-l ajutați pe WhatsApp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 175. TREBUIE CITIT:

  Numele meu este Mary Sunt din Austria, vreau sa spun lumii cum am primit ajutor de la acest mare castel de vraja care a aruncat o vraja pentru mine sa-mi aduga sotul meu inapoi si o vraja pentru mine sa fiu promovat la biroul meu, iar astazi sunt fericit cu soțul meu și viața mea este minunată, soțul meu a plecat timp de 11 ani și a fost cu o altă femeie în timp ce sufeream în singurătate, cât de dureros. Frații și surorile mele acolo vă sfătuiesc să vă rezolvați problema vieții și să aveți o casă bună decât să suferiți în tăcere, acum sunt Manager al firmei mele de astăzi din cauza doctorului Ogundele, am primit detaliile de contact online de o altă femeie care a fost împărtășind mărturia ei, i-am spus lui Dr Ogundele că voi împărtăși munca lui bună pe internet pentru a spune lumii, de aceea fac asta acum. mi-a adus înapoi soțul care a plecat timp de 11 ani în mai puțin de 48 de ore, este 100% real și onest. Deci, dacă vreunul dintre voi are nevoie de ajutor de orice fel, cred și știu că Dr. Ogundele vă poate ajuta să rezolvați 100% și să fiți fericit din nou ca mine. Pentru conversații Chat și Direct de la WhatsApp: +27638836445 .. email: ogundeletempleofsolution@gmail.com

  RăspundețiȘtergere
 176. Sunt Maria Berinde și sunt rezidentă în Serbia, soțul meu și cu mine am fost căsătoriți de peste 10 ani. Ne-am întâlnit când aveam 20 de ani și avea 24 de ani. Am trecut prin emoții împreună. În căsnicia noastră s-au petrecut mai multe lupte imense și situații dureroase, dar întotdeauna am pățit să ieșim din cealaltă. Din senin, soțul meu a deschis o discuție de divorț asupra mea, am fost oarbă! Nu l-am văzut venind, nu am recunoscut semnele. Sa oprit purtând inelul de nuntă și nu m-am gândit la nimic. Nu mă mai găsește atractiv din punct de vedere sexual. Nu puteam să nu plâng mereu pentru că eram foarte rănit. Am fost complet deprimat până am găsit doctorul ISIKOLO vrăjitorul din Africa, toată lumea vorbea online și l-am contactat pentru o vrăjitoare de dragoste. În timpul conversației noastre, el ma asigurat că îmi va aduce soțul în mai puțin de 48 de ore de la vrăjirea lui. Pentru mine părea imposibil. Nu veți crede că soțul meu a sunat imediat după 24 de ore, cerându-mi să uit ce-a spus despre divorț. Am fost complet uimit! Există atât de multă dragoste în familia mea de când am folosit vrăjile ei. El este minunat și vrăjile lui lucrează atât de repede. Acum soțul meu mă iubește mai mult decât înainte. De asemenea, puteți să-l contactați dacă aveți probleme cu căsnicia sau relația. Email: isikolosolutionhome@gmail.com Poți de asemenea să-l creezi pe WhatsApp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 177. Buna, numele meu este Ioana michael Sunt din Drăgășani dar locuiesc în Parcul Național Waterton Lakes Canada împreună cu soțul meu. Cuvintele nu pot explica cât de emoționată sunt pentru restaurarea căsătoriei mele rupte, iar acum soțul meu este complet în urmă după ce la părăsit pe mine și pe copiii noștri pentru o altă femeie. Am fost căsătoriți de-a lungul anilor, iar în timpul căsătoriei noastre am avut o serie de lupte care au persistat până când a plecat în sfârșit cu copiii noștri și sa mutat la Melbourne pentru a fi cu o altă femeie. Au blocat toate mijloacele de contact, făcând comunicarea nevalidă. Am simțit că viața mea sa terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea niciodată tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copiii mei, dar nu puteam controla durerile care mi-au torturat inima, am fost consumat de tristețe și durere pentru că l-am iubit cu adevărat. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și întotdeauna mi-ar plăcea să se întoarcă cu mine, eram nebun și aveam nevoie de o intervenție divină, așa că i-am spus fiecăruia dintre problemele mele unui prieten de-al meu care a avut odată provocări similare. Ea ma referit la un om foarte puternic pe nume DoctorIgbinovia. Ea a spus că el a fost singurul motiv pentru fericirea pe care o bucura până în ziua de azi. Drigbinovia poate ajuta la ameliorarea relațiilor sparte, a spus că trebuia să-l pun la probă. L-am contactat la adresa de e-mail doctorigbinovia93@gmail.com și mi-a dat instrucțiuni despre ce să fac și așa am făcut, apoi a făcut vrăjitorie pe mine. Spre surprinderea mea cea mai mare, după trei săptămâni, soțul meu ma sunat și mi-a spus că ne-a lipsit la fel de mult ca și copiii, am fost atât de surprins, că inima mea era plină de bucurie și entuziasm, și am început să-mi umbresc lacrimile. El și-a cerut scuze pentru greșeala lui și mi-a cerut scuze pentru durerea pe care mi-a provocat-o și pe copii. Așa sa întors la noi, cu multă dragoste și bucurie, iar din acea zi căsnicia noastră a fost mai puternică decât înainte. Datorită lui Drigbinovia, el este foarte puternic, așa că am decis să împart povestea mea de dragul acestor femei și bărbați care au experimentat ce sa întâmplat. Vreau să știi că există o soluție. Drigbinovia este soluția, un spioncaster adevărat și puternic care sa rugat să trăiască mult timp pentru a ajuta femeile și copiii în timpul durerii lor. Și are, de asemenea, vrăji pentru vindecarea hiv, cancer, etc. BUNĂ LUCĂ,

  RăspundețiȘtergere
 178. Sunt atât de mândră și de fericită că sunt aici, împărtășind munca ta DR PRINCE IDIALU. Nu pot să cred că acum ex-soțul meu este cu adevărat înapoi la mine în genunchi prezentând un trandafir roșu ca să mă roage să-l duc înapoi și se simțea regret și îmi pare rău că m-ai lăsat și că mi-a provocat dureri după divorțul care a avut loc anul trecut. Și tot acest miracol sa întâmplat după ce am comandat o vrajă urgentă de 24 de ore DR PRINCE IDIALU pe care mi-a aruncat-o pe mine și soțul meu. Domnule, eu sunt cea mai fericită femeie astăzi în întreaga lume. DR PRINCE IDIALU, ai facut-o cu adevarat .. Da .. Este un miracol si o vesnicie si veselie pentru mine si familia mea astazi .. Sunt atat de fericita acum si nu stiu cat de mult sa-mi transmit multumirea si aprecierea d-le. Și pentru întreaga lume, contactați-l dacă aveți nevoie de ajutor urgent acum pentru că este garantat că vă va ajuta. Trimiteți-l prin e-mail (princeidialu@outlook.com sau prin telefon sau prin telefon 1 (845) 731-5643)

  RăspundețiȘtergere
 179. Sunt atât de mândră și de fericită că sunt aici, împărtășind munca ta DR PRINCE IDIALU. Nu pot să cred că acum ex-soțul meu este cu adevărat înapoi la mine în genunchi prezentând un trandafir roșu ca să mă roage să-l duc înapoi și se simțea regret și îmi pare rău că m-ai lăsat și că mi-a provocat dureri după divorțul care a avut loc anul trecut. Și tot acest miracol sa întâmplat după ce am comandat o vrajă urgentă de 24 de ore DR PRINCE IDIALU pe care mi-a aruncat-o pe mine și soțul meu. Domnule, eu sunt cea mai fericită femeie astăzi în întreaga lume. DR PRINCE IDIALU, ai facut-o cu adevarat .. Da .. Este un miracol si o vesnicie si veselie pentru mine si familia mea astazi .. Sunt atat de fericita acum si nu stiu cat de mult sa-mi transmit multumirea si aprecierea d-le. Și pentru întreaga lume, contactați-l dacă aveți nevoie de ajutor urgent acum pentru că este garantat că vă va ajuta. Trimiteți-l prin e-mail (princeidialu@outlook.com sau prin telefon sau prin telefon 1 (845) 731-5643)

  RăspundețiȘtergere
 180. Sunt atât de mândră și de fericită că sunt aici, împărtășind munca ta DR PRINCE IDIALU. Nu pot să cred că acum ex-soțul meu este cu adevărat înapoi la mine în genunchi prezentând un trandafir roșu ca să mă roage să-l duc înapoi și se simțea regret și îmi pare rău că m-ai lăsat și că mi-a provocat dureri după divorțul care a avut loc anul trecut. Și tot acest miracol sa întâmplat după ce am comandat o vrajă urgentă de 24 de ore DR PRINCE IDIALU pe care mi-a aruncat-o pe mine și soțul meu. Domnule, eu sunt cea mai fericită femeie astăzi în întreaga lume. DR PRINCE IDIALU, ai facut-o cu adevarat .. Da .. Este un miracol si o vesnicie si veselie pentru mine si familia mea astazi .. Sunt atat de fericita acum si nu stiu cat de mult sa-mi transmit multumirea si aprecierea d-le. Și pentru întreaga lume, contactați-l dacă aveți nevoie de ajutor urgent acum pentru că este garantat că vă va ajuta. Trimiteți-l prin e-mail (princeidialu@outlook.com sau prin telefon sau prin telefon 1 (845) 731-5643)

  RăspundețiȘtergere
 181. Sunt atât de mândră și de fericită că sunt aici, împărtășind munca ta DR PRINCE IDIALU. Nu pot să cred că acum ex-soțul meu este cu adevărat înapoi la mine în genunchi prezentând un trandafir roșu ca să mă roage să-l duc înapoi și se simțea regret și îmi pare rău că m-ai lăsat și că mi-a provocat dureri după divorțul care a avut loc anul trecut. Și tot acest miracol sa întâmplat după ce am comandat o vrajă urgentă de 24 de ore DR PRINCE IDIALU pe care mi-a aruncat-o pe mine și soțul meu. Domnule, eu sunt cea mai fericită femeie astăzi în întreaga lume. DR PRINCE IDIALU, ai facut-o cu adevarat .. Da .. Este un miracol si o vesnicie si veselie pentru mine si familia mea astazi .. Sunt atat de fericita acum si nu stiu cat de mult sa-mi transmit multumirea si aprecierea d-le. Și pentru întreaga lume, contactați-l dacă aveți nevoie de ajutor urgent acum pentru că este garantat că vă va ajuta. Trimiteți-l prin e-mail (princeidialu@outlook.com sau prin telefon sau prin telefon 1 (845) 731-5643)

  RăspundețiȘtergere
 182. Anul acesta, anul 2019 mi-a fost atât de fericit, căci Dumnezeu mi-a dat un motiv să trăiesc fericit din nou, după ce mi-a rămas inima timp de trei luni, când soțul meu ma neglijat și sa întors la amantă. Am suferit și am trecut prin toate tipurile de torturi emoționale pentru că nu am putut să primesc nici un ajutor pentru a-mi lua omul înapoi până când nu am fost judecat cu Dr. ISIKOLO de colegul meu, care mi-a dat asigurări complete cu privire la el că poate fi de ajutor mie. Am luat legătura cu doctorul ISIKOLO și am ascultat cuvintele lui și am urmat instrucțiunile care mi-au fost date de el. Ai putea crede că soțul meu sa întors acasă în 48 de ore așa cum a spus el și astăzi, căsătoria mea este restaurată și sunt atât de recunoscătoare, recunoscătoare și recunoscătoare lui Dumnezeu că a folosit doctorul ISIKOLO pentru a-mi lua omul înapoi după 3 luni de căsătorie ruptă . Este cineva acolo care are nevoie să se întoarcă înapoi la iubitul său sau înapoi sau are nevoie de ajutor de orice fel? Apoi, vă sugerez să luați legătura cu Dr. ISIKOLO acum prin ID-ul său de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com De asemenea, puteți să-l contactați pe WhatsApp pe +2348133261196 pentru mai multe informații. Dumnezeu să vă binecuvânteze, domnule.

  RăspundețiȘtergere
 183. De fiecare dată când mă uit înapoi la ceea ce mi sa întâmplat, voi aprecia mereu pe marele dr. Akhere (Akheretemple@yahoo.com) pentru ceea ce a făcut pentru mine. Această vrăjitorie mi-a adus finanțele, care m-au lăsat fără niciun motiv. Am întâlnit vrăjitorul mare și mi-a spus tot ce trebuie să fac! Acum mă bucur că Dr Akhere la adus înapoi și mă iubește mai mult decât obișnuia! îl puteți contacta și pe adresa activă (Akheretemple@yahoo.com) sau îl puteți adăuga în aplicația Whats-app: +2348129175848....

  RăspundețiȘtergere
 184. MULȚUMIRI Dr Isikolo PENTRU REFORMAREA MELITĂȚII MINE ȘI A FAMILIEI MELE. WHATSAPP / CALL +2348133261196

  Bună ziua, eu sunt Vedrana Obrad. Eu locuiesc în Londra. După ce am fost într-o Uniune numită căsătorie cu soțul meu de ani de zile, a fost abuziv și a distrus dragostea pe care am împărțit-o și m-am lăsat. Am făcut tot posibilul pentru a reveni la el, dar totul a fost în zadar, l-am vrut atât de rău pentru că l-am iubit. așa că mi-am explicat problema prietenei mele și ea mi-a sugerat să contactez o vrăjitoare care a ajutat-o ​​să arunce o vrajă care a luat-o însărcinată și ia adus soțul înapoi. Nu aveam de ales decât să încerc. Am trimis mesageria cu vrăjitoria numită dr. Isikolo în ceea ce mă privește și ma asigurat că nu există nici o problemă și că totul va fi bine. Mi-a spus tot ce mi-a fost cerut și mi-a arătat vraja și, surprinzător, după 48 de ore, soțul meu mi-a spus că mă apologia pentru tot ce a venit ca o bucurie imensă și copleșitoare. Am fost atât de surprins, am răspuns la telefon și tot ce a spus a fost că îi pare rău pentru tot ce sa întâmplat. El a vrut să mă întorc la el. De asemenea, a spus că mă iubește atât de mult. Am fost atât de fericit și am mers la el, așa am început să trăim împreună din fericire din nou. astfel încât oricine care are nevoie de ajutor pe orice fel de probleme se poate contacta, de asemenea, această adevărată și foarte autentic cascadorie de vrăjitorie pe isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, ce-l pe Whatsapp pe +2348133261196 contactați acest om grozav astăzi și rezolva problemele dvs. rezolvate 100%.

  RăspundețiȘtergere
 185. Aveți nevoie de vrăjitorie de dragoste pentru a vă aduce înapoi pe fostul dvs. iubit sau pentru a vă reuni căsnicia? Trimiteți-l pe Dr. Isikolo pentru o soluție rapidă de 48 de ore. Am avut o problemă cu soțul meu cu un an și cu șase luni în urmă, ceea ce ne-a dus în afară. Când sa despărțit de mine, am fost confuz și nu știam ce să fac pentru a-l lua înapoi, m-am simțit atât de gol înăuntru. Până când l-am întâlnit pe dr. Isikolo pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să rezolve acolo diverse probleme. L-am trimis prin e-mail și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut să fac pentru ca el să mă ajute, să fac scurtă poveste scurtă. Înainte de a ști asta, în mai puțin de 48 de ore, soțul meu mi- el sa întors la mine și mi-a spus că îmi pare rău pentru ce se întâmpla între noi doi. În cele din urmă scriu această mărturie pentru a-mi oferi mulțumirile și recunoștința profundă pentru dumneavoastră Dr. Isikolo că păstrați-vă cuvintele și promisiunile în a-mi aduce înapoi în doar 48 de ore din timpul vrăjitoriei voastre puternice și pentru a vă folosi puterile tale talente și mari adu-l înapoi. Dacă aveți nevoie de ajutorul său, puteți să-l trimiteți prin e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți să-l trimiteți și pe WhatsApp pe +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 186. Cea mai buna vrajitoare 2019 este Dr. Akhere, marele vrajitor din Africa, vreau sa folosesc acest mediu pentru a-i multumi pentru ca mi-a adus inapoi ex-iubitul meu, doar mi-a spus sa furnizez articolele necesare pentru vraja si pe care le-am facut si mi-a spus că după ce a primit articolele în 24 de ore voi începe să văd rezultatul și cu adevărat este un om al cuvintelor lui contactați-l astăzi și rezolvați problema
    (1) dacă aveți întotdeauna vise rele.
    (2) Vrei ca femeile / bărbații să alerge după tine.
    (3) Dacă vreți un copil.
    (4) Vrei să îți ceri soțul / soția să fie a ta pentru totdeauna.
    (5) Rac sau orice formă de boală
  E-mail: Akheretemple@yahoo.com
    Whatasapp +2348129175848 Dr. Akhere

  RăspundețiȘtergere
 187. A fost o relație de 6 ani, deci a fost cu siguranță semnificativă. Dar când am văzut postul lui Dr.James pe net, l-am contactat și mi-a explicat situația și mi-a promis că mă va ajuta. fianța mea spunea că nu vrea să mă mai întâlnească pentru nici un motiv. Dar după ce am făcut ceea ce mi-a cerut doctorul Dr.James, i-am trimis din nou un text de memento bun, el a răspuns și a stabilit o întâlnire pentru noi. acum suntem din nou împreună, mulțumită lui Dumnezeu pentru folosirea lui Dr.james pentru a aduce înapoi dragostea noastră, suntem cu adevărat fericiți împreună acum. doar incase aveți nevoie de ajutor puteți, de asemenea, să-l contactați pe e-mail: ogbidihomeofsolution1@gmail.com sau whatsapp / apelați-l pe: +2348052523829. mulțumiri și Dumnezeu să vă ajute în timp ce îl contactați.

  RăspundețiȘtergere
 188. Eu sunt GREAT DR ZAZABA puternicul fondator de vrăji care vă poate rezolva problema
  în termen de 24 de ore. Am fost un vrăjitor de peste 35 de ani
  și lucrarea mea vorbeste enorm pentru mine. îl puteți contacta prin e-mailul meu privat zazabatemple@yahoo.com sau WhatsApp 38972751056

  Mergeți printr-un astfel de PREDICIU:

  (1) Vreți să vă îmbogățiți financiar?
  (2) Vrei să te întorci înapoi?
  (3) Ai întotdeauna vise rele?
  (4) Vreți să fiți promovați la locul de muncă?
  (5) Vrei ca femeile / bărbații să alerge după tine?
  (6) Vrei magie spirituală puternică?
  (7) Vrei o putere spirituală pentru companiile de cocaină?
  (8) Vrei să rămâi însărcinată

  RăspundețiȘtergere
 189. Numele meu este Dr. Ogbidi, m-am născut într-un mic sat din Africa, fiu demn al Maestrului Kebbi. Tatăl meu mi-a încredințat darul sacru al familiei noastre înainte de a muri. În fiecare zi de când aveam 10 ani, mi-am dedicat viața împlinirii datoriei mele și ajutându-i pe toți cei care vin la mine pentru ajutor. Din acest motiv, mințile mele puternice măresc darul meu față de cel al "Ghidului Sacru", cu permisiunea strămoșilor mei. De aceea a trebuit să călătoresc în afară și dincolo de Africa pentru a-mi pune darul în slujba celor care au nevoie. Incase aveți nevoie de ajutorul meu pentru următoarele: vrăjitorie, sarcină și orice alte tipuri de ajutor nu ezitați să mă contactați la adresa de e-mail: ogbidihomeofsolution1@gmail.com sau apelați / ce puteți face prin: +2348052523829
  Până în cele din urmă îmi împlinesc datoria și destinul.

  RăspundețiȘtergere
 190. trebuie sa spun ca esti cel mai bun vrajitor de dragoste si trebuie sa-i spun lumii despre Dr. Bahama el un om frumos si, de asemenea, vraja lui de dragoste este foarte eficient si sunt foarte fericit sa spun acest lucru lumii pe care il puteti contacta, de asemenea, Email: Bahamatemple @ outlook.com sau ce-l vedeți pe +38972751056

  RăspundețiȘtergere
 191. Bună ziua tuturor, Numele meu este Nella din Anglia, vreau să împărtășesc mărturia mea despre cum i-am recuperat pe soțul meu, mi-a părăsit-o acum 6 ani și am fost singur fără ajutor, când am văzut anunțul doctorului Ogundele despre Facebook săptămâna trecută, am fost de garanție nu până acum, a trebuit să-l contactați și el a fost de acord să mă ajute, și el a spus după munca lui soțul meu se va întoarce la mine în 24 de ore timp, am fost cu nerăbdare să vedem ce se va întâmpla după 24 de ore, Imediat când mi-a spus că sa terminat, soțul meu mi-a sunat linia de birou și mi-a spus că mă vrea din nou, am fost atât de fericit și i-am spus lui Ogundele că voi informa lumea despre el, de aceea împărtășesc numele lui aici pentru cei care au nevoie de ajutor în orice mod, el are puterea de a aduce soluția la orice problemă, așa că frații și surorile mele care au nevoie de soluții la orice fel de problemă, contactați Dr. Ogundele astăzi și le rezolva aici sunt detaliile sale de contact, Email: ogundeletempleofsolution@gmail.com. WhatsApp Chat și Apeluri: +27638836445.

  RăspundețiȘtergere
 192. Vreau să-l apreciez pe doctorul Bahama pentru restaurarea căsătoriei mele cu castrarea după 8 ani de separare cu soțul meu, cu ajutorul marelui vrăjitor Dr Bahama, soțul meu întorcându-se acasă și acum suntem fericiți împreună pentru bine, din nou mulțumită doctorului Bahama. El vindecă tot felul de boli și cum ar fi
  1 LOVE SPELL
  2 CÂȘTIGĂȚI BACK EX
  3 FRUCTE DE FEMEI
  4 PROMOȚIE SPELL
  5 SPELL DE PROTECȚIE
  6 SPELL BUSINESS
  7 SPELL GOOD JOB
  8 HIV SIDA și altele
  LOTTERY SPELL și COURT CASE SPELL Contactați-l pentru ajutor
  whatsapp.him +38972751056 sau Email: Bahamatemple@outlook.com

  RăspundețiȘtergere
 193. Lauriane Când l-am găsit pe Dr. Ilekhojie, aveam nevoie disperată de a-mi aduce înapoi pe fostul meu iubit. Mi-a lăsat o altă femeie. Sa intamplat atat de repede si nu am avut nici un fel de spus in situatia asta. El ma scos după trei ani fără explicații. Contact cu Dr.Ilekhojie prin intermediul site-ului meu și mi-a spus ce trebuie să fac înainte de a mă putea ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce am oferit ceea ce dorea, a dat o vrajă de dragoste pentru a ne ajuta să ne întoarcem împreună . La puțin timp după ce și-a făcut vraja, prietenul meu a început să mă mai trimită din nou și sa simțit oribil pentru ceea ce tocmai mi-a pus. El a spus că eu sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și apoi a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când Dr.Ilekhojie ma ajutat, partenerul meu este foarte stabil, credincios și mai aproape de mine decât înainte. Îi recomand pe Dr. Ilekhojie oricui are nevoie de ajutor. E-mail: gethelp05@gmail.com, sunați-l sau adăugați-l pe ceasapp prin: +2348147400259

  RăspundețiȘtergere
 194. Acest lucru a fost chiar mai rapid decât mi-am putut imagina, dr. Noble (templeofjoyandprosperity1@gmail.com) Vă mulțumesc că ați luat timp să mă ascultați și să răspundeți la toate e-mailurile mele. Mă simt din nou emoțional puternic. Încrederea mea este din nou și îmi văd clar viitorul. Sunt pentru totdeauna recunoscător pentru ajutorul tău pentru re-unirea cu iubirea mea veche.
  Contactați-l prin templeofjoyandprosperity1@gmail.com
  Whatsapp Număr +1 405990-5764

  RăspundețiȘtergere
 195. Acest lucru a fost chiar mai rapid decât mi-am putut imagina, dr. Noble (templeofjoyandprosperity1@gmail.com) Vă mulțumesc că ați luat timp să mă ascultați și să răspundeți la toate e-mailurile mele. Mă simt din nou emoțional puternic. Încrederea mea este din nou și îmi văd clar viitorul. Sunt pentru totdeauna recunoscător pentru ajutorul tău pentru re-unirea cu iubirea mea veche.
  Contactați-l prin templeofjoyandprosperity1@gmail.com
  Whatsapp Număr +1 405990-5764

  RăspundețiȘtergere
 196. Buna ziua tuturor celor de pe acest site care vad acest post, sunt aici sa vorbesc despre cum am primit imprumutul meu fara prea mult stres. Am primit un împrumut de 50.000 de dolari din Global Loan Access la o rată de 2%, dacă ați căutat să obțineți un împrumut și ați descoperit că este dificil accesul la Global Loan Access este soluția dumneavoastră. Contactați-i astăzi pentru a obține împrumutul la (globalloanaccess@gmail.com)

  RăspundețiȘtergere
 197. Hi Guys .... Vreau doar să-i mulțumesc mult (DR ISIKOLO) pentru ceea ce a făcut pentru mine și familia mea, ajutându-mă să câștig la loterie. Am câștigat Patru sute douăzeci de mii de euro. ((420,000.00)). Vraja sa de loterie este cea mai bună și atât de uimitoare. Viața mea este acum echilibrată și acum sunt foarte bogată Așa cum am vrut mereu și nu mă îndoiesc. Căutați o jucărie reală și veritabilă, care să vă ajute să câștigați mare în orice fel de loterie pe care o jucați? puteți contacta DR ISIKOLO, astăzi tot planul dvs. de a câștiga vreodată Big în loterie va veni adevărat și să lucreze bine pentru tine. Vraja lui foarte reală și autentică nu-l mai pot crede și vraja lui lucrează, de asemenea, foarte repede. Îți mulțumesc foarte mult doctorului Peter pentru că ți-ai dedicat timpul pentru a vota vraja Loteriei. Mi-am plătit facturile și datoriile mele au fost eliminate și sunt încă bogate. Dacă aveți nevoie de o adevărată casetă de vrajă Genuine și Genuine pentru a vă ajuta să câștigați loterie, contactați-l cu amabilitate pentru ajutor rapid și urgent isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp pe el la +2348133261196

  RăspundețiȘtergere
 198. Când am găsit DR BEN, am avut nevoie disperată de a-mi aduce pe fostul meu iubit înapoi. Mi-a lăsat o altă femeie. Sa intamplat atat de repede si nu am avut nici un fel de spus in situatia asta. El ma scos după trei ani fără explicații. Am contactat DR BEN prin site-ul său și mi-a spus ce trebuie să fac înainte de a mă putea ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce am oferit ceea ce voia el, a aruncat o vrajă de dragoste pentru a ne ajuta să ne întoarcem împreună. La puțin timp după ce și-a făcut vraja, prietenul meu a început să mă mai trimită din nou și sa simțit oribil pentru ceea ce tocmai mi-a pus. El a spus că eu sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când DR BEN ma ajutat, partenerul meu este foarte stabil, credincios și mai aproape de mine decât înainte. Îmi recomand foarte mult DR BEN tuturor celor care au nevoie de ajutor. E-mail: goodwillspelltemple@gmail.com poți să-l folosești prin WhatsApp prin numărul mobil +2348159101215

  RăspundețiȘtergere
 199. Sf Xenia iti multumesc pentru intreaga ta atentie data familiei mele,pentru ajutorul dat la examene!
  Lumea trebuie sa se increada in sfinti pentru ca nu exista alt ajutor.Tot ajutorul de pe pamant e vremelnic!
  Te iubesc foarte mult si iti multumesc in fiecare clipa pentru tot ceea ce daruiesti oamenilor!

  RăspundețiȘtergere